ПЕРСПЕКТИВА

Приватні фонди потребують нових механізмів стимулювання їхніх вкладників

Закон "Про недержавне пенсійне забезпечення" створює так звані недержавні пенсійні фонди (НПФ). Це договірні установи, в які особи та їхні роботодавці можуть робити добровільні пенсійні внески, крім тих, що перераховуються до солідарної системи. Управління такими структурами здійснюється банками, інвестиційними компаніями та роботодавцями. Внески до НПФ інвестуються з метою збільшення капіталу впродовж усієї трудової діяльності людини. При досягненні пенсійного віку сума внесків разом із накопичувальним доходом від їх інвестування повертається регулярними щомісячними виплатами. Ці гроші є особистою власністю громадянина і в разі його смерті їх отримують законні спадкоємці учасника фонду. Згідно з українським законодавством, НПФ має статус неприбуткової організації. Він збирає внески з учасників, об'єднує та інвестує в акції, облігації та інші цінні папери, у нерухомість, золото чи грошові кошти.

Такі інвестиційні рішення приймаються залученими фондом експертами, які називаються компаніями з управління активами (КУА). Якщо КУА приймає правильні інвестиційні рішення, то вартість активу фондів зростає в довгостроковій перспективі.

Відкриті - демократичні

В Україні існують три види НПФ. Це відкриті, корпоративні, професійні. Станом на 1 жовтня 2010 р., за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), кількість НПФ в управлінні КУА становить 95 фондів. З них 75 відкритих НПФ (79,8% від загальної кількості), 10 корпоративних (10,6%) і 9 професійних (9,6%). На думку фахівців, переважання серед видів НПФ саме відкритих фондів свідчить про їхню універсальність. Будь-який громадянин може стати як вкладником відкритого НПФ, так і учасником без обмежень за професійною ознакою або місця роботи. Їхнє функціонування не пов'язане з обмеженнями, які встановлені законодавством, наприклад, для корпоративних НПФ. Відкритий НПФ дає можливість залучити як вкладників широке коло зацікавлених підприємств та громадян. Безперечною його перевагою є простіша процедура укладення пенсійних контрактів як окремими фізичними особами, так і різними за кількістю працівників юрособами. Крім того, за участю вкладників у відкритому фонді підприємство може розробити більш гнучку корпоративну програму, ніж, наприклад, із корпоративним НПФ. Законодавчим обмеженням для відкритого НПФ є заборона інвестувати кошти в цінні папери власних засновників (корпоративні мають право їх купувати).

Деякі експерти вважають, що одним із напрямів пенсійної реформи в Україні має стати скорочення кількості пільговиків за розміром пенсії і дострокового виходу на неї. Напевно, право дострокового виходу на пенсію варто залишити Героям України та пільговим категоріям громадян, але це повинні бути десятки-сотні людей, а не десятки тисяч, як зараз.

Велика несправедливість української пенсійної системи полягає в тому, що чиновники високого рівня (депутати і міністри), а також представники шкідливих професій (серед яких шахтарі, міліціонери) отримують пенсію не як у всіх (1,5% за рік страхового стажу, а 80-90% в абсолютних цифрах від останньої одержуваної зарплати). Тобто вони, працюючи, вносили в український Пенсійний фонд набагато менше грошей, ніж коли, виходячи на пенсію, отримуватимуть. Однак різні політичні партії під час виборів роздавали обіцянки, не замислюючись, звідкіля ці пенсії фінансуватимуться. Для таких випадків є професійні НПФ.

"Поділ недержавних пенсійних фондів у Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" на різні види є зайвим і штучним", - вважає член ради відкритого НПФ "Україна" Олександр Назаренко. - Існує думка, що відкриті НПФ створюються для того, щоб їхніми вкладниками та учасниками були тільки фізичні особи; корпоративні - для корпоративних вкладників, які здійснюють внески на користь своїх працівників, професійні - для профспілок чи інших галузевих об'єднань. Однак на практиці все по-іншому. Наприклад, вкладниками відкритих НПФ є багато юридичних осіб, що за власний кошт забезпечують своїм працівникам додаткову пенсію. Тому поділ НПФ на три види в існуючому вигляді лише ускладнює розуміння принципів функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення. Достатньо було б у статутах окремих НПФ передбачити особливості їхньої діяльності, а на законодавчому рівні такий поділ скасувати", - пропонує О. Назаренко. Часто підприємства відмовляються від впровадження власних корпоративних пенсійних програм через те, що в їхніх відповідних службах не розуміють тонкощів запровадження недержавного пенсійного забезпечення.

Я б до НПФ пішов...

Один з опитаних "УК" експертів розповів, що коли вперше отримав власну щорічну виписку зі свого індивідуального пенсійного рахунку в НПФ, то відразу взявся підрахувати приблизну суму заощаджень за десять років. І дійшов висновку, що оскільки накопичувальна пенсійна система буде впроваджена за будь-яких умов, тому варто вже зараз за рахунок невеликих внесків розпочати формувати пенсійні заощадження синові.

За словами директора ТОВ "Адміністратор НПФ "Пенсійне забезпечення" (Одеса) Юлії Каменської, Одеська область разом з Одесою є єдиним обласним центром в Україні, що прийняв довготривалу цільову програму недержавного пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери і за рахунок бюджетів перераховує щомісяця понад 25 тисячам своїх працівників (учителям, медпрацівникам, господарському персоналу) пенсійні внески в їхній недержавний пенсійний фонд. Програма діє з 2008 року. Розмір середнього внеску становить 100 грн. Розроблені критерії заохочення, за якими керівники обирають найкращих співробітників. Віковий ценз - до 55-ти років.

У НПФ "Пенсійне забезпечення" інвестують і студенти. Один з них щомісяця відкладає по 20 грн протягом чотирьох років, а при працевлаштуванні збільшує суму внеску до 200 грн. Серед вкладників фонду є люди, які не мають страхового стажу, - це українці-заробітчани, що працюють в інших країнах світу, моряки.

Останнім часом обсяги внесків до вітчизняних НПФ значно скоротилися. Наприклад, у ВНПФ "Україна" якщо два роки тому середній обсяг щомісячних внесків на користь одного учасника становив понад 300 грн, то нині не дотягує і до 100 грн. Через кризу багато вкладників (як громадяни, так і підприємства) припинили або тимчасово призупинили сплату внесків.

Аналітики наголошують, що новий законопроект, яким передбачається реформування пенсійної системи, широко обговорюється. Але незрозуміло, чому забули про поправки, що вже не перший рік чекають на внесення до Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення"? Зараз законодавці внесуть нові зміни, але раніше напрацьовані - відкладаються. Пропозиції необхідно вносити в єдиному узгодженому пакеті.
 

ДOВІДКA "УК"

Відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд (ВНПФ), учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця і характеру їхньої роботи.

Корпоративний пенсійний фонд - НПФ (КНПФ), засновником якого є юридична особа-роботодавець або кілька юридичних осіб-роботодавців, до нього можуть приєднуватися і роботодавці-платники. Учасниками цього фонду можуть бути лише фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах із роботодавцями-засновниками і роботодавцями-платниками цього фонду.

Професійний пенсійний фонд - НПФ (ПНПФ), засновником (засновниками) якого можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їхньої професійної діяльності (занять). Його учасниками можуть бути тільки фізичні особи, пов'язані за родом їхньої професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду.

КOМЕНТAРІ

Валерій ТІТАРЕНКО,
 заступник генерального директора ТОВ "Інвестиційно-фінансова група Капітал Адміністратор пенсійних фондів":

- Для стимулювання розвитку системи недержавних пенсійних фондів та підвищення рівня довіри населення до них слід активізувати роз'яснювальну роботу щодо їхньої ролі в суспільстві. Фонду державного майна України слід внести до умов приватизації (продажу) об'єктів вимоги до інвесторів щодо обов'язкового включення до соціального пакета програми запровадження недержавного пенсійного забезпечення працівників (у розмірі 10% від фонду оплати праці). Підприємствам з часткою державної власності від 50% при проведенні обов'язкових загальних зборів у цьому році варто внести до розгляду питання щодо запровадження програм недержавного пенсійного забезпечення працівників.

Тетяна ШЕВКУН,
директор Національної Асоціації недержавних пенсійних фондів і Адміністраторів НПФ (НАПФА):

- Основні питання, які необхідно вирішувати на законодавчому рівні для стимулювання розвитку різних видів НПФ, пов'язані зі створенням нових стимулів для вкладників та учасників, а також усунення подвійного оподаткування пенсійних виплат. Існуючі податкові пільги для роботодавців не є значними та не сприяють підвищенню їхньої зацікавленості у сплаті внесків у НПФ.

Внески до НПФ сплачуються після їх оподаткування із доходів фізичних осіб. А повернення сум податків для учасників НПФ через механізм податкового кредиту взагалі не працює через незначні суми та тяганину.