ЗАКОН

З нового року система оподаткування зазнала істотних змін

З 1 січня 2012 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 року № 4014-VI. Відповідно до Закону ведення малого бізнесу за спрощеною системою зазнає певних змін, насамперед відбудеться поділ на групи платників єдиного податку:

Перша категорія буде стосуватись підприємців-спрощенців, у яких сума доходу не буде перевищувати 150 тисяч гривень, ставка єдиного податку буде складати від 1 до 10 % мінімальної заробітної плати. Вказана категорія «спрощенців» не повинна мати найманих працівників. До другої категорії будуть відноситись підприємці, у яких дохід не перевищуватиме 1 мільйон гривень, а кількість найманих працівників — до 10 осіб, ставка єдиного податку складатиме від 2-х до 20 % мінімальної заробітної плати. Третя категорія буде стосуватись підприємців, у яких сума виручки не перевищуватиме 3 мільйони гривень, а кількість працюючих — 20 осіб. Щодо ставки оподаткування цієї категорії, то вона складатиме 5 % без сплати податку на додану вартість та 3 % у випадку паралельної реєстрації платником ПДВ.

Суб’єкти господарювання, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» або фіксованого податку відповідно до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», а також юридичні і фізичні особи - підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм Закону №4014 і відповідають вимогам статті 291 Податкового кодексу України, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року.

Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб’єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням норм статті 292 Податкового кодексу України. Тобто, заява щодо вибору спрощеної системи подається не пізніше 25 січня 2012 року. При цьому, Свідоцтво про сплату єдиного податку на 2011 рік є дійсним до отримання нового свідоцтва, виданого за новими правилами, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування 
(п.298.1 ст.298 Кодексу)

Порядок відмови від спрощеної системи оподаткування
(п.298.2 ст.298 Кодексу)

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ (ФІЗИЧНИХ ОСІБ)
(порівняння 2011-2012)

Порядок реєстрації (перереєстрації) платників єдиного податку на 2012 рік

З 1 січня 2012 року набирають чинності зміни до Податкового кодексу України щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, внесені Законом України від 04.11.2011р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (далі – Закон № 4014). Зокрема, зміни стосуються і порядку реєстрації (перереєстрації) платників єдиного податку.

Відповідно до норм пп. «г» п. 5 Прикінцевих положень Закону № 4014, якщо суб’єкт господарювання (як юридична особа, так і фізична особа – підприємець) вирішить стати платником єдиного податку з 1 січня 2012 року незалежно від того, на якій системі він перебував у 2011 році, він може це зробити, подавши відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року.

При цьому згідно положень пп. «г» п. 5 Прикінцевих положень Закону №4014, ті суб’єкти господарювання, які в минулому 2011 році працювали на єдиному податку або на фіксованому патенті та мають на руках Свідоцтво платника єдиного податку або чинний фіксований патент, зможуть змінити свої нинішні документи на нове Свідоцтво платника єдиного податку протягом півроку – не пізніше 31 травня 2012 року.

Свідоцтво платника єдиного податку тепер буде видаватись безстроково (раніш видавали на один рік), і як раніше – безоплатно, протягом 10 календарних днів після подання заяви (норми п. 299.3, 299.5 ст. 299 Податкового кодексу України).

Новоствореним суб’єктам підприємництва (як юридичним особам, так і фізичним особам – підприємцям), які до кінця місяця, в якому відбулася їх реєстрація, подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування, свідоцтво видається за нормами п. 299.6 ст. 299 Податкового кодексу України у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

Якщо у  процесі діяльності платника єдиного податку відбуваються зміни:

по найменуванню - у юридичної особи або прізвищу, імені, по батькові фізичної особи – підприємця, то платники єдиного податку зобов’язані подати заяву за формою, встановленою Міністерством фінансів України протягом місяця з дня виникнення таких змін (п. 298.5 ст. 298 Податкового кодексу України);

у  платників єдиного податку І та ІІ груп - по податковій адресі; місцю проведення господарської діяльності,  то  такі платники зобов’язані подати заяву за формою, встановленою Міністерством фінансів України не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни;

у  платників єдиного податку ІІІ та ІV груп - по податковій адресі; місцю проведення господарської діяльності,  то  такі платники зобов’язані подати заяву за формою, встановленою Міністерством Фінансів України разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Зміни до виданого Свідоцтва вносяться органом державної податкової служби в день подання заяви (п.299.12 ст. 299 Податкового кодексу України).

 Разом з тим, нормою п. 299.13 ст. 299 Податкового кодексу України передбачено, що за бажанням платник єдиного податку може замінити свідоцтво та отримати нове свідоцтво, якщо відбулись описані вище зміни, а також відбулась зміна видів господарської діяльності. До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва.

Спрощена система оподаткування
для юридичних осіб

З 1 січня 2012 року набирають чинності зміни до Податкового кодексу України щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, внесені Законом України від 04.11.2011р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». Вищезазначеним Законом змінено, зокрема, критерії, за умови виконання яких юридичні особи можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми можуть обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (4 група), якщо протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

- не здійснюють види діяльності, зазначені у п. 192.5 ст. 192 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Ставки єдиного податку:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість у загальному порядку;

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (без сплати ПДВ).

За подвійною ставкою податку оподатковуються:

- дохід, отриманий від діяльності, на яку не поширюється спрощена система оподаткування;

- дохід, отриманий при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж встановлений для платників єдиного податку;

- сума перевищення граничного обсягу доходу.

Слід звернути увагу на те, що з урахуванням норм пп. 4 п. 293.8 ст. 293 Кодексу ставка єдиного податку, визначена для юридичних осіб (четвертої групи) у розмірі 3 відсотки, може бути обрана, зокрема,  платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість.

Тобто, Кодексом передбачена можливість (за бажанням платника) змінити ставку єдиного податку з 5% на 3% при умові постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 розділу V Кодексу.

До уваги платників єдиного податку — фізичних осіб!

Державна податкова адміністрація у м. Києві повідомляє, що рішенням Київської міської ради від 01.12.2011 року № 722/6958 встановлені ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку в такому розмірі:

— для першої групи – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

— для другої групи – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Статтею 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 року № 4282-VI розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2012 року установлено 1073 гривні.

Таким чином, ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, встановлено в таких розмірах:

— для першої групи –107,30 грн на місяць;

— для другої групи – 214,60 грн на місяць.

Прес-центр ДПА у м. Києві