ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС 

Урядовий законопроект щодо внесення змін до спрощеної системи оподаткування стимулюватиме розвиток підприємництва

 

Основні новації схваленого Кабінетом Міністрів законопроекту щодо внесення змін до спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва, те, чи стануть вони стимулом для розвитку малого бізнесу, чи буде завдяки їм створено рівні конкурентні умови та досягнуто позитивних зрушень в економіці країни - всі ці питання стали темою брифінгу міністра фінансів Федора Ярошенка для представників ЗМІ.

Як наголосив очільник Мінфіну, уряд свідомий того, що малий бізнес є потужною складовою вітчизняної економіки, забезпечує її прискорений розвиток, зростання зайнятості та добробуту населення. Тому при розробці законопроекту враховувалися не лише думки фахівців-фінансистів, а й пропозиції громадських, підприємницьких структур, представників законодавчої влади. Його стратегічне завдання полягає передусім у тому, що основною складовою реформування спрощеної системи має стати створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу, соціальна справедливість, розвиток вітчизняної економіки на рівні стратегічної довіри влади та бізнесу.

Цей системний документ є ключовим елементом формування сприятливого фіскального клімату в державі, забезпечення динамічності післякризового соціально-економічного зростання. Водночас це також невід'ємний елемент реформування податкової системи, перетворення її на потужний двигун прискореного розвитку економіки та наповнення бюджету на основі Податкового кодексу України. В підсумку реформування податкового законодавства разом з іншими новаціями в економічному і соціальному житті країни має стати гарантією успіху державних реформ.

Як зазначив Міністр фінансів, у прийнятому торік Податковому кодексі була практично збережена спрощена податкова система для суб'єктів малого підприємництва, що майже без змін діє з 1998 року. Однак через те, що її базові положення не змінювались протягом 12 років, вони вже не відповідають реаліям сьогодення. Зокрема, значним мінусом старої системи спрощеного оподаткування стало активне використання її положень для мінімізації податкових зобов'язань, внаслідок чого порушуються інтереси найманих працівників та держави. Тому уряд при розробці законопроекту значну увагу приділив реалізації системних заходів щодо запобігання мінімізації та ухиленню від сплати податків. Реформування спрощеної системи оподаткування передбачає радикальні зміни її базових положень на основі досягнутих компромісних рішень суспільства і влади. Вони відображені в зазначеному документі та після схвалення його на законодавчому рівні покликані забезпечити сприятливі умови ведення бізнесу суб'єктами малого підприємництва. Передусім через запровадження диференціації платників податків - фізичних осіб на три категорії залежно від річного обсягу доходу, кількості найманих працівників і виду діяльності.

Так, для фізичних осіб 1-ої категорії ставки податку зменшуються з існуючих 20-200 грн. до 10-100 грн, 2-ої категорії - залишаються незмінними (20-200 грн), а для 3-ої - 3 і 5 відсотків доходу залежно від сплати чи без сплати ПДВ.

Для юридичних осіб передбачаються ставки у розмірах, як і для 3-ої категорії фізичних осіб (3 і 5 відсотків доходу), а для виробників, які реалізують виключно продукцію власного виробництва - зменшені удвічі ставки - 1,5 відсотка у разі сплати ПДВ, 2,5 відсотка - без сплати ПДВ. Нагадаємо, що з 1 січня 2011 року юридичні особи, що працюють на спрощеній системі, сплачують 2,58 відсотка виручки у разі сплати ПДВ і 4,3 відсотка виручки - без сплати ПДВ.

Також скасовуються економічні обмеження щодо залучення найманих працівників та співпраці з фізичними особами - платниками єдиного податку.

Для фізичних осіб не передбачається існуюча норма щодо збільшення на 50 відсотків ставки податку додатково за кожну найману особу.

Також скасовується обмеження щодо віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб-платників єдиного податку.

А останнім надається право реєструватись платниками ПДВ, якого сьогодні немає.

Передбачено також значне підвищення граничного обсягу доходу, який визначається у розмірах мінімальної заробітної плати.

Для фізичних осіб обсяг граничного доходу для переходу на спрощену систему збільшується з 500 тис. грн до 2 млн грн, для юридичних осіб - з 1 млн грн до 5 млн гривень.

Ці новації дозволять привести ключові параметри спрощеної системи оподаткування до сучасних економічних умов, легалізувати фінансові результати господарської діяльності малих підприємців та усунути стимули до їх штучного подрібнення.

Окрім того, передбачається створення рівних конкурентних умов з суб'єктами господарювання, що працюють на загальній системі оподаткування за рахунок надання права фізичним особам реєструватись платниками ПДВ.

Для фізичних осіб 3-ї категорії з обсягом доходу до 2 млн грн ставка єдиного податку, за умови сплати ПДВ, становитиме 3%. А ведення спрощеного обліку доходів та витрат передбачається лише фізичними особами, зареєстрованими платниками ПДВ; для інших платників - ведення обліку лише доходів.

За словами міністра фінансів, не менш важливим є створення умов для розвитку власного виробництва та зменшення залежності національної економіки від імпортної продукції, що буде здійснюватися шляхом провадження пільгових ставок податку для суб'єктів господарювання, які реалізують продукцію власного виробництва.

Передбачається застосування зменшених удвічі відсоткових ставок податку (1,5% - у разі сплати ПДВ у загальному порядку; 2,5% - без сплати ПДВ).

З метою спрощення адміністрування та економії витрат часу суб'єктів малого підприємництва скасовується щорічне переоформлення свідоцтва та запроваджується річний звітний період, замість квартального. Також передбачена новація щодо запровадження зниженої ставки податку на доходи фізичних осіб на перехідний період до 1 січня 2016 року для дрібних підприємців-спрощенців, що переходять на загальну систему оподаткування. Передбачені і спеціальні умови для платників єдиного податку, які об'єктивно не мають можливості скористатися наданими їм правами. Це стосується:

- можливості використання короткотермінового свідоцтва (для фізичних осіб, що здійснюють несистематичний продаж товарів);

- надання прав не сплачувати єдиний податок протягом відпустки чи хвороби;

- звільнення від сплати єдиного соціального внеску платників, які є інвалідами та пенсіонерами;

- відміни штрафних санкцій за несплату соціального внеску протягом 2010 року.

Разом з тим запроваджуються системні заходи щодо запобігання ухиленню від оподаткування через використання механізму спрощеного оподаткування шляхом:

- подання платниками податку на прибуток переліку доходів і витрат у розрізі контрагентів-платників єдиного податку;

- обмеження права фізичних осіб-платників податку за фіксованими ставками, надавати послуги виключно фізичним особам та платникам єдиного податку;

- встановлення фінансової відповідальності за порушення умов спрощеної системи оподаткування;

- анулювання свідоцтва для порушників.

Аналізуючи норми законопроекту, міністр фінансів ще раз наголосив, що вони практично повністю враховують пропозиції представників бізнесу у частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва, включаючи і дату набрання чинності змін - з 1 липня 2011 року. На переконання керівника Мінфіну, реформована спрощена система оподаткування малого бізнесу дасть суттєвий поштовх в розвитку економіки та самого бізнесу, сприятиме успішному виконанню Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".