Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 

 Міністр закордонних справ  УгорщиниЯнош МАРТОНІ 

Історичні шляхи України й Угорщини протягом століть неодноразово тісно перетиналися. І сьогодні, об’єднані величчю духу Карпат і широтою душі Дунаю, наші держави посідають помітне місце у сім’ї європейських народів, поділяють цінності демократичного суспільства, мають спільні зовнішньополітичні орієнтири. Цими днями відзначається важлива ювілейна дата — двадцята річниця встановлення українсько-угорських дипломатичних відносин.

Будапешт   першим відкрив посольство

Події 1991 року відкрили перед Україною широкий простір для налагодження і поглиблення міжнародних зв’язків, інтеграції у європейські та світові структури, утвердження повноправним гравцем на міжнародній арені. Угорщина однією з перших у світі визнала українську державність і 3 грудня 1991 року між нашими країнами були встановлені дипломатичні відносини. Кількома днями пізніше — 6 грудня — у Києві було підписано Договір про основи добросусідства та співробітництва, яким сторони без застережень визнали кордони одна одної, зобов’язалися захищати права і свободи національних меншин відповідно до норм міжнародного права. Особливого значення документові додає те, що він став першим міжнародним договором, укладеним вже незалежною Україною. Того самого дня у Києві розпочало діяльність Посольство Угорщини — перше серед іноземних дипломатичних представництв. Цілком закономірно, що і своє перше посольство молода Українська держава відкрила саме в угорській столиці.

Двадцять років — в історичному вимірі невеликий часовий відтинок. Та у реаліях динамічного сьогодення кожен рік — це окрема сторінка, позначена кроками з утвердження демократії, забезпечення прав і свобод людини, поліпшення умов життя народу. 

Незаперечний факт, що за два десятиліття Україна та Угорщина вивели двостороннє співробітництво на якісно новий рівень. Відбулося закладення надійного підгрунтя для його взаємовигідного розвитку в усіх сферах на засадах добросусідства, поваги і порозуміння.

До спільних досягнень належить розбудова системи міждержавних відносин у різних сферах, надійною основою якої є договірно-правова база, що постійно удосконалюється і розширюється.

Регулярно зустрічаються спільні українсько-угорські комісії, які охоплюють практично весь спектр пріоритетних напрямів двостороннього співробітництва. Продуктивні українсько-угорські міжпарламентські зв’язки. Налагоджені та активно розвиваються контакти на рівні зовнішньополітичних відомств та галузевих органів влади.

Ще більше   можливостей

Активно спілкуються представники ділових кіл, зокрема у форматі бізнес-форумів. Особливе місце у співпраці між нашими країнами належить економіці. Україна й Угорщина посідають важливе місце у структурі зовнішньої торгівлі одна одної. Спостерігається стабільне зростання двостороннього товарообігу, який, починаючи з 2001 року, збільшився з 600 мільйонів до 3 мільярдів доларів США.

Упродовж останніх років система зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та Угорщиною набула якісно нового змісту. Угорський банк «ОТР» посідає провідні позиції на фінансовому ринку України. Особливе значення має діяльність таких потужних підприємств, як металургійний комбінат «Дунаферр» в Угорщині та фармацевтичний завод «Гедеон Ріхтер» в Україні.

Майбутнє відкриває перед нашими державами ще більше можливостей  для динамічної і взаємовигідної співпраці — на опрацюванні сторін перебуває низка важливих проектів в енергетичній, транспортній та інших галузях.

Проте найбільші перспективи для поглиблення партнерства між Україною й Угорщиною пов’язані із взаємодією наших держав в умовах загального європейського політичного й економічного простору. Прагнучи всебічного зближення з Європейським Союзом, Україна щиро вдячна Угорській Республіці за переданий досвід, здобутий на цьому шляху, та готовність і в подальшому активно підтримувати її євроінтеграційні прагнення.

Традиції історичної землі береже у нас численна угорська діаспора. Фото УКРІНФОРМУ

Люди — головне

Однак хоч би якими важливими були політичні матерії, головним у наших відносинах залишається людський вимір. Для пересічного українця європейська інтеграція означає насамперед більше свободи у пересуванні Європою. Будапешт це прагнення розуміє і підтримує. У 2007 році Угорщина стала першою державою — членом ЄС, яка уклала з Україною Угоду про правила місцевого прикордонного руху. Нині триває робота у сфері розвитку інфраструктури пунктів пропуску через українсько-угорський державний кордон, розширення їхньої мережі та модернізації відповідно до сучасних вимог. Позитивна практика відносин між Україною та Угорщиною у міграційно-візовій сфері є важливим досвідом, який сприятиме запровадженню у перспективі безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Незмінним пріоритетом двосторонньої співпраці залишається співробітництво у сфері забезпечення прав національних меншин, зумовлене проживанням на території України численної (156 тис. осіб) угорської громади, а в Угорщині — понад п’яти тисяч українців. Важливо зазначити, що на початку 1990-х років наші держави зробили перший крок у сфері захисту прав національних меншин, підписавши ще до проголошення незалежності України Декларацію про принципи співробітництва відповідного змісту. Відтоді уряди обох держав незмінно приділяють увагу тому, щоб національні меншини, які проживають у наших країнах, мали всі можливості для збереження і розвитку своєї мовно-культурної ідентичності.

Оцінюючи пройдений Україною й Угорщиною за останні два десятиліття шлях, хочеться зробити головний висновок, що загалом він був вельми успішним. Хоча становлення українсько-угорських відносин не завжди відбувалося без проблем, ті труднощі ніколи не були нездоланними. Сьогодні наші взаємини розбудовуються на загалом позитивному тлі добросусідства, взаємного розуміння і поваги. А отже, є необхідні передумови для того, щоб Україна та Угорщина і надалі всебічно застосовували свій партнерський потенціал на благо власних народів, поступального розвитку всього регіону Центрально-Східної Європи.

Оцінюючи пройдений Україною   й Угорщиною за останні два десятиліття шлях, хочеться зробити головний   висновок, що загалом він був вельми   успішним. Хоча становлення   українсько-угорських відносин   не завжди відбувалося без проблем,   ті труднощі ніколи не були нездоланними.