Працюю в закладі позашкільної освіти «Клуб «Юний авіатор» на посаді медичної сестри. Там веду й гурток «Спеціальної медичної підготовки».

Загальний стаж моєї роботи в цьому закладі 16 років, з них понад 8 — педагогічного. Проте як медпрацівнику за вислугу років мені не доплачують, лише як педагогу. Також не можу користуватися й іншими пільгами, якими користуються педагоги.

Тож прошу пояснити, чому я не можу користуватися педагогічними пільгами. І на які пільги за законом маю право?

Н. ВОЛОСТОВА,
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

Олександр ТОВСТЕНКО,
директор департаменту заробітної плати
та умов праці Мінсоцполітики:

— Для працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ умови оплати праці визначаються згідно з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.1994 року № 102, наказом Міносвіти від 25.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298.

Умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців і робітників структурних підрозділів та окремих працівників установ, закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені Інструкцією № 102 (охорони здоров’я, зв’язку, сільського господарства, комунального обслуговування та інших), встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництв.

Оплата праці медичних працівників проводиться відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 року № 308/519, яким визначений перелік закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці.

Згідно з позицією другою пункту 2.2.8 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених вищезазначеним наказом, сестрі медичній позашкільного навчального закладу залежно від кваліфікаційної категорії установлюються тарифні розряди від 6-го до 9-го.

Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що затверджений постановою Кабінету Міністрів від 29.12. 2009 року № 1418, поширюється на лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (медичних сестер), умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Оскільки оплата праці медичних працівників закладів освіти здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних працівників закладів охорони здоров’я, то зазначені категорії медичних працівників навчальних закладів та інших установ освіти мають право на таку надбавку.

До стажу, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років лікарям та медичним сестрам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, вищих навчальних закладів та інших установ освіти, зараховується робота на цих посадах у закладах і установах освіти та в будь-яких інших державних і комунальних установах, закладах та організаціях незалежно від підпорядкування за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

Також відповідно до абзацу четвертого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачено виплату допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Допомога на оздоровлення виплачується згідно з наказом, затвердженим керівником закладу на підставі заяви працівника, яку він подає на оформлення щорічної відпустки з виплатою зазначеної допомоги.

Крім того, працівникам навчальних закладів (у т.ч. не педагогічним) надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому самому закладі (п.91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 року № 102). При цьому таким працівникам надбавка за викладацькі години не встановлюється.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23.03.2011 року № 373 надбавка розміром 20% посадового окладу встановлюється усім педагогічним працівникам, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів від 14.06.2000 року № 963, усіх навчальних закладів, інших установ і закладів незалежно від відомчого підпорядкування.

Надбавка встановлюється до посадового окладу (ставки заробітної плати, у т.ч. годинної), визначеного з урахуванням підвищень, передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці та незалежно від установлених за іншими нормативно-правовими актами надбавок і доплат.

Надбавка встановлюється педагогічним працівникам як за основною посадою, так і за сумісництвом. Також надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконує працівник. Тобто, якщо працівники закладу (у т.ч. і не педагогічні), крім своєї основної роботи за посадою, ведуть викладацьку роботу чи заняття з гуртками, то така надбавка нараховується і на гурткові години.