Формування державної морської політики (далі — ДМП) в Україні має супроводжуватися розробкою та реалізацією проектів відповідних загальнодержавних та інших програм. Так, з урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку нашої країни благодійна організація «Морський благодійний фонд» запропонувала альтернативну інноваційну ідею, яка зможе мобілізувати спеціалістів морегосподарського комплексу для реалізації завдань ДМП.

Фото з сайту mintrans.gov.ua

Законопроект «затримується»

Презентацію концепту благодійного проекту «Комплексна програма підвищення ефективності розвитку та використання морського потенціалу України» (далі — благодійний проект), яка відбулася наприкінці березня у Києві в Інституті геологічних наук НАН України, організувала благодійна організація «Морський благодійний фонд» (далі — благодійна організація) за підтримки Державної установи «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення», Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, а також Громадської ради при Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

Голова правління благодійної організації Олександр Щипцов, представляючи концепт благодійного проекту, зазначив, що Морська доктрина України — основоположний документ, який визначає державну політику в галузі морської діяльності, — національну морську політику. Реалізація положень цієї доктрини повинна сприяти забезпеченню сталого розвитку України як морської держави, захисту та забезпеченню її національних інтересів і безпеки в Азовському, Чорному морях та інших районах Світового океану, підвищенню міжнародного авторитету, а також вирішенню завдань ДМП. Остання — це визначення державою і суспільством цілей, завдань, напрямів і засобів досягнення національних інтересів України на морському узбережжі, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, у виключній економічній зоні, на континентальному шельфі України та у відкритому морі.

Кабінет Міністрів України ще 2008 року визначив програмне завдання щодо підготовки пропозицій з питань розробки законопроекту про ДМП (станом на квітень 2014 року проекту Закону України «Про морську політику України» немає).

Інструментом реалізації положень національної морської політики є загальнодержавна (національна) програма досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану. Національні інтереси України у Світовому океані — це сукупність збалансованих інтересів особи, суспільства і держави у сфері морської діяльності, що реалізуються на основі морського потенціалу держави. Саме сукупність сил і засобів держави та можливостей їх використання для реалізації національної морської політики становлять морський потенціал України.

До речі, морегосподарський комплекс України — сукупність галузей і виробничих об'єктів, пов'язаних з реалізацією науково-дослідної, економічної й природоохоронної діяльності в морях і океанах та забезпеченням захисту територіальних, ресурсних, економічних та інших державних (зокрема геополітичних) інтересів і потреб національної безпеки України, розвитком зовнішньополітичних морських зв'язків і міжнародного розподілу праці у морській діяльності та освоєнням міжнародних морських ринків, розвитком відповідної соціально-економічної інфраструктури морського типу. Водночас морська діяльність — це діяльність України в галузі вивчення, освоєння і використання Світового океану в інтересах безпеки, сталого економічного та соціального розвитку держави (далі — морська діяльність).

Програма не оновлена

В Указі Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави» від 20 травня 2008 року №463/2008 зазначено про те, що РНБО, розглянувши комплекс проблем, пов’язаних із розвитком України як морської держави, відзначила наявність загрозливих явищ та системних недоліків у сфері забезпечення розвитку нашої країни як морської держави. На жаль, вказані заходи переважно або не здійснювались, або не мали практичного результату.

Тож РНБО вирішила (п. 3.14 Рішення РНБО) зокрема запропонувати Кабінету Міністрів України розробити Національну програму досліджень і використання ресурсів Азовсько-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на 2009—2034 роки (станом на квітень 2014-го цієї програми не розроблено).

Науковці, інженери та юристи міжнародного права благодійної організації у 2014 році розробили благодійний проект. При цьому враховували результати виконання Національної програми досліджень і використання ресурсів Азовсько-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 року, затвердженої Указом Президента України від 16 грудня 1993 р. № 95/92.

Запропонований проект масштабний за суттю, він повинен сприяти прогресу в комплексних наукових дослідженнях проблем формування і розвитку морегосподарського комплексу, акумулюванню для цього наукового потенціалу країни, мобілізації виробничих структур для досягнення поставлених цілей і завдань практичного характеру, інтенсифікації використання ресурсів морів та океанів в інтересах економіки та оборони України. Він також повинен передбачати комплекс заходів, спрямованих на забезпечення адекватного реагування на сучасні загрози національній безпеці України, пов’язані з морською діяльністю.

Під час презентації проекту голова наглядової ради благодійної організації академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук України, професор Євген Шнюков зазначив, що цей проект розглядається також як наукова і організаційна основа державної стратегії морської діяльності та морського природокористування. Він створює передумови докорінної перебудови організації національного морського господарства на довгострокову перспективу у напрямку формування, розвитку і ефективного функціонування морегосподарського комплексу в єдиному соціально-економічному комплексі України.

Механізм реалізації благодійного проекту полягає у розробці й створенні нормативно-законодавчих, економічних, технологічних, адміністративно-організаційних і кадрових умов цілеспрямованого збалансованого розвитку морегосподарського комплексу. Під час розробки проекту використовували принцип інтеграції галузей морського господарства у морегосподарський комплекс на основі програмно-цільового планування та управління.

На думку академіка НАН України, доктора економічних наук, професора Бориса Буркинського, подальше впровадження програмно-цільового підходу в організації морської діяльності України дасть змогу подолати негативну практику відомчих і групових інтересів, скоординувати розрізнені дослідження і проекти, впорядкувати розподіл фінансових коштів і матеріальних ресурсів, підвищити рівень управління і соціально-економічну ефективність морегосподарського комплексу України.

Справа патріотів

Загалом у благодійному проекті представлено сфери морської діяльності відповідно до їхнього функціонального призначення, зокрема такі: діяльність держави і суспільства в галузі морських перевезень, освоєння і збереження ресурсів (рибних, мінеральних і енергетичних) Азово-Чорноморського басейну, наукова та військово-морська діяльність, економічне і кадрове забезпечення, а також забезпечення безпеки морської діяльності. Передбачається, що Кабінет Міністрів України може рекомендувати використати результати реалізації цього проекту як основу під час розробки загальнодержавної програми досліджень і використання ресурсів Азовсько-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2035 року.

Для успішної розробки й реалізації благодійного проекту вирішальне значення має економічне забезпечення цієї діяльності, до якого входить формування сприятливих умов для залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема іноземних інвесторів, на основі чинної нормативно-правової бази та адресної державної підтримки інвестиційних проектів.

Директор благодійної організації кандидат юридичних наук Костянтин Варес зазначив, що, відповідно до статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації.

Для забезпечення сталого фінансування розробки благодійного проекту та ефективного використання коштів координатором проекту визначено благодійну організацію, а також створено відповідний фонд, що формується за рахунок позабюджетних джерел. Надання грошей із цього фонду позабюджетних джерел для фінансування програмних заходів здійснюється у цільовий спосіб на Комплексну програму підвищення ефективності розвитку і використання морського потенціалу України (благодійний проект «Морський потенціал України») з їх розподілом за цільовими комплексними та пілотними проектами, з огляду на їхню значущість (зокрема соціальну), обсягів залучених позабюджетних коштів та ефективності інвестиційних проектів.

Основні обсяги фінансування для реалізації заходів програми передбачається отримати за рахунок залучення власних ресурсів підприємств, коштів вітчизняних і закордонних інвесторів, кредитів та з інших видів позабюджетних джерел, а також за рахунок реінвестування прибутку від реалізації проектів на початкових етапах.

Нині керівництво фонду здійснює публічний збір благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб для повномасштабної розробки Комплексної програми підвищення ефективності розвитку та використання морського потенціалу України. У благодійній організації впевнені: у нашій країні та за її межами є патріоти, які готові зробити істотний внесок у процес становлення України як морської держави.

Олександр ЩИПЦОВ,
доктор географічних наук, професор,
голова Комісії з питань морської політики
при Президентові України (1995–2000)
для «Урядового кур’єра»

Реквізити банківських рахунків благодійної організації «Морський благодійний фонд» для перерахування благодійних внесків на підтримку благодійного проекту «Морський потенціал України»:

Отримувач: Благодійна організація «Морський благодійний фонд»

Код отримувача: 21680051

№ рахунку: 26009443592

Банк отримувача: АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»

МФО банку: 380805

Призначення: цільова благодійна допомога.

Якщо виникають питання щодо перерахування коштів для підтримки діяльності благодійної організації «Морський благодійний фонд», звертайтеся за телефоном у м. Києві +38-067-209-83-00 або електронною поштою ukr.mbf@gmail.com.

Реквізити рахунків для перерахування благодійних внесків щодо вказаних цілей також зазначені на офіційному сайті благодійної організації «Морський благодійний фонд» (web-site: http://www.mbf.in.ua ).