Прошу надати мені детальне роз’яснення:

1. Про порядок надання щорічної основної та додаткової відпустки лаборанту рентгенологічного відділення, який працює на 0,75 ставки.

2. Чи має він право на додаткову відпустку 11 календарних днів за шкідливі умови праці?

В. ЧЕНЦОВА,
юрисконсульт Спеціалізованої медико-санітарної частини  № 7, м. Павлоград Дніпропетровської обл.

Володимир ДУДА,
директор департаменту економіки
та ресурсного забезпечення МОЗ:

— Згідно із Законом  «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих чинників, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17.11.1997 року № 1290, у якому пунктом 11 розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» передбачена додаткова відпустка 11 календарних днів середньому та молодшому медичному персоналові рентгенівських, флюорографічних кабінетів та установок, зайнятих наданням допомоги лікареві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем. Статтею 8 Закону «Про відпустки» передбачено, що конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до пунктів 9 і 10 Порядку застосування зазначеного вище Списку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.1998 року № 16 та зареєстрованого Міністерством юстиції 30.01.1998 року за № 58/2498 (із змінами, затвердженими наказом  Мінпраці від 04.06.2003 року № 150 і зареєстрованими у Мін’юсті 18.06.2003 року за № 496/7817), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.