Куди маємо звернутися по допомогу, аби зупинити свавілля голови місцевого житлово-будівельного кооперативу "Конструктор"? Вона призначає необгрунтовані тарифи на обслуговування будинку, відмовляється проводити збори з надання звіту щодо фінансово-господарської діяльності кооперативу, а також самовільно відключає холодну, гарячу воду та теплопостачання у квартирах мешканців без попередження.

Наталія ТРОФИМОВИЧ та інші члени ЖБК "Конструктор"
(всього 8 підписів), м. Київ

Сергій ЛАСІКОВ,
заступник міністра з питань ЖКГ:

- Діяльність житлово-будівельного кооперативу регулюється Житловим кодексом Української РСР та статутом, затвердженим органом місцевого самоврядування і розробленим на основі Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 30.04.1985 року N 186.

Відповідно до Примірного статуту вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу, які обирають правління і ревізійну комісію кооперативу, розглядають скарги на дії правління і ревізійної комісії кооперативу і таке інше.

Згідно з цим статутом члени правління та члени ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу, які винні в порушенні законодавства або статуту кооперативу чи заподіянні шкоди інтересам держави, кооперативу і громадян, або не справляються із своїми обов'язками, можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів членів кооперативу.

Члени правління та члени ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу, які завдали своїми діями шкоди кооперативу, несуть перед ним матеріальну відповідальність в установленому законом порядку.

Контроль за діяльністю кооперативів здійснюють виконавчі органи місцевих рад, які мають право скасувати рішення загальних зборів чи правління кооперативу, якщо воно суперечить чинному законодавству.

Зазначу, що ви, використавши свої права згідно зі статутом, маєте право виступити ініціатором проведення позапланових загальних зборів житлово-будівельного кооперативу, на яких розглянути питання щодо діяльності його правління.

Спірні питання вирішуються в судовому порядку.

Враховуючи викладене і те, що, відповідно до статті 30 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження щодо реєстрації житлово-будівельних і гаражних кооперативів та здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону, а також делеговані повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів, право втручання у діяльність кооперативу мають органи місцевого самоврядування.

Одночасно повідомляю, що Міністерство з питань житлово-комунального господарства не може втручатися у сферу повноважень органів місцевого самоврядування, оскільки відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.