Нещодавно закінчив професійно-технічне училище, отримав диплом. Шукаю роботу за фахом. Мене цікавить, яка мінімальна ставка в галузі м’ясопереробної промисловості, зокрема за такими професіями: обвалювальник м’яса, жилувальник м’яса та субпродуктів, готувач фаршу при виготовленні ковбас. У багатьох супермаркетах є вакансії за цими професіями, та я хотів би уточнити: яка мінімальна зарплата для вчорашнього студента, встановлена у цій галузі?

О. ЄФИМЕНКО, м. Бровари, Київська обл.

Олександр ТОВСТЕНКО, 
директор департаменту  заробітної плати та умов  праці Мінсоцполітики:

— В Україні розмежовано державне і договірне регулювання оплати праці. Державне регулювання оплати праці здійснюється шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників.

Усі інші питання з оплати праці належать до колективно-договірного регулювання.

Статтею 65 Господарського кодексу України визначено, що на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори.

До умов колективного договору належать зокрема умови визначення та розміри заробітної плати працівників.

Згідно зі статтею 15 Закону «Про оплату праці» на підприємствах виробничої сфери форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективних договорах самостійно з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевою (регіонально) угодами.

Основа організації оплати праці в Україні — тарифна система, яка використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від їхньої кваліфікації та за розрядами тарифної сітки.

Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) на госпрозрахункових підприємствах провадиться на основі тарифної ставки робітника І розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень.

Кваліфікаційні розряди професій визначені у відповідних кваліфікаційних характеристиках.

Для професій обвалювальник м’яса, жилувальник м’яса та субпродуктів, готувач фаршу кваліфікаційні розряди визначені у кваліфікаційних характеристиках, які містяться у випуску 8 «М’ясна і молочна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики від 17. 07. 2001 року №218. А саме: для обвалювальника м’яса визначено 3–5 розряди; для жилувальника м’яса та субпродуктів — 2–3 розряди; для готувача фаршу — 4–6 розряди.

Залежно від того, який розряд присвоєно працівникові, йому нараховують заробітну плату. Що вищий розряд, то вища у працівника заробітна плата.

Наприклад, на підприємствах, які перебувають у сфері дії галузевої угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства, галузевими об’єднаннями підприємств харчової і переробної промисловості та профспілкою працівників агропромислового комплексу на 2011—2013 роки, годинна тарифна ставка робітника ІІ розряду, зайнятого у м’ясному виробництві, з 1 січня 2013 року встановлена у розмірі 8,09 гривні, робітника III розряду — 9,7 гривні, IV розряду — 11,3 гривні, V розряду — 12,98 гривні, VI розряду — 14,58 гривні.