Уявіть ситуацію, яка виникає нерідко: у вагітної проблеми із серцем. Лікар швидкої допомоги сушить голову: куди її везти? Жінка перебуває під наглядом акушерів, однак у цій ситуації потрібне втручання кардіологів. Але дитина!? Поки думають, час марнується.

Так було раніше. Нині у столиці спеціалісти знають: адреса порятунку вагітної та її дитини — НІССХ ім. М.М. Амосова. Ми ж хочемо, щоб це було відомо не лише в Києві й не тільки в екстрених ситуаціях.

Лікарі нині здатні допомогти і мамі, і дитині, якщо в них виникли проблеми кровообігу. Фото з мережі facebook.com Amosov.Institute photos

На жаль, за смертністю матерів та немовлят ЮНІСЕФ назвав Україну лідером. Причини не акушерські, а хвороби органів кровообігу. Це світова проблема. Проте тривалий час співпраця кардіологів і кардіохірургів з акушерами була мінімальною, бракувало узгоджених дій.

Лише 2011 року видано перші європейські настанови з цього питання. Згодом з ініціативи академіка Василя Лазоришинця в Україні було сформовано мультидисциплінарну коман­ду. У неї увійшли працівники Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології. Її завдання — боротися за кожне життя, надати змогу жінці із хворобами кровообігу народити і залишитися живою.  Щоб зрозуміти всю складність завдання, зазначу, що лише 2017 року хвороби кровообігу ускладнили вагітність 18 000 жінок.

Так було започатковано нову симультанну галузь вітчизняної медицини — акушерську кардіологію та кардіохірургію. У сучасну стратегію надання спеціалізованої допомоги входить комплекс діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів вагітним, породіллям і новонародженим із серцево-судинною патологією на всіх етапах планування вагітності, гестації, пологів, післяпологовому періоді мультидисциплінарною командою на засадах доказової медицини та впровадження найкращих світових практик.

Звичайно, роботу ми розпочали із просвітництва. Члени коман­ди побували в усіх областях України, де зустрічалися з кардіологами й акушерами, сімейними лікарями, орієнтуючи їх на співпрацю з інститутом ім. М.М. Амосова. За два роки в інституті обстежили 2769 вагітних жінок із проблемами кровообігу. Всього було проліковано 108 вагітних, з них 58 — хірургічним втручанням. Були навіть операції зі штучним кровообігом під час вагітності. За цей час у нас народилося 29 дітей. Трьох малят одразу довелось оперувати — у них у самих були вади серця. Їхні мами і вони самі живі й здорові.  За кожним випадком стоїть два життя, дві долі. І відповідальність за них також подвійна. Хочу щиро подякувати за високопрофесійну підтримку нашим колегам акушерам-гінекологам, а саме дружній команді професора Юлії Давидової та адміністрації Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України.

Нашу роботу високо оцінили колеги за кордоном. Свідчення цього — запрошення на міжнародні спеціалізовані семінари. Мультидисциплінарну команду України внесено до єврореєстру.

Звичайно, не це головне. Започаткована робота значно знижує ризики смертності й інвалідизації матері й дитини. Але результати залежать від рівня кваліфікації й відповідальності лікарів на місцях, бо хворобі легше запобігти, ніж лікувати її.

Сімейні лікарі мають уважно оглядати дівчаток і за найменших сумнівів щодо роботи серцево-судинної системи направляти пацієнтів до профільних спеціалістів. Якщо патологію виявлено під час вагітності, то кардіолог має забезпечити кваліфіковану допомогу. Важливо, щоб спеціалісти на місцях знали: звертатися в Національний інститут серцево-судинної хірургії слід не лише в екстрених ситуаціях.

Ми виокремили три групи вагітних з особливими потребами. До консервативної належать вагітні з патологією серцево-судинної системи, що не потребують кардіохірургічного втручання під час вагітності, але мають перебувати під мультидисциплінарним наглядом. Умовно-планова та екстрена і невідкладна кардіохірургія передбачають хірургічне втручання з подальшим виношуванням та пологами.

Нова галузь вітчизняної медицини, започаткована ентузіастами без будь-якого цільового державного фінансування, розвивається. Сил, енергії й наполегливості нам додають результати, які маємо. Немає більшої радості і, звичайно, відповідальності, ніж рятувати одразу два життя: матері й дитини. Діти — наше майбутнє і щастя сьогодення, і ми все робимо, щоб було їх більше.

Сергій СІРОМАХА,
головний лікар
Національного інституту
серцево-судинної хірургії
ім. М.М. Амосова,

для «Урядового кур’єра»