У наказі МОН від 25 жовтня 2005 року зазначено, що керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надається право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більш як один посадовий оклад на рік. А згідно зі статтею 15 Закону «Про оплату праці», умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат встановлюються підприємствами в колективному договорі.

У зв’язку з цим хочу дізнатися, чи може сільська рада, формуючи бюджет, за наявності коштів, передбачити в ньому кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам дошкільного навчального закладу?

О. НЕВЕЧЕРА,
сільський голова,  с.Червоне Київської  обл.

Олександр ТОВСТЕНКО,
директор департаменту
заробітної плати та умов
праці Мінсоцполітики:

— Умови оплати праці та розміри посадових окладів працівників бюджетних установ, закладів, організацій визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).

Цією постановою Кабміну керівникам закладів освіти надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, всім категоріям працівників надавати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в розмірі до одного посадового окладу на рік та преміювати працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи відповідно до затвердженого порядку та розмірів преміювання.

Ці виплати здійснюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом закладу, за наявності коштів на їх виплату.