ПОВІДОМЛЕННЯ
П
ро застосування остаточних антидемпінгових заходів
 
щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу)
походженням з Республіки Білорусь

 10 вересня 2012 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) матеріали про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь та добровільні зобов'язання білоруського виробника/експортера ВАТ "Кричевцементошифер" щодо припинення демпінгового імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь і встановила таке:

в період розслідування (2010 рік) ціна імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь була нижчою за ціну його продажу на внутрішньому ринку Республіки Білорусь, що дає підстави вважати такий імпорт демпінговим, при цьому розмір демпінгової маржі не можна визначити як мінімальний;

в 2010 році порівняно з 2008 роком обсяг демпінгового імпорту в Україну шиферу походженням з Республіки Білорусь зріс як в абсолютних показниках, так і відносно споживання в Україні та виробництва національним товаровиробником;

обсяг демпінгового імпорту в Україну шиферу походженням з Республіки Білорусь становить більше трьох відсотків загального імпорту в Україну товару, а тому не може вважатися незначним у розумінні положень статті 16 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі - Закон);

розрахована на підставі найбільш показової інформації демпінгова маржа становить 33,19 відсотка;

методологія, на підставі якої розраховано демпінгову маржу, відповідає вимогам Закону;

білоруські експортери мають достатній експортний потенціал, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягу демпінгового імпорту в Україну шиферу походженням з Республіки Білорусь; демпінговий імпорт в Україну шиферу походженням з Республіки Білорусь здійснювався за цінами, що були як нижчими за ціни продажу національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і нижчими за його собівартість; білоруські підприємства збільшили обсяги запасів шиферу на складах;

подальший демпінговий імпорт в Україну шиферу походженням з Республіки Білорусь загрожує заподіянням істотної шкоди національному товаровиробникові;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів;

запропоноване добровільне зобов'язання білоруського виробника/експортера ВАТ "Кричевцементошифер" є достатніми для ліквідації демпінгу та шкоди.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-282/2012/4423-08 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь" (далі - Рішення Комісії), відповідно до якого вирішила:

Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис: листи азбестоцементні гофровані (шифер).

Шифер може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 6811 40 00 10.

Інформація щодо класифікації товару згідно з УКТЗЕД надається в порядку інформування.

Прийняти добровільне зобов'язання виробника/експортера ВАТ "Кричевцементошифер" від 10.08.2012 (213500, Республіка Білорусь, Могильовська обл., м. Кричів, вул. Зелена, 4) щодо припинення демпінгового імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь.

Не застосувати остаточні антидемпінгові заходи до виробника/експортера ВАТ "Кричевцементошифер", у зв'язку з тим, що воно взяло на себе добровільне зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту в Україну.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються з моменту набрання чинності Рішенням Комісії.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита в розмірі 33,19 відсотка.

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису товару.

Імпорт на митну територію України шиферу без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита в розмірі 33,19 відсотка.

Рішення Комісії набирає чинності через один місяць із дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі