Ще на початку року ми з односельцями прочитали в «Урядовому кур’єрі», що з 2013-го в селян начебто зросла орендна плата за земельні паї. У статті було посилання на постанову Кабміну № 1185 та новий закон, за якими нормативно-грошова оцінка землі мала збільшитися на коефіцієнт 1,756. Також були перераховані області, в тому числі й наша — Луганська, в яких усі належні гроші селянам начебто виплачено повністю. А що ж насправді?

У нашому селі, наприклад, жоден орендар не підвищив плату за землю. А в райдержадміністрації кажуть, що новий коефіцієнт стосується лише договорів, укладених не раніше 2012 року. А як бути тим, хто уклав їх раніше?

З податкової і Держземагенції повідомили, що орендарі мають застосовувати закон самостійно, і немає обмежень щодо року укладання угоди. Крім того, податок на землю ми сплачуємо відповідно до нового коефіцієнта. Чому ж орендарі не платять нам також за цим коефіцієнтом?

Вони не бажають нас почути, бо їм це не вигідно. Кажуть одне: звертайтеся до суду! Та ми не розуміємо, чому маємо через суд змушувати людей, яким віддали в користування свою землю, дотримуватися законів, які приймає керівництво держави. Чи вони обов’язкові для виконання не для всіх?

С. ШЕВЕРДІНА та ще 40 підписів,
с. Розквіт Луганської обл.

Євген БЕРДНІКОВ,
заступник голови Держземагенції:

— Відповідно до статті 1 Закону «Про оренду землі» (далі — закон), оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним та Цивільним кодексами України, цим законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі (стаття 2 закону).

Однією з істотних умов договору оренди землі відповідно до вимог статті 15 закону є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальністю за її несплату.

Статтею 21 закону встановлено, що орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

31 жовтня 2011 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», згідно з якою з 1 січня 2012 року до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт змін у рентному доході 1,756.

Станом на 1 січня 2013 року нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі з урахуванням коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 1996–2012 роки та коефіцієнта 1,756 в середньому по Луганській області становить 17694,30 гривні.

Статтями 23, 30 Закону «Про оренду землі» встановлено, що орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.