Промисловість

У січні–квітні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012-го індекс промислової продукції становив 95,8%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів за підсумками січня–квітня 2013 р. випуск продукції зменшився на 0,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 94,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня–квітня 2013 р. приріст продукції становив 2,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–квітні 2013 р. обсяги виробництва продукції зросли на 6,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки виробництво продукції скоротилося на 19,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 80,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 27,1%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 97,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками січня–квітня 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 6,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 13,1%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень–квітень 2013 р. становив 95,5%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–квітні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 105,1%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 109,7%, господарствах населення — 101,3%.   

За січень–квітень реалізовано на забій 1,1 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 7,3% більше порівняно з відповідним періодом 2012 р., вироблено 3,1 млн т молока (на 0,9% більше) та 6,3 млрд шт. яєць (на 4,0% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 44, 74 та 34%.

За розрахунками, на 1 травня 2013 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,3 млн голів (на 3,2% більше, ніж на 1 травня 2012 р.), зокрема корів — 2,6 млн (на 0,9% менше); свиней — 7,8 млн (на 4,0% більше), овець і кіз — 2,3 млн (на 3,2% більше), птиці всіх видів — 216,9 млн голів (на 9,0% більше). У господарствах населення утримувалось 70,7% загальної чисельності великої рогатої худоби, зокрема корів — 77,8%; свиней — 52,8%, овець і кіз — 86,2%, птиці всіх видів — 41,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–квітень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. зросли на 4%, зокрема продукції рослинництва — на 19%, а продукції тваринництва знизилися на 5%. У квітні  порівняно з березнем цього року середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 0,3%, зокрема рослинництва — на 2%, продукції тваринництва  знизилися на 5%.

Будівельна діяльність

У січні–квітні 2013 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 13,7 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні цього року порівняно з відповідним періодом 2012-го становив 83,8%. Будівництво будівель скоротилося на 13,0%, зокрема житлових — на 3,4%, нежитлових — на 17,8%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 19,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становлять 84,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,1% та 7,6% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської областей та Автономної Республіки Крим) виконали майже 70% загального обсягу будівництва.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в січні–березні 2013-го порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 0,4%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за I квартал 2013 р. становив 19199,0 млн дол. США, імпорту — 19324,8 млн дол. Порівняно з I кварталом 2012 р. експорт становить 98,7%, імпорт — 93,6%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 125,8 млн дол. (у I кварталі 2012 р. — також негативне 1189,6 млн дол.).

За I квартал 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 15911,3 млн дол. США та 17898,1 млн дол. і порівняно з I кварталом 2012 р. становили 98,5% та 93,8%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1986,8 млн дол. (у I кварталі 2012 р. також від’ємне — 2920,9 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,89 (у I кварталі 2012 р. – 0,85).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 202 країн.

До країн СНД було експортовано 33,2% усіх товарів, до країн ЄС — 27,9% (у I кварталі 2012 р. — відповідно 38,2% та 23,4%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Угорщини, Німеччини та Іспанії.

Із країн СНД імпортовано 36,6% усіх товарів, із країн ЄС — 31,7% (у I кварталі 2012 р. — відповідно 45,3% та 29,1%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Італії та Угорщини.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за І квартал 2013 р. становив 2,30 (за І квартал 2012 р. — 2,11).

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 210 країн.

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2013 р. становив 55,7 млрд дол. США, що на 1,3% більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в розрахунку на одну особу населення становить 1226,7 дол.

Інвестиції надійшли зі 136 країн. Більше половини загального обсягу прямих інвестицій належить інвесторам із 3 країн: Кіпру (31,8%), Німеччини (11,0%), Нідерландів (9,4%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Віргінські Острови (Брит.), Франція, Швеція та Швейцарія.

Транспорт

За січень–квітень 2013 р. підприємства транспорту перевезли 237,8 млн т вантажів, що становить 93,9% обсягу перевезень вантажів у січні–квітні 2012 р. Вантажообіг становив 117,3 млрд ткм, або 89,3% від обсягу січня–квітня 2012 р.

У січні–квітні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 95,3% обсягу січня–квітня 2012 р., зокрема відправлення вантажів зменшилося на 2,0%.

Водним транспортом за січень–квітень 2013 р. перевезено вантажів у обсязі 1,3 млн т., або 85,7% обсягу січня–квітня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становлять 80,1% обсягів січня–квітня 2012 р. Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2013 р. перевезли 53,1 млн т вантажів, що на 2,0% менше, ніж за січень–квітень 2012 р., та виконано вантажообіг в обсязі 11,9 млрд ткм, який зріс на 0,2% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень–квітень 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 35,7 тис. т вантажів, що на 8,5% менше, ніж за січень–квітень 2012 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 104,3 млн ткм, що на 19,3% менше, ніж за січень–квітень 2012 р.

За січень–квітень 2013 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,2 млрд пасажирів, виконано пасажирообіг обсягом 37,8 млрд пас. км, що становить відповідно 99,4% та 96,6% від обсягів січня–квітня 2012 р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 1,1 млрд пасажирів, що на 0,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–квітні 2012 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 5,8%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 4,4% порівняно з січнем–квітнем 2012 р.

Авіаційним транспортом перевезено 1,6 млн пасажирів, що становить 85,9% обсягів січня–квітня 2012 р. За січень–квітень 2013 р. міським електротранспортом перевезено 958,1 млн пасажирів, що на 0,3% менше, ніж за січень–квітень 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–квітень 2013 р. становив 100,1% (у відповідному періоді попереднього року — 100,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,3%. Найбільш істотно (на 17,3% та 8,1%) знизилися ціни на яйця та цукор. На 3,9–0,3% стали дешевшими сало, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, молоко, продукти переробки зернових та рис. Разом з цим зросли ціни на овочі і фрукти на 8,6% та 5,2% відповідно; на 2,1–0,3% подорожчали хліб, макаронні вироби, кисломолочна продукція, маргарин, сири та масло.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 3,6%, зокрема тютюнові вироби — на 4,9%, алкогольні напої — на 2,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%, що здебільшого спричинено підвищенням плати за квартиру на 1,4%, гарячу воду, опалення — на 0,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,3% здебільшого зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 1,6%) та амбулаторних послуг (на 1,3%).

Ціни на транспорт загалом підвищилися на 0,5% головним чином за рахунок зростання вартості перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом на 6,1% та 1,4% відповідно. Водночас на 0,7% знизилися ціни на паливо та мастила.

Доходи населення

У січні–березні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 3080 грн і порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 9,5%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4–3,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, тимчасовому розміщенні й організації харчування і не перевищував 69% середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 109,9%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 6,5% і на кінець квітня 2013 р. становила 534,7 тис. осіб, або 32,3% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу з безробіття отримували 76,4% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні порівняно з березнем зменшився на 0,1 в.п. і на кінець квітня цього року становив 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості — на 0,4 в.п. і 2,6%, у міських поселеннях — на 0,1 в.п. і 1,6% відповідно. Найвищим цей показник був у Черкаській області (3,3%), а найнижчим — у м. Києві (0,6%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у квітні 2013 р. порівняно з березнем збільшилася на 1,7 тис., або на 2,5%, і на кінець місяця становила 69,5 тис. (у квітні 2012 р. — 79,3 тис.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2013 р. становила 45513,0 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 40,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,6 особи. Разом з тим у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (53,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (13,1 тис. осіб).

Порівняно із січнем–березнем 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 2,2 тис. осіб, або з 4,5 до 4,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. 

Народжуваність зменшилася з 11,1 до 10,6 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 15,6 до 15,3 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення.

У січні–березні 2013 р. у 19 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, у 8 регіонах — міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня–березня 2013 р. іммігранти з країн СНД становили 50,1%, решта (49,9%) — з інших країн. Серед вибулих з України 38,4% виїхали до країн СНД і 61,6%  — до інших країн. 

Державна служба статистики України