Консультує юрист
Благодійного фонду «Батьківська земля»
Олена МОГИР:

Як отримати «декретні» непрацюючій мамі?

— Я працюю за цивільно-правовим договором, який закінчується 31 січня 2014 року. Зараз я на 4-му місяці вагітності. Коли закінчиться договір, у мене буде кінець сьомого. Проте з моєї зарплати я сплачую всі внески, в т.ч. у Пенсійний фонд. Скажіть, будь ласка, які мають бути мої подальші дії? Чи треба мені стати на біржу праці, щоб отримати допомогу у зв’язку вагітністю та пологами? Який розмір такої допомоги я отримаю, якщо зараз моя нарахована зарплата 3800 гривень, а чистими отримую 3200? Напишіть, будь ласка, і про інші види допомоги у зв’язку з народженням дитини.

Наталія, м. Львів

— Жінка, яка працює за договором цивільно-правового характеру, не має права на отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оскільки не підлягає загальнообов’язковому соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності і не є застрахованою особою. А отже, всі види допомоги при народженні дитини ви отримуватимете не на підприємстві, а у відділі соціального захисту населення за місцем проживання.

Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100% мінімального розміру допомоги з безробіття.

Допомога з безробіття вираховується у відсотках до середньої зарплати (доходу) за останні 6 місяців роботи та від вашого загального страхового стажу.

Непрацюючі жінки отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами у розмірі 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, з розрахунку на місяць.

Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів.

Жінкам, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, видається довідка форми № 147/о «Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення» від 18.03.2002 р. № 93.Тобто допомогу у зв’язку із вагітністю та пологами ви отримаєте незалежно від того, перебуваєте на обліку в центрі зайнятості чи ні, проте якщо ви все ж таки станете на облік в центрі зайнятості, то зможете отримати більшу суму допомоги.

Право на відпустку залежить від віку дитини

— Я батько двох малолітніх дітей (2005 та 2009 р. н.). З листопада 2012 року став удівцем. Я працюю і звернувся у відділ кадрів про надання мені додаткової відпустки як одинокому батьку, на утриманні якого двоє малолітніх дітей, тобто за двома підставами. Мені відповіли, що я маю право тільки на додаткову відпустку на дітей віком до 15 років, тобто 10 календарних днів, а за двома підставами має право на відпустку тільки одинока мати. Прошу відповісти, як надається така відпустка згідно із законом одинокому батьку.

Олександр,м. Київ

— Додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів надається щороку відповідно до ст. 19 Закону «Про відпустки» батькові, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

Поняття «одинокий батько» прирівнюється законодавством до поняття «одинока» мати. Одиноким батьком слід вважати:

а) чоловіка, який не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько;

б) вдівця;

в) розлученого чоловіка, який виховує дитину без матері.

Для отримання додаткової соціальної відпустки вдівець, який одружився, але його дитина новою дружиною не всиновлена, надає копії свідоцтва про народження дитини та свідоцтва про смерть матері дитини (лист Мінпраці від 21.07.2008 р. №187/13/116-08).

Право на відпустку працівникам, які мають дітей, залежить від віку дитини. Статтею 19 Закону «Про відпустки» визначено вік дітей для надання права на додаткову оплачувану відпустку тільки для такої категорії, як «жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років». Вік дитини-інваліда, усиновленої дитини, яка перебуває під опікою, дитини в одинокої матері (батька) цим Законом не визначено, тому слід керуватися загальними нормами.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад будь-які інші щорічні відпустки і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 Закону «Про відпустки» (ст. 20 Закону про відпустки).

Крім звичайної щорічної відпустки, — це єдиний вид відпусток, що надається щороку, і у разі, якщо їх не було використано, вони не втрачаються.

Ця відпустка надається повною тривалістю у будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після цієї дати.

За наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Визнано правомірним вважати кожну підставу, визначену частиною першою ст. 19 Закону «Про відпустки», окремою підставою, а саме:

1) жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;

2) жінка, яка має дитину-інваліда;

3) жінка, яка усиновила дитину;

4) одинока мати;

5) батько, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

6) особа, яка взяла дитину під опіку.

Переважно практика застосування ст. 19 Закону «Про відпустки» свідчить, що ви маєте право на додаткову відпустку за двома підставами. Однак нагадуємо, що офіційне роз’яснення (яке буде обов’язковим для застосування) щодо вашого випадку може дати лише Конституційний суд та/або Міністерство соціальної політики як органи, на які законодавством покладено обов’язок тлумачити норми чинного законодавства.

Шановні читачі «Урядового кур’єра»!
Якщо ви хочете поставити запитання консультантам сторінки «Запитайте у юриста», можете надіслати його за адресою: 01008, м. Київ, вул. Садова,1, редакція газети «Урядовий кур’єр» або на електронну скриньку az@ukcc.com.ua