Прошу надати мені роз’яснення у зв’язку із прийняттям Закону «Про державну службу». Певно, ця інформація буде цікава багатьом читачам.

Як я знаю, відповідно до ст. 49 Закону «Про державну службу», що був прийнятий 17.11.2011 року та набирає чинності з 01.01.2013 року, на одержання пенсії за віком державного службовця мають право чоловіки, які досягли 62 років, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У тому числі стажу державної служби менше 10 років. А ще які на день досягнення зазначеного віку працювали на посадах державної служби. І також особи, які мають не менше 20 років стажу державної служби, до якого включається час роботи (період), визначений пунктами 1—7 та 9—11 частини другої статті 35 цього закону, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

Отже, мені незрозуміло, чи слова «до якого включається час роботи (період), визначений пунктами 1—7 та 9—11 частини другої статті 35 цього закону» відносяться тільки до осіб, що вже не працюють на державній службі, чи до всіх осіб?

А ще не розумію пункт 8, за яким тепер не вважається як стаж державної служби період служби у Збройних силах та інших військових формуваннях, органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання.

Також незрозуміло й те, що у пункті 5 Прикінцевих перехідних положень ЗУ «Про державну службу» від 17.11.2011 року наголошується, що стаж державної служби за періоди роботи до набрання чинності цим законом обчислюється у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Тобто обчислення стажу до набрання чинності ЗУ «Про державну службу» від 17.11.2011 року має все ж таки рахуватися відповідно до Закону «Про державну службу» від 16.12.1993 року.

Тому дуже прошу роз’яснити мені всі ці моменти.

А.ОЛІЙНИК,
м.Дніпропетровськ

Ігор ПОПОВ,
заступник голови  Нацдержслужби:

— У листі ви зазначили правильно, що відповідно до частини першої статті 49 згаданого закону на одержання пенсії за віком державного службовця мають право чоловіки, які досягли шістдесятидворічного віку, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на день досягнення зазначеного віку працювали на посадах державної служби, а також особи, які мають не менше 20 років стажу державної служби, до якого включається час роботи (період), визначений пунктами 1 — 7 та 9 — 11 частини другої статті 35 цього закону, — незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

Частиною другою статті 35 закону визначено, що до стажу державної служби зараховуються:

1) час перебування на посадах державної служби відповідно до цього закону;

час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування,передбачених Законом «Про службу  в органах місцевого самоврядування»;

час перебування на політичних посадах, визначених законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади»;

час здійснення повноважень народного депутата України;

час перебування на посадах суддів;

6) час перебування на посадах працівників прокуратури,    яким присвоюються класні чини;

7) час перебування на по?садах, на яких присвоюються спеціальні зван?ня;

8) час служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання;

час підвищення рівня професійної компетентності державного службовця з  відривом від  служби, якщо не пізніше 75 днів  після  його завершення ця особа повернулася на державну службу;

10) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим або їх апаратом;

11) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

12) інші періоди роботи, визначені законом.

Таким чином, до 10-річного і більше стажу державної служби, який дає право на одержання пенсії державного службовця, зараховуються всі зазначені у статті 35 періоди роботи, за умови, що на день досягнення пенсійного віку особа працювала на посаді державної служби.

Водночас до 20-річного стажу державної служби, який дає право на одержання пенсії державного службовця незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, включаються лише періоди, визначені пунктами 1 — 7 та 9 — 11 зазначеної статті.

Тобто період служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання, до 20-річного ста?жу державної служби, який дає право на одержання пенсії державного службовця незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, не зараховується.

Водночас пунктом 5 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» закону передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи до набрання чинності цим законом обчислюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше, а періоди роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, зараховуються до стажу роботи на посадах державної служби.

Тобто стаж державної служби, обчислений відповідно до Закону «Про державну службу» від 16.12.1993 року № 3723-ХП та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  від 03.05.1994 року № 283, в днях, місяцях і роках після набрання чинності новим законом змінено не буде.