Корупцію визнано однією з найбільш значущих глобальних проблем. Індекс сприйняття корупції за 2010 рік, оприлюднений міжнародною організацією "Трансперенсі Інтернешнл", свідчить, що корупція залишається серйозним викликом для всіх регіонів світу. Вона підриває віру суспільства у демократичність державних процесів, наносить шкоду мільйонам пересічних громадян.

За даними Трансперенсі Інтернешнл, у щорічному рейтингу країн за рівнем корумпованості Україна в 2010 році посіла 134-те місце із 178 країн, отримавши 2,4 бала і піднявшись на 12 позицій у порівнянні з 2009 роком (займала 146-те місце).

21 грудня 2010 року Верховна Рада України скасувала введення в дію з 1 січня 2011 р. трьох законів від 11 червня 2009 р. "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", які створювали передумови для обмеження прав і свобод громадян, у тому числі шляхом протиправного втручання в їх приватне життя. Деякі положення законів перенесені із чинних міжнародних договорів, однак редакції цих положень належним чином до українського законодавства адаптовані не були.

У своєму виступі 1 лютого 2011 року на відкритті VІІІ сесії Верховної Ради України VІ скликання Президент України В. Янукович визначив завдання щодо кардинального поліпшення ситуації у сфері протидії корупції, доведення на практиці результативності боротьби з корупцією на всіх рівнях.

Це передбачає узгодження дій державних органів у сфері запобігання та протидії корупції, відновлення довіри до влади, суттєве поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерства з міжнародним співтовариством, неухильне дотримання прав і свобод людини в інтересах утвердження законності та правопорядку. Зазначені завдання Україна має вирішити найближчим часом, грунтуючись на міжнародних стандартах і виконуючи рекомендації Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО) та Стамбульського плану дій.

Сьогодні для держави актуальним завданням є прийняття нового антикорупційного законодавства, що відповідає міжнародним стандартам, має надати динамізму політичним і економічним процесам, кардинально поліпшити антикорупційну політику, стати поштовхом до оновлення державної служби на засадах прозорості і доброчесності, оздоровити суспільство.

Саме Президент України вніс (17 грудня 2010 р.) до Верховної Ради проект закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні", який розроблений Національним антикорупційним комітетом за активної участі Міністерства юстиції України. При його підготовці враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

Законопроект передбачає вровадження дієвих механізмів для запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують. Цей проект отримав схвальні відгуки з боку експертів ГРЕКО, яка відповідно до Плану дій Україна - Європейський Союз контролює виконання відповідних з числа взятих Україною на себе зобов'язань. Положення законопроекту також узгоджуються з положеннями Конвенції ООН проти корупції.

На цей час зазначений законопроект проходить у Верховній Раді підготовку до третього читання після того, як на пенарному засіданні було розглянуто та проголосовано постатейно проект зкону "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні". Прийнято рішення статтю 1 (Визначення термінів) доповнити поняттям "посадові особи юридичних осіб публічного права", до статей 11, 12 (Фінансовий контроль) - розробити і затвердити Верховною Радою форму декларації, після чого розглянути ці статті, а також прикінцеві та перехідні положення та проголосувати при розгляді законопроекту у третьому читанні. Інші статті прийнято з незначними правками.

Прийняття вказаного антикорупційного закону дасть законодавчу основу для організації ефективної боротьби з корупцією та прийняття відповідної Національної стратегії і Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на найближчі п'ять років.

З метою створення відповідних умов для запобігання корупції введено в дію "Загальні правила поведінки державого службовця" (Наказ Головдержслужби від 4.08.2010 р.), що фактично є кодексом етики держслужбовця, ухвалено підготовлений представниками опозиції Закон України "Про доступ до публічної інформації", який буде ефективним запобіжником від проявів корупції через значне підвищення рівня відкритості та прозорості при розробці та ухваленні рішень державними та муніципальними органами. Раніше прийнято Закон України "Про здійснення державних закупівель" (01.06.2010), що створює прозорість системи державних закупівель і руйнує корупційні схеми у цій сфері.

Очікується, що на зменшення рівня корупції у судовій системі суттєво має вплинути прийнятий Верховною Радою України Закон "Про судоустрій і статус суддів" (N 2453-VІ від 7.07.2010), який прискорить реалізацію судової реформи у напрямі становлення в Україні системи судового устрою та судочинства, яка функціонуватиме на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і гарантуватиме право особи на справедливий суд.

Водночас необхідно активізувати розробку і доопрацювання низки інших законопроектів, спрямованих на запобігання і протидію корупції, зокрема "Про державну службу" (нова редакція), "Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України", (N5031 від 29.07.2009), "Про заходи державного фінансового контролю публічної служби" (N 4472), "Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців" (N 4420), "Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів" (N 4420-1).

Для забезпечення додержання прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг Президент України 14 лютого ц. р. дав доручення Прем'єр-міністру розробити та подати для внесення як невідкладного законопроекту про основні засади та порядок надання адміністративних послуг.

З 9 березня 2011 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)". Цим актом викладається в новій редакції Закон України "Про виконавче провадження", вносяться зміни до таких кодексів України, як Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний, Адміністративного судочинства, Кримінальний, Кримінально-процесуальний та інших, а також до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про банки і банківську діяльність" і т. п. в частині вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) та підвищення правового і соціального статусу працівників органів державної виконавчої служби.

Новелою закону стала зміна ролі боржника у виконавчому провадженні, що дає можливість відійти від адміністративного оскарження боржником дій державного виконавця і забезпечити виключно судову процедуру.

Вбачається, що ці зміни зруйнують корупційні схеми, які існують в процесі виконавчого провадження і дають змогу фактично ухилятися від виконання рішення суду, постійно оскаржуючи дії державного виконавця.

Таким чином, хочеться сподіватись, що черговий "похід" за новим антикорупційним законодавством буде вдалим. Президент сказав своє слово і підкріпив його вагомим законопроектом. Черга тепер за законодавцями. Прийняття якісного антикорупційного законодавства та його подальше неухильне виконання стануть своєрідним тестом на готовність України по-справжньому долучитися до європейських цінностей.

ДOВІДКA "УК"

За даними Трансперенсі Інтернешнл, у щорічному рейтингу країн за рівнем корумпованості Україна в 2010 році посіла 134-те місце із 178 країн, отримавши 2,4 бала і піднявшись на 12 позицій у порівнянні з 2009 роком (займала 146-те місце).

Віталій ЖУРАВСЬКИЙ,
доктор юридичних наук,
професор, радник Президента України