Мій загальний безперервний трудовий стаж — 36 років. З них 25 років — на керівних посадах у проектах груп науково-дослідних інститутів, які на той період перебували у державній формі власності. 75% загального обсягу робіт мали науково-дослідний характер.

Проте в одному з цих інститутів мені відмовили видати документи для отримання наукової пенсії, мотивуючи тим, що установа змінила державну форму власності на приватну. Чи це правильно?

Також прошу пояснити, з яких фондів сплачується частина наукової пенсії за час моєї роботи в такому інституті, коли він перебував у державній формі власності?

Н. СІЛЬЧЕНКО,
м. Донецьк

Владислав МАШКІН,
директор департаменту
пенсійного забезпечення ПФ:

— Умови та порядок обчислення пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам визначено Законом  «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі — закон).

Відповідно до статті 24 закону пенсія жінкам призначається після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності 30 років страхового стажу, в тому числі стажу наукової роботи не менш як 15 років.     

Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III—ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії відповідно до цієї статті, затверджено постановою Кабінету Міністрів від 04.03.2004 р. № 257 (далі — Перелік).

Постановою правління Пенсійного фонду від 06.04.2011року № 10-3 затверджено Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі — Перелік).

Згідно з Переліком для призначення пенсії за нормами Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» подається, зокрема, довідка про підтвердження наукового стажу роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації або їх правонаступників за встановленою формою.

Отже, стаж наукової роботи визначається за записами трудової книжки та з урахуванням відповідної довідки.

Крім того, повідомляю, що різниця між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право науковий працівник, фінансується:

— для наукових (науково-педагогічних) працівників державних бюджетних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III—ІV рівнів акредитації — за рахунок коштів державного бюджету;

— для наукових (науково-педагогічних) працівників інших державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів III— ІV рівнів акредитації — за рахунок коштів цих підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим (науково-педагогічним) працівникам оплачується з розрахунку на одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим законом;

— для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III—ІV рівнів акредитації — за рахунок коштів цих установ, організацій та закладів.