Розкажіть, будь ласка, які права є у свідків під час розслідування справи про злочин. Чи можу я поскаржитися прокуророві на дії слідчого? Як це правильно зробити?

Л. ДОЦЕНКО, Одеська обл.

Консультує Тетяна ЯСІНСЬКА,
адвокат

— Відповідно до ст. 65 КПК України, свідок — це фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доведенню під час кримінального провадження. Статусу свідка така особа набуває з моменту виклику для давання показань.

Відповідно до ст. 135 КПК України, особу викликають до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику телефоном або телеграмою. Як усі учасники кримінального процесу, свідки наділені правами та обов’язками.

Про права свідків:

♦ свідок має право знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні його допитують, і слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд повинні роз’яснити це, а також зробити відмітки у протоколі допиту свідка;

♦ свідок має право користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката;

♦ свідок не несе відповідальності за відмову давати показання щодо себе, членів сім’ї та близьких родичів;

♦ свідок має право давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, користуватися допомогою перекладача, при цьому оплата послуг перекладача здійснюється за рахунок держави;

♦ даючи показання у випадках, коли вони стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які свідкові важко утримувати в пам’яті, він має право користуватися нотатками і документами;

♦ свідок має право на відшкодування витрат, пов’язаних із викликом для давання показань, які розраховуються відповідно до середнього заробітку та виплачуються за місцем роботи за час, витрачений на виклик, відшкодування витрат на проїзд до місця і назад, а також витрат, пов’язаних із проживанням за місцем виклику та добових;

♦ свідкові надається також право ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;

♦ заявляти клопотання про забезпечення безпеки за наявності підстав, а рішення про застосування заходів безпеки приймає слідчий, прокурор, суд, у яких перебувають кримінальні справи, а також орган (підрозділ), що здійснює оперативно-розшукову діяльність, щодо осіб, які брали участь або сприяли виявленню, запобіганню, припиненню злочинів;

♦ заявляти відвід перекладачеві у випадку, коли існують обставини, які викликають обгрунтовані сумніви в його неупередженості.

Новим КПК України не передбачено право свідка подавати скарги прокуророві на неправомірні дії та бездіяльність слідчого та дізнавача, що раніше було закріплено законодавством.

Побачення за розкладом

Мій 4-річний син проживає з батьком. Батько змінив роботу і переїхав в інше місто. Тепер бачу сина дуже рідко. Скоро він піде там в дитячий садок, і я бачитиму його ще рідше. Підкажіть мені, будь ласка: які права маю? Чи можна якось змінити порядок спілкування з дитиною, мене ж прав не позбавлено? Живе син не зі мною тому, що в батька є матеріальні блага. А я проживаю в гуртожитку. Порадьте, як мені бути.

Дарина ЖИЖКО, м. Київ

— По-перше, спробуйте домовитися з батьком про порядок спілкування з дитиною та вашої участі у її вихованні. Якщо такої згоди неможливо дійти, ви маєте право звернутись до органу опіки і піклування, який встановить порядок вашого спілкування, а якщо він не влаштує вас, оскаржити таке рішення органу опіки та піклування в суді.

У ст. 159 Сімейного кодексу України зазначено, що якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

А також суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування.

Крім того, ст. 157 Сімейного кодексу України передбачено, що батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, такий договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. 

Шановні читачі «Урядового кур’єра»! Якщо ви хочете поставити запитання консультантам сторінки «Запитайте у юриста», ви можете надіслати його за адресою: 01008, м. Київ, вул. Садова,1, редакція газети «Урядовий кур’єр» або на електронну скриньку az@ukcc.com.ua