СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ

Нинішній рік має стати етапом якісних змін для МВС
 

Поету Велимиру Хлєбнікову приписують вислів: «відділення міліції — видатна річ, адже це місце мого побачення з державою». Якщо це так, тоді зрозуміло, чому предметом обговорення на першому в цьому році розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ стали чи не всі проблемні питання, що стоять перед правоохоронцями, — хід реформування відомства, протидія злочинам та корупційним проявам у бюджетній сфері, зміни в підходах до багатьох складових міліцейської роботи.

Головний принцип української міліції залишається незмінним — насамперед інтереси людини, забезпечення її законних прав і свобод, підкреслив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

У цьому плані ми здатні зробити багато, сказав очільник МВС. Якщо для розв’язання якихось своїх проблем людині нерідко доводиться ходити нескінченним колом різних державних органів, установ, підприємств і організацій, то, не знайшовши підтримки, вона змушена звертатися до правоохоронців.

На жаль, іноді й тут не знаходить захисту. Отож міністр наголосив: буду жорстко карати за неповагу, непрофесіоналізм, хамство, недотримання професійної етики стосовно громадян.

«Не намагайтеся відштовхнути людей, які звертаються по допомогу, забезпечте стовідсоткову реєстрацію всіх заяв і повідомлень», — наказав він підлеглим. Потрібно змінити ставлення і до потерпілих — кожен має залишити орган МВС з упевненістю, що його проблеми будуть розв’язані.

На жаль, реформування відомства проходить не так динамічно, як хотілося б, визнав міністр. Брак чіткої концепції, стандартні підходи і бюрократизм заважають позбутися старої практики в роботі. Ми залишаємося суто міліцейським міністерством, тоді як у нинішньому світі поліція — лише частина цілого і одночасно потужний і повноцінний державний механізм для забезпечення безпечної життєдіяльності людини. Реформувати МВС пробували вже давно, але все обмежувалося скороченням центрального апарату, змінами назв і підпорядкуванням підрозділів, але поза увагою були плинність кадрів, закріплення фахівців на головних ділянках роботи.

На службі спати не дозволено. Фото Олександра ЛЕПЕТУХИ

Зокрема, не приділялося належної уваги провідній ланці міністерства — райвідділам. На цьому рівні, як правило, не враховувалися якісь місцеві особливості, конкретні потреби населення, причини виникнення конфліктних ситуацій, роками не створювалися передумови передачі окремих правоохоронних функцій місцевому самоврядуванню. До сьогодні не відпрацьовано нової організаційної моделі райвідділу, бракує професіоналів, не усуваються чинники, що спонукають до вчинення корупційних дій.

У контексті накреслених реформ головне місце відводиться кадровій політиці. До позитивної мотивації служити, бажання боротися зі злочинністю слід додати зарплату і високу соціальну захищеність.

А ще — професійну підготовку, ефективну розстановку кадрів і контроль. У той же час міністр зауважив, що матеріальне забезпечення міліціонерів залишається вкрай низьким.

Чого дивуватися, коли за результатами анонімного опитування вісім з десяти правоохоронців заявляють про неможливість задовольнити основні житейські потреби на свою зарплату, а кожен четвертий готовий звільнитися зі служби, риторично запитав він.

Соціальна незахищеність міліції стає причиною багатьох негараздів в її лавах. Аби хоч трохи зарадити цьому, з лютого рівень грошового забезпечення буде підвищено, зокрема й особам рядового складу, повідомив міністр.

Держава підтримує наші зусилля і наше прагнення провести в себе необхідні зміни на користь конкретної людини. Одна умова — реформа МВС повинна бути прозорою і зрозумілою суспільству, тож подальші зміни проходитимуть лише в контексті суспільного діалогу.