Промисловість

У січні—лютому 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. індекс промислової продукції становив 95,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 2 місяців року випуск продукції зменшився на 0,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня—лютого 2014 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 2,1%. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 95,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні—лютому 2014 р. обсяги виробництва продукції зменшились на 2,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції зріс на 4,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за підсумками січня—лютого 2014 р. індекс промислової продукції становив 92,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 1,5%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 94,6%, зокрема у виробництві гумових і пластмасових виробів — 94,9%, іншої неметалевої мінеральної продукції — 94,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 89,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 81,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції за підсумками січня—лютого 2014 р. збільшився на 0,8%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні—лютому 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 106,3%.

За січень—лютий цього року реалізовано на забій 577 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,0% більше порівняно з відповідним періодом 2013 р., вироблено 1,3 млн т молока (на 2,5% більше) та 2,9 млрд шт. яєць (на 5,7% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 43%, 69% та 26%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—лютий  цього року порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 12,3%, зокрема рослинництва — на 15,7%, продукції тваринництва — на 8,1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—лютий 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013-го знизилися на 7,8%, зокрема продукції рослинництва — на  18,9%, тваринництва — зросли на 3,4%. У лютому  цього року порівняно із січнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 9,7%, зокрема рослинництва — на 12,3%, тваринництва — на 3,9%.

На 1 березня 2014 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 16,2 млн. т зерна (на 23% більше проти  1 березня 2013р.), зокрема 5,3 млн т пшениці, 1,4 млн т ячменю, 8,4 млн т кукурудзи, 0,3 млн т жита.

Будівельна діяльність

У січні—лютому 2014 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 5,8 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні—лютому цього року порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 90,2%.

Будівництво будівель скоротилось на 7,4%, зокрема нежитлових — на 13,7%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 12,2%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 3,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 83,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,3% та 8,1% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Одеської, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей) виконано 67,0% загального обсягу будівництва. 

   

Зовнішньоекономічна діяльність

За січень 2014 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 4388,6 млн дол. США та 4531,4 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2013 р. експорт скоротився на 12,3%, імпорт — на 11,7%. Від’ємне сальдо порівняно із січнем 2013 р. збільшилось і становило 142,8 млн дол. (за січень 2013 р. від’ємне — 127,6 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,97 (за січень 2013 р. — 0,98).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 180 країн світу.

До країн СНД було експортовано 24,5% усіх товарів, до країн ЄС — 36% (у січні 2013 р. — відповідно 30,4% та 30,5%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Іспанії, Угорщини, Нідерландів та Чехії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 83,7%, Китаю — на 23,5%, Польщі — на 22,5%, Німеччини — на 15,2% та Туреччини — на 8,1%. Одночасно скоротився до Російської Федерації на 32,6% та Італії — на 23%.

Із країн СНД імпортовано 39,6% усіх товарів, із країн ЄС — 32,3% (за січень 2013 р. — відповідно 40,6% та 29,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Румунії та Угорщини.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, США, Туреччини, Швейцарії, Індії та Японії.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами підприємства м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Запорізької та Луганської  областей.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—лютий 2014 р. становив 127 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту — 97,5% порівняно з січнем—лютим 2013 р.

Оборот роздрібної торгівлі за січень—лютий 2014 р. становив 130,6 млрд грн, що на 9% більше за обсяг січня—лютого 2013 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень—лютий 2014 р. проти січня—лютого попереднього року збільшився на 2,3% і становив 3,6 млрд грн.

Транспорт

За січень—лютий 2014 р. підприємствами транспорту перевезено 114,1 млн т вантажів, що на 0,4% більше, ніж у січні—лютому 2013 р. Вантажообіг становив 57,0 млрд ткм, або 99,6% від обсягу січня—лютого 2013 р.

У січні—лютому 2014 р. перевезення вантажів залізницями збільшилися на 0,2% від обсягу січня—лютого 2013 р., зокрема відправлення вантажів зменшилося на 0,7%.

Водним транспортом за січень—лютий 2014 р. перевезено вантажів у обсязі 0,5 млн т, що на 1,5% більше від обсягу січня—лютого 2013 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—лютий 2014 р. перевезено 24,9 млн т вантажів, що на 4,2% більше, ніж за січень—лютий 2013 р., та виконано вантажообіг обсягом 5,5 млрд ткм, який зріс на 4,3% порівняно з відповідним періодом торік.

Магістральними трубопроводами у січні—лютому 2014 р. транспортовано 23,7 млн т вантажів, що склало 96,9% від обсягу транспортування вантажів у січні—лютому 2013 р.

За січень—лютий 2014 р. авіаційним транспортом перевезено 10,2 тис. т вантажів, що на 47,1% менше, ніж за січень—лютий 2013 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 24,3 млн ткм, що на 60,3% менше, ніж за січень—лютий 2013 р.

За січень—лютий 2014 р. послугами пасажирського транспорту скористалися майже 1,0 млрд пасажирів, виконано пасажирообіг обсягом 17,5 млрд пас.км, що становить відповідно 93,7% та 98,5% обсягів січня—лютого 2013 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—лютим 2013 р. зменшилося на 2,6%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 0,5 млрд пасажирів, що на 4,6% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—лютому 2013 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 0,1% порівняно із січнем—лютим 2013 р. Закордонні морські перевезення пасажирів зменшилися на 18,2% порівняно із січнем—лютим 2013 р.  Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (97,7%), зменшили перевезення пасажирів у січні—лютому 2014 р. на 18,5%.

Авіаційним транспортом перевезено майже 1,0 млн пасажирів, що більше на 37,6% від обсягів січня—лютого 2013 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—лютому 2014 р. становив 100,8% (у відповідному періоді попереднього року — 100,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,7%. Найбільше (на 15,7% та 11,3%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 5,0—1,0% стали дорожчими цукор, молоко, масло, кисломолочна продукція, сметана, сири, рис, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових. Водночас істотно (на 24,6%) знизилися ціни на яйця. На 1,2—0,3% подешевшали соняшникова олія, сало, м’ясо та м’ясопродукти.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,0%, зокрема тютюнові вироби — на 3,1%, алкогольні напої — на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5%, що головним чином спричинено підвищенням цін на скраплений газ (на 4,0%), плати за гарячу воду, опалення (на 1,7%), оренду житла (на 0,9%).

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,1% здебільшого зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,7%. Крім того, на 0,7% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт загалом на 2,5% передусім пов’язано з подорожчанням автомобілів на 5,4%, пального та мастил на 4,8%.

Послуги освіти подорожчали на 0,6% за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 2,1%.

На 1,4—0,5% стали дорожчими послуги відпочинку і культури, ресторанів та готелів. Водночас ціни на одяг і взуття знизилися на 6,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—лютому 2014 р. становив 100,3% (у відповідному періоді попереднього року — 98,7%).

Доходи населення

У січні 2014 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 3148 грн і порівняно із січнем 2013 року збільшився на 4,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали працівники авіаційного транспорту, фінансових і страхових установ, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності — підприємств із добування кам’яного та бурого вугілля, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, постачання електроенергії, газу тощо. Там заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4—2,9 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, водночас лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні:  м. Київ — 4783 грн, Донецька область — 3674 грн, Луганська — 3295 грн,  Дніпропетровська — 3285 грн, Київська — 3165 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76% середнього в економіці, спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській та Закарпатській областях. 

Індекс реальної заробітної плати у січні 2014 року порівняно із січнем 2013-го становив 104,6%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 2,1% і на кінець лютого 2014 р. становила 536,3 тис. осіб, або 34,5% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу з безробіття отримували 82,5% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно із січнем не змінився і на кінець лютого 2014 р. становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зріс на 0,1 в. п. і становив 2,9%, у міських поселеннях він залишився на рівні попереднього місяця — 1,5% населення працездатного віку. Найвищим цей показник був у Кіровоградській області (3,5%), а найнижчим — у м. Києві (0,5%).

Збільшення обсягів зареєстрованого безробіття у лютому 2014 р.  порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2014 р. становила 45 410,1 тис. осіб. Упродовж січня 2014 р. чисельність населення зменшилася на 16,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,2 особи. Проте у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (20,1 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (4,0 тис. осіб).

Порівняно із січнем 2013 р. обсяг природного скорочення збільшився на 0,7 тис. осіб, або з 5,0 до 5,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зменшилася з 11,2 до 10,7 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 16,2 до 15,9 померлих на 1000 наявного населення. 

Державна служба  статистики України