ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Жодний дзвінок на «гарячу лінію» Держкомзему не залишається без реагування

Сергій ТИМЧЕНКО,
голова Державного агентства
земельних ресурсів

Якісно новий підхід до управлінського менеджменту, який відповідає кращим світовим стандартам, перетворює Україну на державу для людей, де державні службовці надають якісні та зрозумілі громадянам послуги. Здійснити це завдання не можливо без забезпечення широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, про що йдеться у відповідній урядовій постанові.

Наше агентство земельних ресурсів є відкритим для суспільства органом влади, готовим до діалогу з людьми. Всі пропозиції, які надходять від громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства, беруться до уваги і в межах компетенції органу враховуються в роботі.

Для реагування на сигнали з боку громадськості наприкінці минулого року ми вдосконалили функціонування «гарячої лінії», через яку в агентство надходять скарги, клопотання та пропозиції. Зазначу, що всі дзвінки реєструються і за кожним здійснюється відповідне реагування.

Крім того, торік ми започаткували комісію громадського контролю. Представники цієї комісії в регіонах оперативно реагують на скарги, які надходять на «гарячу лінію», і безпосередньо на місцях з’ясовують, де і чому утворюються черги на видачу державних актів, чому без поважних причин (на думку заявника) не видаються правовстановлюючі документи, де посадові особи не виконують свої прямі обов’язки.

За результатами розслідування та перевірки фактів керівництво Держземагентства вживає адміністративних заходів впливу щодо порушників.

Підняти ефективність цієї роботи вдалося завдяки налагодженню комунікації громадського контролера з начальником територіального органу. У результаті чимало скарг було задоволено, а повторних звернень з цих питань стало менше.

Зауважу, що до згаданої комісії, крім фахівців нашого агентства, ввійшли представники інститутів громадянського суспільства і засобів масової інформації. Вони збиралися щотижня, аналізували звіти громадських контролерів і в разі потреби запрошували на свої засідання керівників територіальних органів, аби вони пояснили, з яких причин фізичні та юридичні особи змушені звертатися до центрального органу влади.

Сергій Тимченко (праворуч) та голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк вручають державні
 акти на право власності на землю громадянам столичної області. 
Фото надане Державним агентством земельних ресурсів

Наприкінці минулого року, коли громадськість відчула зрушення в роботі органів земельних ресурсів та пересвідчилася в дієвості механізму впливу на недобросовісних чиновників, громадяни активніше почали звертатися за правовстановлюючими документами на землю. Відчутно зросли і черги до територіальних органів земельних ресурсів.

Ми проаналізували ситуацію, що надійшла від громадських контролерів, і для того, щоб звести до мінімуму черги, ухвалили рішення змінити графіки роботи районних відділів земельних ресурсів та перерозподілити кадрові ресурси.

Після залагодження найгостріших проблем на місцях, зокрема щодо ліквідації черг в органах земельних ресурсів, дієвість громадських контролерів дещо зменшилась. Сьогодні ми змінюємо алгоритм їхньої діяльності, визначаємо нові завдання для наших активістів.

Ще одна сфера співпраці нашого центрального відомства з громадянами — залучення їхнього потенціалу до законодавчої та нормотворчої роботи. Під час підготовки та ухвалення таких суспільно важливих документів, як закони «Про Державний земельний кадастр» і «Про ринок земель», наші фахівці разом з представниками громадських організацій розгорнули широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу, до якої були залучені всі територіальні органи земельних ресурсів країни та ЗМІ.

Вона виявилася результативною: до агентства надійшло кілька тисяч пропозицій до проектів, значна частина з яких була врахована при доопрацюванні законодавчих актів.

Слід зазначити, що проекти документів, які розробляє Держземагентство, оприлюднюються для громадського обговорення на відомчому сайті. Скориставшись електронною поштою, кожен громадянин, громадська організація можуть надіслати свої пропозиції, які наші працівники систематизують для подальшого їх врахування при доопрацюванні документа.

Ми також проводимо зустрічі, на які обов’язково запрошуємо представників громадськості для безпосереднього спілкування з розробниками того чи того проекту нормативно-правового акта. Під час таких зібрань кваліфіковані спеціалісти роз’яснюють присутнім, чому їхню пропозицію можна врахувати, або навпаки, не варто врахувати при доопрацюванні проекту.

Головним дорадчим органом в прийнятті суспільно важливих рішень у земельній сфері є Громадська рада, утворена при Держземагентстві у вересні 2011 року. Засідання її  відкриті: в них з правом дорадчого голосу неодноразово виступали представники громадських організацій, які не є членами ради. Голова Громадської ради входить до складу колегії Держземагентства і бере участь у її засіданнях.

Цього року у відкритому діалозі з представниками громадськості Держземагентство обговорило 16 із 29 проектів нормативно-правових актів, які виносилися на обговорення. Ми організували та провели 26 прес-конференцій з питань завершення земельної реформи, 698 разів виступили у друкованих ЗМІ, 1452 — в електронних, 280 разів брали участь у телепередачах та 328 разів спілкувались в ефірі з радіослухачами.

Відкритість та прозорість — це потужний інструментарій для подолання корупції у земельній сфері. Таке завдання перед землевпорядною галуззю поставили Президент України та чинний уряд. І ми його обов’язково виконаємо.
 

Суспільний запит на демократичне урядування

В’ячеслав ТОЛКОВАНОВ,
голова Державного агентства з
питань державної служби

Сьогодні в нашій країні відбуваються процеси трансформації державного управління: створюється сервісна держава, яка оперативніше реагуватиме на потреби громадян і активно сприятиме соціально-економічному розвитку країни. Маємо суспільний запит на участь громадськості в прийнятті найважливіших політичних рішень. А чинна влада робить конкретні кроки до прозорості та відкритості, налагоджує конструктивну співпрацю з інститутами громадянського суспільства.

Визначено і правові підстави для цього: з травня 2011 року в Україні працює Закон «Про доступ до публічної інформації» (до речі, вже визнаний одним з найкращих), який відповідає сучасним світовим стандартам і міжнародним зобов’язанням нашої держави. Він створює ефективні правові механізми реалізації конституційного права кожного на доступ до інформації, зокрема публічної, якою володіють суб’єкти владних повноважень, та інформації, що становить суспільний інтерес. Цей непересічного значення закон надає право на доступ до інформації у спосіб подання запитів на неї, а також передбачає обов’язок владних суб’єктів оприлюднювати інформацію про свою діяльність.

Долучення нашої країни до нової глобальної ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» — ще один значний крок до прозорості державної політики як реального механізму посилення відповідальності урядовців за ухвалені рішення. А новітні інформаційно-комунікаційні технології великою мірою забезпечать відкрите урядування, налагоджуватимуть діалог між органами державної влади та громадськості на засадах партнерства.

Безперечно, постійний обмін інформацією між вітчизняним урядом, інститутами громадянського суспільства та широким загалом наших громадян сприятиме визначенню пріоритетів соціально-економічного розвитку, накопиченню соціального капіталу, який підвищить інноваційну спроможність держави.

Протягом останніх років ухвалено низку важливих рішень щодо участі громадян у формуванні та реалізації державної політики. Це зокрема обов’язкове проведення консультацій з громадськістю щодо актуальних питань проблем державного і соціально-економічного життя, здійснення громадської експертизи діяльності міністерств та інших центральних відомств, функціонування при центральних та регіональних органах виконавчої влади такого ефективного інструменту співпраці як громадські ради.

З лютого 2012 року розпочала свою роботу і Громадська рада при Національному агентстві з питань державної служби, до складу якої увійшли авторитетні і компетентні фахівці зі сфери державного управління та держслужби.

На забезпечення виконання завдань і заходів Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» наше агентство залучає громадськість до обговорення заходів для повномасштабного запровадження в дію з 1 січня наступного року нового закону «Про державну службу».

З цією метою створено 18 робочих груп, які об’єднали фахівців, науковців, провідних експертів недержавних організацій, представників проектів технічної допомоги, соціальних партнерів. Жодна слушна пропозиція, зауваження, порада не залишилися без уваги розробників. Проекти нормативно-правових актів також всебічно проаналізовані на засіданнях нашої Громадської ради та Ради керівників кадрових служб органів виконавчої влади.

Усі, хто зайшов на офіційний сайт Нацдержслужби, могли взяти безпосередню участь в обговоренні цих украй важливих документів для модернізації державного управління.

Як бачимо, громадський сектор в Україні вже вочевидь перетворюється на компетентну ланку між державою та громадянином. При ухваленні всіх політичних рішень, що зачіпають найширший загал, обов’язково враховуватимуться позиції громадських організацій, експертного середовища, громадська думка. У такий спосіб вітчизняне суспільство отримає європейські важелі на формування, реалізацію та коригування державної політики, моніторинг її упровадження в життя. А це повністю відповідає принципам і практикам демократичного урядування.