Промисловість

У січні—серпні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. індекс промислової продукції становив 94,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів за підсумками 8 місяців ц. р. випуск продукції зменшився на 0,9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за підсумками січня—серпня 2013 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 3,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні—серпні 2013 р. обсяги виробництва продукції зросли на 2,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції скоротився на 15%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 80,5%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 15,8%.

На підприємствах з випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками січня—серпня 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 5,8%.

У машинобудуванні, крім ремонту та монтажу машин і устаткування індекс промислової продукції становив 86,6%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за 8 місяців 2013 р. зменшився на 3,2%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні—серпні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 113,3%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах — 123,0%, господарствах населення — 106,2%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 119,8%, продукції тваринництва — 104,8%.

У січні—серпні ц. р. реалізовано на забій 2,1 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 9,4% більше порівняно з відповідним періодом 2012 р., вироблено 8,0 млн т молока (на 0,9% більше) та 13,5 млрд шт. яєць (на 3,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 38, 78 та 40%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—серпень ц. р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. зменшився на 2%, у т. ч. рослинництва — на 6,5%, а обсяг реалізованої продукції тваринництва  збільшився на 6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—серпень ц. р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. зросли на 4%, у т.ч. продукції рослинництва — на 11%, а тваринництва — знизилися на 1%. У серпні порівняно з липнем ц. р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизилися на 11%, у т.ч. рослинництва — на 16%, а тваринництва — зросли на 3%.

Будівельна діяльність

У січні—серпні 2013 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 33,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні—серпні ц. р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 84,9%.

Будівництво будівель скоротилося на 9,6%, у т.ч. нежитлових — на 17,1%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 19,7%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 6,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становлять 82,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,5% та 7,5% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Полтавської областей) виконали 61,8% загального обсягу будівництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні—липні 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 35926,7 млн дол. США та 41739,1 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт становив 91,1%, імпорт — 86,8%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами — 5812,4 млн дол. (у січні—липні 2012 р. також від’ємне — 8668,5 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,86 (у січні—липні 2012 р. — 0,82).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 209 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,4% усіх товарів, до країн ЄС — 26,7% (у січні—липні 2012 р. — відповідно 37% та 24,5%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка руд, шлаку і золи, механічних машин, електричних машин, продуктів неорганічної хімії. Зменшилася частка чорних металів, зернових культур, залізничних локомотивів, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Із країн СНД імпортовано 34% усіх товарів, із країн ЄС — 35,4% (у січні—липні 2012 р. — відповідно 41,6% та 30,6%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, США, Туреччини, Японії, Швейцарії, Кореї та Індії.

У загальному обсязі імпорту країни найбільші надходження здійснювались із Російської Федерації — 27,4%, Китаю — 11,4%, Німеччини — 9,3%, Польщі — 5,2%, Білорусі — 5%, США — 4% та Італії — 2,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—серпень 2013 р. становив 667,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту — 95,3% порівняно з січнем—серпнем 2012 р.

Оборот роздрібної торгівлі за січень—серпень 2013 р. становив 559,5 млрд грн, що на 10,2% більше від обсягу січня—серпня 2012 р.

Оборот ресторанного господарства за січень—серпень 2013 р. проти січня—серпня попереднього року збільшився на 2,2% і становив 16 млрд грн.

Транспорт

За січень—серпень 2013 р. підприємствами транспорту перевезено 486,4 млн т вантажів, або 95,3% обсягу перевезень вантажів у січні—серпні 2012 р. Вантажообіг становив 243,8 млрд ткм, або 92,9% від обсягу січня—серпня 2012 р.

У січні—cерпні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 94,1% обсягу січня—серпня 2012 р., у т.ч. відправлення вантажів зменшилося на 2,9%.

Водним транспортом за січень—серпень 2013 р. перевезено вантажів обсягом 3,6 млн т, або 73,6% обсягу січня—серпня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 89,9% обсягів січня—серпня 2012 р.

Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) скоротився на 7,6% і становив 96,8 млн т.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—серпень 2013 р. перевезли 115,7 млн т вантажів, що на 0,9% менше, ніж за січень—серпень 2012 р.

За січень—серпень 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 66,7 тис. т вантажів, що на 7,4% менше, ніж за січень—серпень 2012 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 180,8 млн ткм, що на 17,9% менше, ніж за січень—серпень 2012 р.

За січень—серпень 2013 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,4 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот обсягом 86,8 млрд пас. км, що становить відповідно 97,9% та 96,7% від обсягів січня—серпня 2012 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—серпнем 2012 р. зменшилося на 0,5%.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб—підприємців зменшилися на 7,0%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 9,5% порівняно із січнем—серпнем 2012 р.

Авіаційним транспортом перевезено 5,2 млн пасажирів, або 95,1% обсягів січня—серпня 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень—серпень 2013 р. становив 99,4% (у відповідному періоді попереднього року — 99,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,2%. Найбільш істотно (на 14,8%) знизилися ціни на яйця. На 10,1—8,5% стали дешевшими сало, фрукти та овочі; на 5,2—1,0% — молоко, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, сметана, соняшникова олія. Разом з цим (на 5,1%) зросли ціни на цукор. На 3,3—0,5% подорожчали рис, кисломолочна продукція, хліб, макаронні вироби, масло, маргарин, безалкогольні напої та сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 7,0%, у т.ч. тютюнові вироби — на 9,7%, алкогольні напої — на 3,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%. При цьому плата за квартиру збільшилася на 2,9%, водопостачання — на 0,2%, каналізацію — на 0,1%, гарячу воду, опалення —  на 0,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,1% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 2,4%) та амбулаторних послуг (на 2,1%).

Ціни на транспорт загалом підвищилися на 1,6%, що пов’язано переважно з підвищенням вартості перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом на 16,6% та 3,8% відповідно. Водночас на 2,0% знизилися ціни на паливо та мастила.

На 1,5—0,9% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, освіти, зв’язку. Разом з цим на 3,5% подешевшали одяг і взуття.

Доходи населення

У січні—липні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 8,9% і становив 3215 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштовій і кур’єрській діяльності, сільському господарстві, тимчасовому розміщенні й організації харчування і не перевищував 69% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише в п’яти з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 4933 грн, Донецькій — 3689 грн, Київській — 3370 грн, Дніпропетровській — 3302 грн та Луганській — 3282 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській та Чернігівській областях і не перевищував 77% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—липні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 109,5%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 3,6% і на кінець серпня 2013 р. становила 435,4 тис. осіб, або чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 77,9% осіб, які мали статус безробітного.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня 2013 р. становила 45464,9 тис. осіб. Упродовж січня—липня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 88,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,3 особи. Разом з тим у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (105,8 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (17,7 тис. осіб).

Порівняно із січнем—липнем 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 8,5 тис. осіб, або з 3,7 до 4,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.  

Народжуваність зменшилася з 11,2 до 10,7 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність з 14,9 до 14,7 померлих на 1000 наявного населення. 

Державна служба статистики України