Скоро маю виходити на пенсію. Проте не впевнений, чи зарахують час моєї роботи у відділі праці міськвиконкому у 1982-1983 рр. до стажу державної служби. Хто має приймати це рішення? Будь ласка, поясніть, як взагалі обраховується цей стаж. Якими законами при цьому слід послуговуватися?

Микола АНТОЩЕНКО, м. Краснолуцьк Луганської обл.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління Державної служби Головдержслужби України в Луганській області:

- Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 02.08.1996 року N 912 зі змінами і доповненнями, обчислення стажу роботи та стажу державної служби належить виключно до компетенції відповідного кадрового підрозділу, де працює або працював державний службовець, який на підставі чинних нормативних актів та відповідних документів має самостійно прийняти рішення, що не суперечитиме чинному законодавству.

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до законів "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.05.1994 року N 283 (далі - Порядок), та додатку до нього, в тому числі й до 1994 року, тобто до введення в дію Закону "Про державну службу".

Умови зарахування до стажу державної служби:

- віднесення органу, організації, установи тощо до органів, зазначених у Порядку та додатку до нього;

- займана посада керівника або спеціаліста із повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

- оплата праці із бюджету та інших джерел, визначених для цієї мети положеннями про органи державної виконавчої влади. Поняття "інших джерел" набуло чинності з 1 січня 1996 року, а саме після внесення змін до статті 33 закону на підставі статті 34 Закону "Про державний бюджет України на 1996 рік".

Згідно з додатком до Порядку, до стажу державної служби зараховується період роботи у виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їхніх управліннях, самостійних відділах та інших структурних підрозділах на посадах керівних працівників і спеціалістів.

Якщо посада, яку ви обіймали, відповідає цим умовам, вона буде зарахована до вашого стажу державної служби.