Нині мені 73 роки, пенсіонер. Чотири роки тому придбав для ведення домашнього господарства міні-трактор виробництва Китаю, бо вітчизняний коштує майже в 10 разів дорожче. І все ж мені довелося продати корову, коня та 800 кг картоплі. Коли поїхав реєструвати його до сільгоспуправління, сплатив за це ще 500 грн.

А цього року сказали, що треба робити техогляд трактора. Видали бланк, за яким сплатив 50 гривень. А потім почали вимагати доплатити ще 170 грн, але за що — не пояснили. Ніякого бланку не дали, гроші мав віддати з рук у руки. Але мені здається, що ці кошти просто хтось хоче покласти до своєї кишені.

Тож розкажіть, будь ласка, детально, чи справді нині є обов’язковим техогляд міні-трактора, хто має його здійснювати та за якими документами?

В.  ВІРИЧ,
с. Галиця Чернігівської обл.

Василь ДОРОШОК,
начальник інспекції
Держтехнагляду
Чернігівської
облдержадміністрації:

  31 березня 2010 року ви звернулися в інспекцію Держтехнагляду з питань реєстрації трактора «Сінтай-180». На підставі заяви власник машини надав Довідку-рахунок ТН39980 від 31.03.2008 року.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів  від 17 березня 1998 року  №298 «Про розміри зборів за послуги, що надаються інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів  №1230 (1230-2009-п) від 18.09.2009 року), ви, згідно з квитанцією №22 від 31 березня 2010 року (копія квитанції надається), заплатили за послуги реєстрації трактора з видачею державного номерного знака, свідоцтва про реєстрацію і талона при проходженні державного технічного огляду кошти в сумі 263 грн 36 коп. та згідно з квитанцією №28 від 31.03.2010 року сплатили податок в сумі 31,75 грн (квитанція залишається у власника транспортного засобу).

Щодо проведення державного технічного огляду машин пояснюю: тут слід керуватися Постановою Кабінету Міністрів  від 16 листопада 2011 року №1201 «Про затвердження Порядку здійснення обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів». Нею  визнано такими, що втратили чинність:

– постанову Кабінету Міністрів від 28 квітня 2009 року №403 (403-2009П) «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» (Офіційний вісник України, 2009 р., №33, ст. Л 121);

– постанову Кабінету Міністрів від 2 березня 2010 року №256 (256-2010п) «Про доповнення пункту «Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» (Офіційний вісник України, 2010 р., №17, ст.782).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  від 16 листопада 2011 року  №1201 «Про затвердження Порядку здійснення обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які є власниками зареєстрованих машин або уповноваженими ними особами, та на суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати контроль.

Згідно з вищезазначеною постановою інспекція Держ?технагляду не здійснює обов’язкового технічного контролю машин.

Цей Порядок визначає процедуру здійснення обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, зареєстрованих інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської місь?ких держадміністрацій або Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами, у результаті якого встановлюється їх справність та придатність до експлуатації або неможливість такої експлуатації.

Інспекції за погодженням з місцевими держадміністраціями складають щороку до 31 грудня зведений графік здійснення контролю машин за районом (містом) із зазначенням місця, дня і часу його здійснення.

Графік доводиться до відома власників машин та оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації за десять днів до початку здійснення контролю.

Контроль машин здійснюється щороку з 15 січня по 15 грудня.

Для здійснення контролю машин замовник подає виконавцеві такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також у разі подання документів уповноваженою особою — документ, що підтверджує її повноваження;

реєстраційний документ на машину;

квитанцію (платіжний документ), що підтверджує сплату коштів за здійснення контролю.