ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 26.10.2012 р. N 1185-7-25-12

Державним реєстраторам юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців  

Про Закон України 
«Про засади державної мовної політики»

Верховною Радою України 03.07.2012 р. прийнято Закон України «Про засади державної мовної політики» (далі - Закон N 5029-VI), який набрав чинності 10.08.2012 р.

У частині першій статті 1 Закону N 5029-VI закріплені поняття державної мови та регіональної мови або мови меншини.

Так, державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики тощо.

Регіональна мова або мова меншини - мова, яка традиційно використовується в межах певної території держави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менша, ніж решта населення цієї держави, та/або відрізняється від офіційної мови (мов) цієї держави.

Законом N 5029-VI запроваджено нововведення щодо мови роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону N 5029-VI основною мовою роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова.

У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 цього Закону, в роботі, діловодстві і документації місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування може використовуватися регіональна мова (мови). У листуванні цих органів з органами державної влади вищого рівня дозволяється застосовувати цю регіональну мову (мови).

Відповідно до частини другої статті 11 Закону N 5029-VI держава гарантує відвідувачам органів державної влади і органів місцевого самоврядування надання послуг державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 цього Закону, - і цією регіональною мовою (мовами).

При цьому, звертаємо увагу, що відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Враховуючи, що Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» містить спеціальні норми, що регулюють відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, послуги у даній сфері надаються виключно державною мовою.

Просимо, у межах компетенції, поінформувати громадян про права та обов’язки, визначені Законом N 5029-VI, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», шляхом розміщення зазначеної інформації на веб-сайтах та інформаційних стендах відповідних органів державної реєстрації.

Заступник Голови І. А. Кухаренко