УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки  і оборони України від 28 квітня 2014 року 
"Про заходи щодо підвищення ефективності  планування в секторі безпеки і оборони"

Відповіднодостатей 107 та 112 КонституціїУкраїниПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УвестивдіюрішенняРадинаціональноїбезпекиіоборониУкраїни від 28 квітня 2014 року "Про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони" (додається).

2. Тимчасово зупинити у 2014 році виконання заходів Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, затвердженої Указом Президента України від 2 вересня 2013 року № 479 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2013 року "Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року".

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,

Голова Верховної Ради України   О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
№ 468/2014

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ 

від 28 квітня 2014 року

Про заходи щодо підвищення ефективності  
планування в секторі безпеки і оборони

Зоглядунанагальнунеобхідністьреалізаціїкомплексу завдань щодо нейтралізації існуючих загроз національній безпеці України та з метою забезпечення ефективного використання наявних державних ресурсів Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

1. Кабінету Міністрів України:

організувати у місячний строк проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України з використанням можливостей Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня;

забезпечити у тримісячний строк перегляд положень основних документів оборонного планування з урахуванням зміни воєнно-політичної обстановки.

2. Запропонувати виконуючому обов'язки Президента України тимчасово зупинити у 2014 році виконання заходів Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, затвердженої Указом Президента України від 2 вересня 2013 року № 479, як такої, що не відповідає сучасній воєнно-політичній обстановці та не забезпечує спрямування наявних державних ресурсів на пріоритетні напрями розвитку Збройних Сил України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України   О.ТУРЧИНОВ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України   А.ПАРУБІЙ