КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р.
№ 870

Київ

ПрозатвердженняТиповогопорядкувидачідозволівнапорушенняобєктівблагоустрою
або
відмовивїхвидачі, переоформлення, видачідублікатів, анулюваннядозволів

Відповідно до частини третьої статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Типовий порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, що додається.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

Повний текст постанови читайте тут