Промисловість

У січні–липні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. індекс промислової продукції становив 94,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками7 місяців п.р. випуск продукції зменшився на 1,2%.

 У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня–липня 2013 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 2,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 95%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–липні 2013 р. обсяги виробництва продукції зросли на 3,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції скоротився на 16,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 81,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 19,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками січня–липня 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 6,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86,7%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за 7 місяців 2013 р. зменшився на 3,5%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–липні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 114,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 123,1%, господарствах населення —107,0%.   

Виробництво продукції рослинництва порівняно з січнем–липнем 2012 р. збільшилося на 25,4%, у т.ч. в аграрних підприємствах — на 34,2%, господарствах населення — на 114,5%, що зумовлено насамперед збільшенням середньої врожайності ранніх зернових та інших сільськогосподарських культур.

За січень–липень 2013 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 105,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах — 109,6%, господарствах населення — 101,7%.

 У січні–липні п.р. реалізовано на забій 1,8 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 9,9% більше порівняно з відповідним періодом 2012 р., вироблено 6,8 млн т молока (на 0,8% більше) та 11,9 млрд шт. яєць (на 3,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 39, 77 та 40%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень п.р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. зменшився на 5%, у т.ч. рослинництва — на 12%, а обсяг реалізованої продукції тваринництва  збільшився на 7%.

Будівельна діяльність

У січні–липні 2013 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 28,2 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні п.р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 82,3%.

Будівництво будівель скоротилось на 11,2%, у т.ч. нежитлових — на 17,8%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 23,0%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 2,7%.

У січні–червні 2013 р. в Україні прийнято в експлуатацію 3678,7 тис. м2  загальної площі житла, з яких 861,4 тис. м2 (або 23,4% загального обсягу житла). Значну частину (64,7%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках,  34,4% — у будинках із двома й більше квартирами та 0,9% — у гуртожитках.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-червні 2013 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшився на 13,3%, при цьому без урахування житла, прийнятого відповідно до Порядків, збільшився на 10,0%.

За рахунок коштів державного бюджету у січні–червні 2013 р. прийнято в експлуатацію 11,4 тис. м2 загальної площі житла (0,3% від загального обсягу), що на 51,4% менше рівня відповідного періоду попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за І півріччя 2013 р. становив 37688,7 млн дол. США, імпорту — 38486,1 млн дол. Порівняно з І півріччям 2012 р. експорт становив 93,5%, а імпорт — 87,2%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 797,4 млн дол. (за І півріччя 2012 р. — також негативне — 3799,5 млн дол.).

За І півріччя 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 30742,7 млн дол. США та 34963,1 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт склав 91,3%, імпорт — 85,5%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4220,4 млн дол. (за І півріччя 2012 р. також від’ємне — 7226,1 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,88 (у І півріччі 2012 р. — 0,82).

Зовнішньоторговельні  операції проводилися з партнерами із 209 країн світу.

До країн СНД було експортовано 35,9% усіх товарів, до країн ЄС — 27,1% (у І півріччі 2012 р. —відповідно 36,8% та 24,2%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн—членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Угорщини, Німеччини, Іспанії та Нiдерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалося товарів до Туреччини, Китаю, Індії, Єгипту, США, Ізраїлю та Іраку.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 60,7%, Італії — на 9,8%. Одночасно скоротився до Казахстану на 14,8%, Російської Федерації — на 13,5%, Польщі — на 11,3%, Індії — на 11,1% та Туреччини — на 0,9%.

За видами економічної діяльності найбільші експортні поставки здійснювали підприємства, основним видом діяльності яких є металургійне виробництво, оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі, виробництво інших транспортних засобів, хімічне виробництво, добування металевих руд, виробництво харчових продуктів, напоїв, виробництво машин та устаткування та сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги.

Із країн СНД імпортовано 34% усіх товарів, із країн ЄС — 35% (у І півріччі 2012 р. — відповідно 41,7% та 30,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Угорщини та Великої Британії.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–липень 2013 р. становив 581,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 96,7% порівняно з січнем–липнем 2012 р.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2013 р. становив 476,6 млрд грн, що на 10,6% більше обсягу січня–липня 2012 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%. В обороті організованих ринків 11,8% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Транспорт

За січень–липень 2013 р. підприємствами транспорту перевезено 421,4 млн т вантажів, що склало 94,6% від обсягу перевезень вантажів у січні–липні 2012 р. Вантажообіг становив 210,1 млрд ткм, або 91,2% від обсягу січня–липня 2012 р.

У січні–липні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 93,7% від обсягу січня–липня 2012 р., у т.ч. відправлення вантажів зменшилося на 3,8%.

Водним транспортом за січень–липень 2013 р. перевезено вантажів у обсязі 2,8 млн т, або 67,9% від обсягу січня–липня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом склали 85,7% від обсягів січня–липня 2012 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2013 р. перевезено 98,8 млн т вантажів, що на 1,1% менше, ніж за січень–липень 2012 р., та виконано вантажообіг в обсязі 22,1 млрд ткм, який залишився  на рівні з відповідним періодом минулого року.

За січень–липень 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 58,1 тис. т вантажів, що на 6,0% менше, ніж за січень–липень 2012 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 167,6 млн ткм, що на 14,0% менше, ніж за січень–липень 2012 р.

За січень–липень 2013 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,8 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 75,3 млрд пас. км, що становить відповідно 98,2% та 97,1% від обсягів січня–липня 2012 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем–липнем 2012 р. зменшилося на 0,3%.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 6,7%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 10,3% порівняно з січнем–липнем 2012 р.

Авіаційним транспортом перевезено 4,2 млн пасажирів, що склало 94,2% від обсягів січня–липня 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–липень 2013 р. становив 100,1% (у відповідному періоді попереднього року — 99,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,7%. Найбільш суттєво (на 25,0%) знизилися ціни на яйця. На 9,6% та 5,6% стали дешевшими сало та молоко; на 2,8—0,8% — продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, сметана, риба та продукти з риби, соняшникова олія. Разом з цим відчутно зросли ціни на овочі (на 8,2%) і цукор (на 5,5%). На 2,3—0,5% подорожчали хліб, макаронні вироби, рис, фрукти, кисломолочна продукція, масло, маргарин та безалкогольні напої.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 5,9%, у т.ч. тютюнові вироби — на 8,2%, алкогольні напої — на 3,1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1%. При цьому плата за квартиру збільшилася на 2,7%, водопостачання та каналізацію — на 0,2% та 0,1% відповідно.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,9% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 2,1%) та амбулаторних послуг (на 1,9%).

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 1,3%, що в основному пов’язано з підвищенням вартості перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом на 12,9% та 3,7% відповідно. У той же час на 2,1% знизилися ціни на паливо та мастила.

На 1,5—0,9% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, освіти, зв’язку. Разом з цим подешевшали одяг і взуття на 3,0%.

Доходи населення

У січні–червні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 9,1% і становив 3181 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, професійна наукова та технічна діяльність, де заробітна плата працівників перевищила середній показник в економіці в 1,4—3,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, тимчасовому розміщенні й організації харчування і не перевищував 69% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 109,6%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 3,0% і на кінець липня 2013 р. становила 451,5 тис. осіб, або 25,7% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 78,3% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з червнем зменшився на 0,1 відсоткового пункту(в.п.) і на кінець липня п.р. становив 1,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості — на 0,1 в.п. і 2,0% відповідно, у міських поселеннях він не змінився (1,5% населення працездатного віку). Найвищим цей показник був у Житомирській і Черкаській областях (по 2,7%), а найнижчим  у м. Києві (0,5%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2013 р. становила 45469,8 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 83,2 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,7 особи. Разом з тим у дев’яти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (101,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (18,3 тис. осіб).

Порівняно з січнем–червнем 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 9,6 тис. осіб, або з 4,1 до 4,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.  

Народжуваність зменшилася з 10,9 до 10,4 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність з 15,0 до 14,9 померлого на 1000 наявного населення. 

Державна служба
статистики України