Розкажіть, будь-ласка, детально, яким є порядок призначення і виплати компенсації непрацюючій фізичній особі, що надає соціальні послуги? Хто має виплачувати ці гроші? Які і куди для цього слід подати документи?

Вікторія ЛЕОНОВА, м. Дніпропетровськ

Ірина ТАРАБУКІНА,
директор департаменту
соціальних послуг
Мінсоцполітики:

— Порядок призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджено постановою Кабінету Міністрів від 29.04.2004 року № 558 (далі — порядок).

Відповідно до порядку непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначено щомісячну компенсаційну виплату (далі — компенсацію).

Пунктом 4 порядку визначено, що компенсацію не виплачують фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, котрим відшкодовуються витрати на надання послуг із догляду відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», пункту 2 постанови Кабміну від 26 липня 1996 року № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» та в разі надання фізичною особою соціальних послуг на постійній основі.

Відповідно до пункту 5 порядку компенсацію призначає і виплачує орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, котра надає соціальні послуги, та особою, що їх потребує, заяв з такими документами:

1. Непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

— заява про згоду надавати соціальні послуги;

— паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дає змогу постійно надавати соціальні послуги;

— копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і відсутність даних про доходи цієї особи, а в разі браку трудової книжки — лише зазначені довідки.

2. Особою, яка потребує надання соціальних послуг:

— заява про необхідність надання соціальних послуг;

— паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);

— висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

Пунктом 15 порядку визначено, що фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов’язані повідомити органи праці та соціального захисту населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення. У разі виявлення таких обставин виплату компенсації припиняють з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати органам праці та соціального захисту населення надміру виплачені суми.

Пунктом 16 порядку встановлено, що органи праці та соціального захисту населення, що призначають та виплачують щомісячну компенсацію, здійснюють контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги.