ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

На численні прохання читачів «Урядового кур’єра» подаємо інформацію, як потрапити до Уповноваженого з прав людини

Якщо ви вирішили звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, то це можна зробити так: написати лист, прийти на прийом у громадську приймальню чи записатись на особистий прийом. Або зателефонувати на безплатну «гарячу» телефонну лінію: 0800-50-17-20 чи за номером телефону в Києві: 044-253-75-89. Окрім цього, можна написати лист на електронну пошту через Інтернет. Також працюють представництва Уповноваженого в регіонах: АР Крим, Дніпропетровській  та Львівській областях. Про це «УК» повідомили в Управлінні інформаційної політики та аналітичної діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Хто, коли і яким чином може звернутися до Омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини приймає та розглядає звернення громадян України незалежно від місця їх перебування, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України, або осіб, які діють в їхніх інтересах.

Уповноважений розглядає звернення щодо відносин, які виникають між заявником та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами. Парламентський контроль здійснюється щодо захисту прав і свобод заявників, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років (ст. 17 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).

Що не підлягає розгляду Уповноваженим ВР

1. Не підлягають розгляду звернення:

подані пізніше ніж через рік після виявлення порушення прав і свобод людини та громадянина (за наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років);

які розглядаються судами (Уповноважений зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду. Однак Уповноважений може розглядати скарги на дії або бездіяльність суддів, які порушують процедуру розгляду справи);

порядок розгляду яких встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції, а також законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України;

без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство (таке звернення визнається анонімним);

якщо вирішення питань, порушених у зверненні, не відноситься до компетенції Уповноваженого;

якщо розгляд звернення входить до компетенції іншого органу або особи (наприклад, звернення про роз’яснення рішення суду, порушення кримінальної справи);

якщо оскаржуються дії або бездіяльність приватноправової особи, яка не виконує публічних функцій.

2. Уповноважений не розглядає звернень та не надає консультацій:

щодо спору між приватними особами, крім випадків, коли особа є жертвою дискримінації;

у справах, в яких між тими ж сторонами з того ж предмета вже набрало сили рішення суду;

якщо особа не скористалась можливістю захисту своїх прав доступними та ефективними засобами захисту (наприклад, якщо особа має право оскаржити рішення до вищестоящого органу чи до суду вищої інстанції або має можливість надати свої заперечення чи зауваження).

3. Уповноважений не розглядає повторних звернень від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

4. Уповноважений не розглядає безпосереднього звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

5. Уповноважений не може розглядати направлені на електронну адресу звернення, які надіслані у вигляді додатку до електронного листа. У такому випадку заявнику потрібно буде з’явитись до Секретаріату Уповноваженого та підписати таке звернення.

6. Уповноважений не переглядає законності і обгрунтованості процесуальних рішень прокурорів та органів досудового розслідування. Проте розглядає скарги на дії прокурорів та органів досудового розслідування, які порушують права і свободи людини та підвідомчі Уповноваженому. 

7. Уповноважений не переглядає законності і об∂рунтованості судових рішень, не відміняє та не змінює їх.

8. Уповноважений припиняє розгляд, якщо особа відмовляється вжити заходів, на яких було наголошено Уповноваженим.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. Це не перешкоджає особі після усунення недоліків повторно звернутись до Уповноваженого. 

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Омбудсман Валерія Лутковська приймає громадян. Фото прес-служби Омбуд смана

Порядок подання звернень

І. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подається у письмовій формі.

У ньому слід зазначити:

1. Прізвище, ім’я та по батькові.

2. Поштовий індекс та адресу для надання відповіді.

3. Найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили ваші права.

4. У чому конкретно полягає суть порушення ваших прав.

5. Коли або в який строк допущено порушення ваших прав.

6. Яких заходів ви вживали для поновлення ваших прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії їхніх відповідей).

7. Чи зверталися ви за захистом порушених прав до суду?

8. Суть вашого прохання, звернення.

9. Дату та власноручний підпис.

10. У разі звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини слід надсилати письмово за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, Лутковській Валерії Володимирівні. Або електронною поштою:hotline@ombudsman.gov.ua