Працюю майстром виробничого навчання у «Білопільському ліцеї залізничного транспорту». Маю 27 років педагогічного стажу, з яких 11 років працювала вихователем у гуртожитку Іскрисківщинського середнього професійно-технічного училища (Сумщина), де мешкали учні, які здобували середню освіту та професію одночасно. До посадових обов’язків вихователя належить організація й контроль з навчально-виховного процесу в гуртожитку.

А нещодавно довідалася, що 27.08.2010 року була  ухвалена постанова Кабінету Міністрів № 783, згідно з якою вихователь був віднесений до педагогічних працівників. Отже, хочу дізнатися, чи маю я нині право вийти на пенсію за вислугою років згідно з пільговим списком?

Ніна БУБЕРОВА, 
с. Іскрисківщина Сумської обл.

Микола ШАМБІР,
 
директор Департаменту
 
пенсійного забезпечення Мінсоцполітики:

— Відповідно до п. 2 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні акти, пенсії застрахованим особам, які працювали на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, призначаються за нормами цього закону і у разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом «Про пенсійне забезпечення».

Згідно з пунктом «е» ст. 55 право на пенсію за вислугу років мають, зокрема, працівники освіти при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (далі —перелік), затверджений постановою Кабінету Міністрів від 04.11.1993 року № 909 (зі змінами).

Відповідно до розділу 1 «Освіта» переліку до стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за вислугу років, зараховуються періоди роботи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах на посадах директорів, їхніх заступників з навчально-виховної (навчальної, виховної, навчально-виробничої) роботи, старших майстрів виробничого навчання, майстрів виробничого навчання, викладачів, педагогів професійного навчання, практичних психологів, соціальних педагогів, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи.

Посада вихователя гуртожитку переліком не передбачена.

Водночас повідомляю, що постановою Кабінету Міністрів від 05.08.1998 року № 1240 (зі змінами, внесеними згідно із постановою Кабміну від 27.08.2010 року № 783) затверджене Положення про професійно-технічний навчальний заклад. Відповідно до пункту 28 розділу ІІІ зазначеного Положення до педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, педагоги соціальні, керівники фізичного виховання, керівники методичних установ, їхні заступники та інші працівники, діяльність яких пов’язана з організацією та забезпеченням навчально-виховного процесу.

Типи професійно-навчальних закладів визначені ст. 18 Закону «Про професійно-технічну освіту». Гуртожитки професійно-технічних училищ цією статтею не передбачені.