Я - непрацююча пенсіонерка за вислугою років. Маю на утриманні матір, 1927 року народження, ветерана Великої Вітчизняної війни та праці, яка потребує стороннього догляду. Хочу дізнатися, чи маю право на одержання грошової компенсації за надання соціальних послуг своїй матері?

Любов ГЕРАСИМЕНКО, 
м. Миргород Полтавської обл.

Катерина МІЩЕНКО, 
заступник директора Департаменту у справах людей похилого віку та соціальних послуг,
начальник відділу розвитку надання соцпослуг за місцем проживання:

 

- Прийняття Закону "Про соціальні послуги", який набув чинності з 01.01.2004 року, сприяло започаткуванню в Україні процесу вдосконалення існуючої системи соціального обслуговування громадян. На його виконання було прийнято постанову Кабінету Міністрів від 29.04.2004 року N 558 (далі - постанова N 558), якою затверджено порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, котрі надають соціальні послуги (далі - порядок).

Відповідно до цього порядку непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається компенсаційна виплата (далі -компенсація).

Пунктом 2 Порядку визначено, що компенсація призначається з огляду на прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 10% - фізичним особам, які надають соцпослуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам. Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соцпослуги, призначається у зазначеному розмірі з огляду на прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до пункту 5 порядку компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соцпослуги, та особою, яка їх отримує, заяв з додаванням таких документів:

1. Непрацюючою фізичною особою, яка надає соцпослуги:

- заява про згоду надавати соціальні послуги;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

- копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки.

2. Особою, яка потребує надання соціальних послуг:

- заява про необхідність надання соцпослуг;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації органом праці та соціального захисту населення заяв з відповідними документами. Якщо заяви та документи подаються поштою, днем подання заяв вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення. У разі, якщо до заяв подані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи слід подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня одержання такого повідомлення, днем подання заяв вважається день їх прийняття або відправлення.

Пунктом 7 порядку визначено, що орган праці та соціального захисту населення потягом 10 днів після одержання заяв з необхідними документами розглядає їх та приймає рішення щодо призначення компенсації фізичній особі, яка надає соцпослуги, або відмови.

Пунктом 15 порядку встановлено, що фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов'язані повідомити органи праці та соціального захисту населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення.

Відповідно до пункту 16 порядку органи праці та соціального захисту населення, що призначають та виплачують щомісячну компенсацію, здійснюють контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги.

Одночасно зауважу, що відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу, починаючи з 2011 року до розрахункових обсягів міжбюджетних трансферів з державного бюджету місцевим бюджетам включено видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги відповідно до постанови N 588.

Враховуючи вищенаведене, у разі наявності всіх потрібних документів ви маєте право звернутися до місцевого органу праці та соціального захисту населення за призначенням компенсації відповідно до постанови N 558.