НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

05.11.2013                                                     Київ                                                   № 1405

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23 липня 2013 року № 1009

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», статті 13 Закону України «Про природні монополії», Указів Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та від 12 березня 2013 року № 128 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови НКРЕ від 23 липня 2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за № 1266/23798, такі зміни:

у підпункті 1 пункту 1 цифри «0,01» замінити цифрами «0,00»;

у пункті 2 цифри «01» замінити цифрами «31».

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова КомісіїС.Тітенко