ПОВІДОМЛЕННЯ
Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного

походженнямзі Сполучених Штатів Америки

10 вересня 2012 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) розглянула скаргу ТОВ "Карпатнафтохім" (далі - Заявник) "Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо демпінгового імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням із Сполучених Штатів Америки" (далі - Скарга) та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням зі Сполучених Штатів Америки і за результатами розгляду встановила, що у Скарзі містяться докази та обгрунтування, які відповідно до статті 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі - Закон) є достатніми для порушення антидемпінгового розслідування.

За наведеною у Скарзі інформацією, протягом ІІІ кварталу 2011 року - ІІ кварталу 2012 року:

ціна імпорту полівінілхлориду суспензійного в Україну походженням зі Сполучених Штатів Америки була нижчою за ціну його продажу на внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки, що дає підстави вважати такий імпорт демпінговим, при цьому розмір демпінгової маржі не можна визначити як мінімальний у розумінні статті 12 Закону;

обсяг імпорту зі Сполучених Штатів Америки в Україну зріс на 93,1 %, питома вага такого імпорту зросла у споживанні в Україні на 131 % та у виробництві Заявника на 77 %;

показники діяльності Заявника погіршилися, зокрема, скоротилися обсяги продажу на внутрішньому ринку на 38,4 %, зайнятість на підприємстві скоротилася на 15,7 %, частка Заявника на ринку України скоротилася на 26,4 %, фінансовий результат від діяльності на внутрішньому ринку України негативний.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись вимогами статті 12 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-283/2012/4423-08 "Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням зі Сполучених Штатів Америки" (далі - Рішення Комісії).

Згідно з даними, наведеними у Скарзі, полівінілхлорид суспензійний походженням зі Сполучених Штатів Америки може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3904 10 00 00.

Проведення розслідування доручено Міністерству.

У разі коли розслідування певним чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Міністерства інформацію, що може бути корисною для цілей проведення розслідування. Така інформація враховується під час проведення розслідування, якщо вона є обгрунтованою і може бути перевірена Міністерством, а також у разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією чи Міністерством.

Адреса Міністерства: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2. Контактні телефони: 281-95-26, 521-13-93; ф.: 226-31-81, e-maіl:  a-dump@me.gov.ua, svz@me.gov.ua.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Міністерство здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування, розглядає вимоги щодо проведення слухань та про надання запитальників сторонам, інтереси яких певним чином зачіпає порушення і проведення розслідування.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Міністерство розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування.

Рішення Комісії набирає чинності із дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі