Поясніть, будь ласка, детально, як моєму чоловіку отримати офіційний дозвіл на проживання в Україні, якщо він - громадянин Вірменії. З 2007 року ми перебуваємо у законному шлюбі.

Н. ЄМЕЦЬ,
м. Саки, АР Крим

Інна ЄМЕЛЬЯНОВА,
заступник міністра юстиції:

- Відповідно до частин першої та третьої статті 3 Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території. Іноземці та особи без громадянства, які іммігрували на постійне проживання або прибули для тимчасового працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове проживання.

Умови і порядок видачі дозволу на імміграцію, а також посвідки на постійне проживання й вирішення інших питань, пов'язаних з імміграцією іноземців та осіб без громадянства, визначаються Законом "Про імміграцію" (далі - закон). У цьому випадку іноземець (громадянин Вірменії) має право отримати дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції, оскільки відповідно до пункту 1 частини третьої статті 43 Закону "Про імміграцію", такий дозвіл надається одному з подружжя, якщо другий із подружжя, з яким він перебуває в шлюбі понад два роки, є громадянином України.

Положення щодо терміну шлюбу не є дискримінаційним, оскільки спрямоване на уникнення випадків зловживання правом через укладання фіктивних шлюбів. Отримання дозволу на імміграцію відбувається на підставі статті 9 закону. Для цього ваш чоловік має особисто подати до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання або до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їхнього постійного проживання (у разі постійного проживання іноземця за межами України) такі документи:

♦ заяву про надання дозволу на імміграцію;

♦ три фотокартки;

♦ копію документа, що посвідчує особу;

♦ документи про місце проживання особи;

♦ відомості про склад сім'ї, копію свідоцтва про шлюб.

Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання. Іноземці та особи без громадянства, які отримали дозвіл на імміграцію, мають отримати посвідку на постійне проживання, що є документом, який підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні.

Частинами першою, другою та четвертою статті 11 закону встановлено, що особі, яка постійно проживає поза межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють імміграційну візу, що є чинною упродовж року з дня її оформлення. Зазначена особа в'їжджає на територію України в порядку, встановленому законодавством України.

Після прибуття іммігранта в Україну він повинен звернутися упродовж п'яти робочих днів до органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання із заявою про видачу йому посвідки на постійне проживання. До заяви мають додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому імміграційною візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

Особі, яка перебуває на законних підставах в Україні і отримала дозвіл на імміграцію, орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем її проживання видає посвідку на постійне проживання протягом тижня з дня подання нею відповідної заяви. До отримання зазначеної посвідки на постійне проживання особа має статус іноземця чи особи без громадянства, що тимчасово перебуває в Україні.

У випадках, передбачених статтями 12, 13 закону, дозвіл на імміграцію може бути скасований, а посвідка на постійне проживання вилучена, і в такому разі особа (щодо якої прийняте таке рішення) повинна виїхати з України упродовж місяця з дня отримання копії рішення про скасування дозволу.