КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 серпня 2013 р.
№ 687-р
Київ

Про затвердження додаткового переліку  військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено

1. Затвердити додатковий перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається.

2. Міністерству оборони:

здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням додатковому переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 1—2, ст. 26);

передбачати у договорах з підприємствами (організаціями), уповноваженими Кабінетом Міністрів України на реалізацію військового майна, вимогу щодо реалізації зазначеного в затвердженому цим розпорядженням переліку військового майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на зовнішньому ринку як товари військового призначення.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

Додатковий перелік читайте тут