НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

12.12.2013                                         Київ                                                               № 1550

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 20 грудня 2012 року № 1665

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови НКРЕ від 20 грудня 2012 року № 1665 «Щодо визначення доходу від здійснення ліцензованої діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом» такі зміни:

в абзаці першому пункту 1 слова «ПАТ «АЕС Київобленерго» та «ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» замінити відповідно словами «ПАТ «Київобленерго» та «ПАТ «Рівнеобленерго»;

в абзацах другому та третьому пункту 1 цифри «2013» замінити цифрами «2014».

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Голова КомісіїС.Тітенко