Промисловість

У червні 2011 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислової продукції становив 8,9%, за I півріччя 2011 р. — 8,7%. Зростання випуску продукції спостерігалося майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем—червнем 2010 р. збільшилося на 5,7%.

У переробній промисловості приріст виробництва за січень—червень 2011 р. становив 9,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 3%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 13,4%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 13,5%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — на 2,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за січень—червень 2011 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 3,6%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшилися на 18,3%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 15,3%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за I півріччя 2011 р. одержано приріст продукції 10,2%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 21,2%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за І півріччя 2011 р. збільшився на 7%. Вироблено 96,7 млрд.кВт год електроенергії, у тому числі тепловими та атомними електростанціями відповідно 46,0 млрд кВт год і 44,0 млрд кВт год.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні—червні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 103,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах — 106,9%, господарствах населення — 100,2%.   

На 1 липня 2011 р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 386,7 тис.га, що становить 3,2% до площ, посіяних під урожай поточного року (торік — 2,9%); намолочено 1,1 млн т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 28,6% більше, ніж було зібрано на початок липня 2010 р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 29,2 ц зерна (на 4,6 ц більше, ніж на початок липня торік).

У цілому під урожай 2011 р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 27,5 млн га, з них в аграрних підприємствах — на 19,3 млн га (70,2% загальних площ), у господарствах населення — на 8,2 млн га (29,8%). Порівняно з 2010 р. загальна посівна площа збільшилася на 514,6 тис.га (на 1,9%), у тому числі в аграрних підприємствах — на 297,5 тис.га (на 1,6%), господарствах населення — на 217,1 тис.га (на 2,7%).

За січень—червень 2011 р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 1,5 млн т. худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,3% більше порівняно з відповідним періодом 2010 р., вироблено 5,4 млн т. молока (на 2,3% менше) та 9,6 млрд шт. яєць (на 13,0% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій — на 10,9% та яєць — на 21,4%, але скоротилося виробництво молока (на 1,9%). Господарства населення збільшили виробництво м’яса (на 0,8%) та яєць (на 2,4%), але скоротили виробництво молока (на 2,4%). Частка населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 43%, 40% та 79%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за I півріччя 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. зросли на 23%, у тому числі продукції рослинництва — на 51%, тваринництва — на 2%. У червні 2011 р. порівняно з травнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції, у тому числі як продукції рослинництва, так і продукції тваринництва, знизилися на 1%.

Будівельна діяльність

У січні—червні 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 20,9 млрд грн., що на 14,5% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівництва у І півріччі 2011 р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за основними видами будівельної діяльності, зокрема з підготовки будівельних ділянок — на 12,4%, з будівництва будівель та споруд — на 17,7%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 84,6%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (у 2,2 раза більше), доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (у 2,1 раза більше.). Також наростили обсяги робіт підприємства, що займаються будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 32,1%), будівництвом підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (на 11,2%) і будівель (на 6,3%).

Транспорт

За січень—червень 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 396,1 млн т вантажів, що на 10,3% більше, ніж за січень—червень 2010 р. Вантажооборот зріс на 10,4% і становив 213,6 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем—червнем 2010 р. зросло на 9,2%, у тому числі відправлення вантажів — на 9,5%. Відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці на 22,6%, Львівській та Одеській — на 20,0%, Донецькій — на 8,7%, Придніпровській — на 5,1%, Південній — на 3,6%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 4,2 млн т, що на 3,2% менше, ніж за січень—червень 2010 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—червень 2011 р. перевезено 82,0 млн т вантажів, що на 19,2% більше, ніж за січень—червень 2010р., та виконано вантажооборот в обсязі 18,2 млрд.ткм, який зріс на 2,2%.

Магістральними трубопроводами у січні—червні 2011 р. транспортовано 85,3 млн.т вантажів, що на 6,1% більше, ніж у січні—червні 2010 р.

За січень—червень 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 43,0 тис.т вантажів, що на 6,5% більше, ніж за січень—червень 2010 р.

Послугами пасажирського транспорту в січні—червні 2011 р. скористалися 3,5 млрд  пасажирів, що на 3,3% більше, ніж за січень—червень 2010 р., пасажирооборот зріс на 4,5% і склав 65,2 млрд пас.км.

Залізничним транспортом за січень—червень 2011 р. відправлено 213,1 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,6% більше, ніж за січень—червень 2010 р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,8 млрд  пасажирів, що на 0,5% менше, ніж у січні—червні 2010 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем—червнем 2010 р. зросли на 10,5%.

Зовнішня торгівля товарами

У січні—травні 2011 р. експорт товарів становив 26954,9 млн дол. США, імпорт — 31580,8  млн дол. Порівняно з січнем—травнем 2010 р. експорт збільшився на 43,9%, імпорт — на 52,5%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4625,9 млн дол. (за січень—травень 2010 р. також від’ємне — 1981,4 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 206 країн світу.

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (27,1% експортних та 39,9% імпортних поставок).

До країн СНД було експортовано 36% усіх товарів, до країн ЄС — 29,8% (у січні—травні 2010 р — відповідно 35,1% та 24,2%).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Польщі — на 94,7%, Німеччини - на 75,5%, Італії — на 72,6%, Російської Федерації — на 56,6%, Туреччини — на 36,5%, Індії - на 35,8%, Білорусі — на 27,6%.

Із країн СНД імпортовано 47,8% усіх товарів, із країн ЄС — 29% (у січні—травні 2010 р. — відповідно 44,5% та 30,8%).

Збільшилися проти січня—травня 2010 р. обсяги імпортних поставок із головних торговельних партнерів: Білорусі (на 96%), США (на 76%), Німеччини (на 67,3%), Російської Федерації (на 63%), Китаю (на 56,8%), Італії (на 38,9%), Польщі (на 22%).

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—червень 2011 р. становив 480,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем—червнем 2010 р. зменшився на 0,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень—червень 2011 р. становив 295,7 млрд грн., що на 15,2% більше обсягу січня—червня 2010 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень—червень 2011 р. проти січня—червня попереднього року збільшився на 12,7% і становив 9,6 млрд грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—червні 2011 р. становив 105,9% (у січні—червні 2010 р. — 103,3%).

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні—червні 2011 р. становив 115,6% (у січні—червні 2010 р. — 114,3%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні—травні 2011 р. становив 108,2% (у січні—травні 2010 р. — 107,3%).

Доходи населення

У січні-травні 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2454 грн і порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 19,3%. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, обробленні деревини та виробів з деревини і не перевищував 68% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—травні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 109,6%.

Упродовж січня—травня 2011 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 3,7%, або на 44,5 млн грн., і на 1 червня становила 1262,6 млн грн., що дорівнює 4,5% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2011 р.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І квартал 2011 р.) становила 22,0 млн  осіб, з яких 20,1 млн  були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,9 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15—70 років — 58,6%, а в працездатному віці — 65,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 8,7%, а працездатного віку — 9,5%.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 липня 2011 р. становила 516,0 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за червень 2011 р. скоротився на 0,2 відсоткового пункта і на 1 липня 2011 р. становив 1,8% населення працездатного віку.

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Житомирській і Полтавській областях (по 3,2%), а найнижчий — у м.Києві (0,4%).

За сприяння державної служби зайнятості у червні 2011 р. було праце-влаштовано 75,0 тис. осіб проти 79,9 тис. у травні 2011 р. (у червні 2010 р. —    78,4 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб близько половини становили жінки або молодь у віці до 35 років.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 червня 2011 р. становила 45687,2 тис. осіб. Упродовж січня—травня 2011 р. чисельність населення зменшилася на 91,4 тис. осіб, або на 4,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (98,4 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (7,0 тис. осіб).

Показник природного скорочення населення залишився на рівні відповідного періоду минулого року: 5,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у січні—травні 2011 р. зменшилася з 10,4 до 10,3 живонароджених в розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 15,6 до 15,5 особи.

У січні-травні 2011 р. в Україні міграційний приріст зафіксовано у 16 регіонах, у 11 регіонах — міграційне скорочення. 

Державна служба статистики України