Завідувач відділу адміністрування
податкових та митних платежів
Академії фінансового управління
Людмила ОЛЕЙНІКОВА

 

Академія фінансового управління спільно з експертами Світового банку підготувала пропозиції, направлені на вдосконалення податкової системи України. Частина з них уже впроваджена в чинне законодавство нещодавно ухваленими змінами до Податкового кодексу. Ще частина пропозицій проходить експертні дослідження. Як співпрацюють вітчизняні та зарубіжні фахівці, розповідає завідуюча відділом адміністрування податкових та митних платежів Академії фінансового управління Людмила Олейнікова.

Рейтинги варто підвищувати

— Новації дадуть реальну можливість підвищити місце України в одному з найвпливовіших досліджень — рейтингу «Ведення бізнесу», складеного Міжнародною фінансовою корпорацією (група Світового банку), за категорією «сплата податків», — стверджує вона. — Для нас нині дуже важливо впроваджувати європейські та світові норми ведення підприємницької діяльності. І тут досить корисним для бізнесу, влади, експертів є сторонній погляд фахових міжнародних структур.

— На підставі яких показників Світовий банк складає рейтинг за категорією «cплата податків»?

— Для оцінки адміністративного і податкового навантаження на суб’єкти господарювання Світовий банк розробив і використовує власну методологію, яка грунтується на трьох показниках. Враховуються, зокрема, кількість податкових платежів упродовж року, витрати часу на підготовку податкової звітності та сплату основних податків (ПДВ, податку на прибуток підприємств та внесків на соціальне страхування) та узагальнена ставка податку (відсоток від корпоративного прибутку, що сплачують суб’єкти).

— І яку позицію у цьому рейтингу посідає Україна?

— У дослідженні «Ведення бізнесу», що опубліковане у 2011 році, ми на 145-му місці з 183 країн. Це на 2 пункти вище, аніж у попередньому рейтингу, де наша держава була 147-ю. Серед країн СНД ми випередили лише Узбекистан, який на 150-му місці (Білорусь значиться на 68-му місці, Російська Федерація — 123-тя).

— Проте за категорією «сплата податків», яка є дуже важливою для представників бізнесу, рейтинг України досі залишається без змін…

— На жаль,  у цій категорії у звіті-2011, як і в звіті-2010, Україна посідає 181-ше місце із 183 країн, тобто є заледве не останньою. Замикає список Білорусь, яка посіла 183-тє місце, Російська Федерація вийшла на 105-ту позицію. За кількістю платежів, а їх у нас 135, маємо 181-ше місце, за витратами часу — 174-ті (657 годин у рік), а за узагальненою ставкою податку посідаємо 149-те місце (55,5% корпоративного прибутку).

Новації змінять статистику

— У чому полягає причина такої ситуації?

— Для з’ясування всіх моментів ми й провели експертне дослідження спільно з фахівцями Світового банку. Що з’ясувалося? Насамперед рейтинг-2011 не враховував реформи, що були впроваджені в 2010 та 2011 роках, бо до уваги брали період з червня 2009-го по червень 2010-го. Ми ж, аналізуючи кожну категорію, виявили основні чинники, що на них впливають. Наприклад, кодифікація податкового законодавства значно зменшила витрати часу платників на пошук та аналіз потрібних норм законодавства. Проте форми звітності та процедури адміністрування практично не змінилися, тому знівелювали ефект від впровадження кодексу.

— А цей показник якось можна поліпшити?

— Окрім застосування електронної форми звітності та впровадження дистанційного звітування (у тому числі через Інтернет), слід спростити й форми звітності. Передусім декларації з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість. Зараз ми досліджуємо цю проблему та працюємо над пропозиціями. Впровадження електронної форми звітності до Пенсійного фонду та дистанційне звітування дадуть змогу вагомо скоротити одну з найбільших статей витрат часу платників. Це призведе до того, що Україна зможе піднятися в рейтингу за категорією «витрати часу» з 174-го хоча б до 168-го місця в 2013 році.

— Чому так важко йде впровадження дистанційної подачі звітності через електронні засоби зв’язку?

— Не було чітких правових гарантій цієї процедури, та й платники не завжди мали програмне забезпечення для цих цілей або ж не знали про такі можливості. Нині механізм забезпечення правових гарантій платників, що подають декларацію (в т.ч. і дистанційно), передбачений Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів». Новації не лише скоротять процедуру подачі звітності для платників, а й підвищать продуктивність роботи адміністратора податків, тобто податкової служби.

Значно зменшиться й кількість платежів завдяки впорядкуванню податків та кодифікації податкового законодавства: зі 135 в звіті 2011 року (за розрахунками Світового банку) до 58 в звіті 2012 року, та до 30 платежів в звіті 2013 року (коли проведені реформи увійдуть до обрахунку рейтингу). Загалом впровадження запропонованих змін дасть змогу Україні піднятися у рейтингу за критерієм «кількість платежів» до 100-го місця.

— Чому при такому значному зниженні ставки податку на прибуток рейтинг узагальненої ставки оподаткування в Україні майже не підвищився?

— Левову частку податкового навантаження на підприємства в Україні становлять внески до Пенсійного фонду та інших соціальних фондів — 43,2%. Податок на прибуток має частку лише 10,4%. Зменшення навантаження на працедавців за цими відрахуваннями не є предметом регулювання Податкового кодексу, а частка податку на прибуток настільки незначна, що не дає змоги суттєво вплинути на загальний показник. Проте з урахуванням усіх наших рекомендацій цілком імовірно, що Україна зможе змінити показники у рейтингу за категорією «сплата податків» і піднятися з 181-го місця до 150-ї сходинки у 2013 році.

Ольга Марчук
для «Урядового кур’єра»