Прошу роз’яснити, чи залишається надбавка, яка раніше була встановлена за безперервний стаж роботи у виїзних бригадах станції швидкої медичної допомоги при переході працівника з числа фахівців за базовою та неповною вищою медичною освітою на посаду старшої медичної сестри тієї ж станції?

Питання виникло з приводу різності трактувань вимог наказу МОЗ від 29.08.2008 року № 500 та сумісного наказу Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 року № 308/519.

Мені цю надбавку скасували, ось і хочу дізнатися, чи це було правомірно?

С. КОВТУН-ОСИПЕНКО, 
м. Миколаїв

Володимир ДУДА,
директор департаменту економіки
та ресурсного забезпечення МОЗ:

— Відповідно до пункту 4.1.1 (6) спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (далі — наказ № 308/519) старші лікарі, лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою виїзних бригад, водії та молодші медичні сестри виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги мають право на встановлення надбавки за безперервний стаж роботи у залежності від часу роботи (від 3 до 5 років — 20%, від 5 до 7 років — 40%, понад 7 років — 60% посадового окладу).

За працівниками з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на посади головного (старшого) фельдшера станції (підстанції, відділення), фельдшера (сестри медичної) з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зберігається надбавка в розмірах, що відповідають стажу безперервної роботи у виїзних бригадах (пп. 12 п. 4.1.1. наказу 308/519). Збереження зазначеної надбавки за старшою сестрою медичною підстанції швидкої медичної допомоги цим пунктом не передбачене.

Довідково повідомляю, що кваліфікаційними вимогами до посади сестри медичної та фельдшера згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров’я «Випуск 78», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 29.03.2002 року № 117, за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики, є:

— неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа»;

— спеціалізація за профілем роботи, без вимог до стажу роботи.