Промисловість

У січні–вересні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. індекс промислової продукції становив 94,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 9 місяців цього року випуск продукції зменшився на 0,7%. 

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня–вересня 2013 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 4,8%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–вересні 2013 р. обсяги виробництва продукції зросли на 2,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції скоротився на 13,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 80,4.

У виробництвіосновних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 14,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування за підсумками січня–вересня 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 5,7%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 86,4%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за 9 місяців 2013 р. зменшився на 2,5%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–вересні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 103,0%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 101,8%, господарствах населення — 103,9%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 102,0%, продукції тваринництва — 104,8%.

У січні–вересні цього року реалізовано на забій 2,3 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 9,3% більше порівняно з відповідним періодом 2012 р., вироблено 9,0 млн т молока (на 0,8% більше) та 15,2 млрд шт. яєць (на 3,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 39%, 78% та 40%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень цього року порівняно з відповідним періодом 2012-го зменшився на 4%, зокрема рослинництва — на 10%, а обсяг реалізованої продукції тваринництва  збільшився на 7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–вересень цього року порівняно з відповідним періодом 2012-го зросли на 0,6%, зокрема продукції рослинництва — на 1,7%, тваринництва — знизилися на 0,3%. У вересні порівняно з серпнем цього року середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 7,2%, зокрема рослинництва — на 12,6%, тваринництва — зросли на 4,3%.

Будівельна діяльність

У січні–вересні 2013 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 39,4 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні цього року порівняно з відповідним періодом 2012-го становив 83,8%.

Будівництво будівель скоротилось на 10,9%, зокрема нежитлових — на 19,0%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 20,6%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 7,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 81,7% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,8% та 7,5% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Полтавської областей) виконали 62,1% загального обсягу будівництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

За січень–серпень 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 41 127,6 млн дол. США та 48 524,2 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт становив 90,9%, імпорт — 87,6%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7396,6 млн дол. (за січень–серпень 2012 р. також від’ємне — 10 110,4 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у січні–серпні 2012 р. — 0,82).

Зовнішньоторговельні  операції проводились із партнерами із 215 країн.

До країн СНД було експортовано 36,1% усіх товарів, до країн ЄС —26,2% (у січні–серпні 2012 р. — відповідно 37,1% та 24,2%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини, Нідерландів та Іспанії.

Із країн СНД імпортовано 34,5% усіх товарів, із країн ЄС — 35,3% (за січень–серпень 2012 р. — відповідно 41,5% та 30,4%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Угорщини та Великої Британії.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Луганської, Запорізької та Одеської областей.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–вересень 2013 р. становив 761,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту становив 96,5% порівняно із січнем–вереснем 2012 р.

Оборот роздрібної торгівлі за січень–вересень 2013 р. становив 638,1 млрд грн, що на 9,8% більше за обсяг січня–вересня 2012 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,2%. В обороті організованих ринків 11,4% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства за січень–вересень 2013 р. проти січня–вересня попереднього року збільшився на 1,9% і становив 18 млрд грн.

Транспорт

За січень–вересень 2013 р. підприємства транспорту перевезли 550,8 млн т вантажів, що становить 96,1% обсягу перевезень вантажів у січні–вересні 2012 р. Вантажооборот становив 271,8 млрд ткм, або 92,2% обсягу січня–вересня 2012 р.

У січні–вересні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 94,6% обсягу січня–вересня 2012 р., зокрема відправлення вантажів зменшилося на 2,5%.

Водним транспортом за січень–вересень 2013 р. перевезено вантажів обсягом 4,3 млн т, або 74,7% обсягу січня–вересня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 93,5% обсягів січня–вересня 2012 р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) скоротився на 6,8% і становив 110,0 млн т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 13,4%. Переробка експортних вантажів скоротилася на 3,3%, транзитних — на 20,9%, внутрішнього сполучення — на 28,1%. Кількість оброблених суден — закордонних та інфрахт — скоротилася на 9,7% і становила 10,1 тис. од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2013 р. перевезено 131,8 млн т вантажів, що на 0,3% більше, ніж за січень–вересень 2012 р. та виконано вантажообіг в обсязі 29,3 млрд ткм, який зріс на 1,4% порівняно з відповідним періодом торік.

За січень–вересень 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 74,1 тис. т вантажів, що на 10,9% менше, ніж за січень–вересень 2012 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 199,3 млн ткм, що на 20,0% менше, ніж за січень–вересень 2012 р.

За січень–вересень 2013 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,9 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот обсягом 97,9 млрд пас.км, що становить відповідно 97,6% та 96,8% обсягів січня–вересня 2012 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–вереснем 2012  р. зменшилося на 0,7%.

Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 15,3% порівняно із січнем–вереснем 2012 р.  Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98,3%), збільшили перевезення пасажирів у січні–вересні 2013 р. на 15,0%.

Авіаційним транспортом перевезено 6,1 млн пасажирів, що становить 95,7% обсягів січня–вересня 2012 р. За січень–вересень 2013 р. міським електротранспортом перевезено 2,1 млрд пасажирів, що на 2,2% менше, ніж за січень–вересень 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–вересень 2013 р. становив 99,4% (у відповідному періоді попереднього року — 99,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,3%. На 12,7—9,5% знизилися ціни на фрукти, овочі та сало; на 6,6—1,8% — продукти переробки зернових, молоко, яйця, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти. Разом з цим на 3,5—0,9% подорожчали кисломолочна продукція та масло, рис, цукор, хліб, макаронні вироби, сири, маргарин, безалкогольні напої.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 7,4%, зокрема тютюнові вироби — на 10,3%, алкогольні напої — на 3,8%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%. При цьому плата за квартиру збільшилася на 2,9%, водопостачання — на 0,2%, каналізацію — на 0,2%, гарячу воду, опалення —  на 0,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,3% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 2,6%) та амбулаторних послуг (на 2,4%).

Індекс цін виробників промислової продукції за січень–вересень 2013 р.  становив 102,1%  (у відповідному періоді попереднього року — 103,3%).

Доходи населення

У січні–серпні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 8,7% і становив 3222 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,4 раза.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, водночас лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 4946 грн, Донецькій області — 3683 грн, Київській — 3362 грн, Дніпропетровській — 3310 грн та Луганській — 3296 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях і не перевищував 77% середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 109,3%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком    15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2013 р.) становила 22,0 млн осіб, з яких 20,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,6 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15–70 років — 60,2%, а працездатного віку — 67,3%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 7,5%, а працездатного віку — 8,0%.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 3,0% і на кінець вересня 2013 р. становила 422,1 тис. осіб, або 25,7% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 77,4% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2013 р. становила 45 461,6 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 91,4 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,0 особи. Разом з тим у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (109,9 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (18,5 тис. осіб).

Порівняно із січнем–серпнем 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 9,1 тис. осіб, або з 3,3 до 3,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.  

Народжуваність зменшилася з 11,4 до 10,9 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність з 14,7 до 14,5 померлих на 1000 наявного населення. 

У січні–серпні 2013 р. у 17 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, у 10 регіонах — міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня–серпня 2013 р. іммігранти з країн СНД становили 57,0%, решта (43,0%) — з інших країн. Серед вибулих з України 38,3% виїхали до країн СНД і 61,7% — до інших країн. 

Державна служба статистики України