Я інвалід дитинства по зору ІІ групи. Звертався до місцевого відділу соціального захисту громадян із проханням розповісти детально, на які  пільги у зв’язку з цим маю право. Та мені відповіли лаконічно: ні на які. Але я не вірю.

Тому вирішив звернутися до газети. Будь ласка, дайте докладну відповідь на моє запитання. Заздалегідь вдячний.

М. ПІЗНЮР,
м. Деражня Хмельницької обл.

Павло ЖДАН,
заступник директора департаменту
соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики:

— Відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інваліди другої групи мають право на такі пільги:

— безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу,  призначену замість пенсії (звертатися до органів охорони здоров’я);

— придбання  лікарських засобів за  рецептами лікарів з оплатою 50% їх вартості при амбулатор?ному лікуванні (звер?татися до органівохо?рони здоров’я);

— безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг із соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (звертатися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації);

— безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань (звертатися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації);

— пільгове та позачергове встановлення квартирного телефону (звертатися до ВАТ «Укртелеком»);

— встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) об?ліком їх три?ва?ло?сті тільки за їх?ньою згодою (звертатися до ВАТ «Укртелеком»);

— безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі та метрополітену), а також усіма видами приміського транспорту (пільга діє напідставі пред’явлення пенсійного посвідчення, в якому вказана група та причина інвалідності);

— 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, за?ліз??ничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня (пільга діє на під?ста?ві пред’явлення пен??сій?ного посвідчення, в якому вказана група та причина інвалідності);

— позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та під??поряд?кування, які надають будь-які послуги населенню.

Інваліди другої групи по зору та з ураженням опорно-рухового апарату мають право на безплатний проїзд також у метро. Інвалідам другої групи по зору надається право безплатного користування радіотрансляційною точкою. Крім того, відповідно до законів  «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» місцеві органи виконавчої влади і самоврядування можуть надати додаткові пільги малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Відповідно до ст. 29 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інваліди та сім’ї, в яких є діти-інваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Законом «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» передбачена державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та на дітей-інвалідів, виплату якої проводять органи праці та соціального захисту населення.

Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних не?діє??здатними, та дітей-інвалідів) один із зазначених видів виплат. При цьому якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», ці ви?пла?ти призначаються одночасно.

Згідно із Законом від 02.06.2011 року № 3460-VІ «Про безоплатну правову допомогу» інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, зокрема на:

1) захист від обвинувачення;

2) здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального ха?рак?теру.

Постановою Кабінету Міністрів від 03.12.2009 року № 1301 затверджено Порядок забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, яким визначено механізм безоплатного забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами для якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених органів з метою медичної та соціальної реабілітації інваліда або дитини-інваліда з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

Водночас постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2011 року № 158 «Про затвердження По?рядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової ма?теріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» передбачено надання допомоги у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, ді?тей), стихійного лиха та інших особливих обставин інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до законів «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах власних бюджетів можуть надавати матеріальну допомогу різним категоріям населення у встановленому цими органами порядку.