ДОСЯГНЕННЯ

До 16 млн грн економії дає держпідприємству «Завод 410 ЦА» застосування системи «Ритм» і прогнозованого бюджетування 

Борис СОРОКА,
заступник генерального
директора—директор
з виробництва
та логістики 
ДП «Завод 410 ЦА»;
Тетяна ЧЕКМАРЬОВА,
заступник генерального
директора з економіки
та фінансів
ДП «Завод 410 ЦА»

Підприємства, які прагнуть  ефективно працювати за новітніх умов (зміни динаміки економічного розвитку регіонів і секторів економіки), шукають нестандартні рішення для пом’якшення негативних чинників, а також свої приховані резерви.  Не є винятком і вітчизняний авіапром, де посилену увагу звертають на напрямки, методи й інструменти стратегічної взаємодії та інтеграції підприємств, що обслуговують різні етапи життєвого циклу авіатехніки, зокрема під час ремонту.

У пошуках нових інструментів і методів

Ремонт сучасної авіатехніки — складний високотехнологічний процес, що потребує відповідної організації виробництва та чіткого технічного забезпечення. Тут застосовуються сотні технологічних процесів, високоточне обладнання, безліч матеріалів, запчастин, комплектуючих, технологічної, ремонтної та нормативно-технічної документації. Це зумовлено конструктивною неоднорідністю парку авіаційної техніки в рамках одного виробника і навіть однієї моделі, що ускладнює технологію ремонтних робіт, їхню організацію і планування. Тому на виконання ремонту авіатехніки (АТ) актуальним є впровадження новітніх інноваційних технологій, зокрема інформаційних. Тому на Державному підприємстві «Завод 410 ЦА» була створена програма впровадження новітніх авіатехнологій з відновлення експлуатаційно-технічних характеристик літаків сімейства Ан шляхом оптимізації витрат на основі прогнозованого бюджетування (ПБ). Ця програма дає змогу втілювати в життя взаємозв’язані інноваційні рішення, розв’язувати проблеми, що виникають під час їх впровадження. Для цього підприємство має відповідний досвід і матеріально-технічну базу.

Понад 60-річну діяльність підприємства можна розбити на три етапи: ремонт поршневих авіадвигунів, створення літакобудівного виробництва, ремонт турбогвинтової і газотурбінної техніки. За цей час відремонтовано понад 6000 літаків і 42000 авіадвигунів. Нині ДП «ЗАВОД 410 ЦА» практично єдине в Україні, що надає найрізноманітніші високоякісні послуги з ремонту авіатехніки: повний технологічний цикл капітального ремонту пасажирського Ан-24, транспортних Ан-26, Ан-32, літака аерофотозйомки Ан-30, двигунів Д-З6 для літаків Як-42, Ан-72, Ан-74 та технічне обслуговування літаків Боїнг-737, MD-82, MD-83.

За технологіями, розробленими фахівцями заводу в співпраці з Національним авіаційним університетом (НАУ), ДП «Антонов» та іншими організаціями, освоєно ремонт літаків Ан-24, Ан-26, Ан-32 в Індії, Китаї, Росії, Румунії, на Кубі.

Не буде перебільшенням і те, що друге дихання заводу дав блискучий стратег, досвідчений керівник, талановитий інженер — Сергій Подрєза, що зумів у кризу не лише зберегти виробництво і кваліфікований персонал, а й зробив усе можливе, аби підприємство здобуло статус надійного партнера.

Статус надійного партнера заводчанам забезпечують нестандартні рішення. Фото надане  ДП «Завод 410 ЦА»

«Ритм» оптимізував витрати

На ДП «Завод 410 ЦА» для оптимізації витрат створена програма впровадження новітніх технологій з відновлення авіатехніки з використанням прогнозованого бюджетування (складання гнучкого і фіксованого бюджетів, контроль за їхнім виконанням, облік відхилень фактичних показників від бюджетних, аналіз причин істотних відхилень). Бюджет підприємства є засобом балансування доходів і витрат, надходжень і виплат.

Прогнозоване бюджетування дає змогу не лише аналізувати вигідність покупки або ремонту того чи іншого вузла авіатехніки власними силами, а й розглядати економічну доцільність використання сучасних технологічних процесів, запровадження новітніх інформтехнологій. 

Отже, бюджетний метод, заснований на контрольованому прогнозі, має низку переваг і є одним з найбільш передових методів керування підприємством. Прогнозоване бюджетування — це, з одного боку, процес складання й прийняття прогнозованих бюджетів, а з іншого — управлінська технологія, призначена для вироблення й підвищення фінансового обгрунтування управлінських рішень.

Прогнозоване бюджетування є першим етапом розробки системи регуляторного економічного управління і сприяє оптимізації фінансових потоків та ресурсів підприємства; дає змогу значно знизити їх обсяг і потребу в них, собівартість продукції і підвищити конкурентоспроможність підприємства. Особливо варто виділити прогнозоване бюджетування як найважливішу сполучну ланку між стратегічним і оперативним управлінням усіма господарськими операціями. Воно спрямоване на координацію економічних процесів ремонту АТ на підприємстві і, як наслідок, на підвищення його конкурентоспроможності. Таке бюджетування може бути поточним — місяць, квартал, рік та довгостроковим —понад рік (залежно від мети запланованих змін: придбання нововведень, удосконалення технологій, заміна основних засобів, застосування нових матеріалів тощо).

Запровадження системи цільового техніко-економічного управління підприємством методом прогнозованого бюджетування є умовою формування прогнозованого фінансового забезпечення та економічного регулятора відносин між структурними підрозділами ДП «Завод 410 ЦА» та підприємствами із зовнішнім середовищем, що є складовими ПБ бізнес-процесу на підприємстві.

Система організації бізнес-процесу на ДП «Завод 410 ЦА» представлена у вигляді взаємопов’язаних блоків: інноваційно-інвестиційного, технічного, підприємницького, інформаційного, маркетингового, операційного, фінансового. Останньому передує комплекс дій, пов’язаних із технічною діагностикою, оцінкою фінансового потенціалу, управлінням витрат і оцінкою беззбитковості, що враховують новації і пропозиції щодо  оновлення техніки та технології ремонтних робіт.

Проведенню технічної діагностики сприяє запроваджена на підприємстві система «Ритм», що пов’язана з техніко-економічним блоком діяльності виробничого комплексу. Вона визначає порядок виявлення та усунення затримок матеріально-технічного забезпечення ремонту авіатехніки у межах встановлених виробничих термінів, зобов’язання і відповідальність виконавців відповідно до рівня їхньої компетенції за своєчасне вирішення питань. Це сприяє забезпеченню високої якості, надійності техніки, що виходить з ремонту, і впливає на ритмічність виробничого циклу.

У вдосконаленні організації роботи менеджменту система «Ритм» передбачає: прийняття рішень і їх виконання щодо затримки матеріально-технічного забезпечення у процесі ремонту літаків «до» і «після» проведення технічної наради; оформлення оперативних технічних рішень згідно з листком техрішень (ЛТР); контроль за виконанням рішень і відповідальністю виконавців. 

Окрім складських баз даних (що потрібні для ремонту вузлів і деталей) та їхньої вартості, «Ритм» містить ще й програми розрахунку виробничих витрат і технологічного часу на виконання кожної технологічної операції. Саме це дає змогу оптимізувати весь цикл робіт і складати відповідні технічні умови для кожної виробничої дільниці.

Система «Ритм» підтвердила актуальність розробки і використання нових стендів і пристосувань, що дають змогу більш ощадливо використовувати матеріальні і нематеріальні активи підприємства. Наприклад, для інтенсифікації зняття старих лакофарбованих покриттів була обгрунтована ефективність застосування новітніх матеріалів і способів, які були покладені в основу трьох винаходів, зроблених фахівцями заводу у співпраці з Національним авіаційним університетом та іншими підприємствами.

Таким чином, на основі проведених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт розроблено нові принципи організації ремонту, сучасні  технології з використанням новітніх матеріалів. Підприємство вийшло на світовий рівень культури виробництва при виконанні ремонту та модернізації авіатехніки. Під час ремонту та модернізації авіаційної техніки в результаті застосування прогнозованого бюджетування  у практичній діяльності отримано економічний ефект майже 16 млн грн.

За 63 роки діяльності підприємства його працівники вдихнули друге життя в понад 6000 літаків