Я — військовий пенсіонер, дитина війни. Хочу дізнатися, чому так відчутно різняться розміри пенсійного забезпечення військових, які йдуть на заслужений відпочинок нині, й тих, хто пішов раніше? До того ж, є певні проблеми з виплатою підвищення до пенсії як дитині війни. І досі не можу зрозуміти, яку ж саме суму маю отримувати щомісяця — 10, 20 чи 30% мінімальної пенсії за віком? І скільки це конкретно у гривнях? Буду щиро вдячний за відповідь.

Валерій БОРТКО,
м. Донецьк

Микола ШАМБІР,
директор Департаменту
пенсійного забезпечення
Мінсоцполітики:

— Законодавством, що діяло до 1 січня 2005 року, було визначено конкретні види грошового забезпечення, які враховувалися для обчислення військових пенсій, зокрема це відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавки за вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію і умови служби. При цьому їх розмір та порядок врахування для обчислення пенсій визначав Кабінет міністрів.

Тому, починаючи з 1995 року і до кінця 2004 року прийняті Кабміном рішення про підвищення розміру грошового забезпечення практично не могли вплинути на збільшення розміру раніше призначених пенсій, оскільки  грошове забезпечення збільшується за рахунок введення нових додаткових видів грошового забезпечення, які згідно із законодавством враховувалися для обчислення пенсій лише тим військовослужбовцям, які їх отримували на день звільнення зі служби.

У результаті виникла диспропорція у розмірах пенсій військовослужбовців, звільнених зі служби у різні часи, задля ліквідації якої було прийнято цілу низку нормативно-правових актів.

Згадану диспропорцію було остаточно ліквідовано з прийняттям Закону від 15.06.2004 року № 1769 «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», відповідно до якого з 1 січня 2005 року було проведено перерахунок усіх раніше призначених пенсій з урахування додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень та премій), які були встановлені законодавством на цю дату, незалежно від отримання їх на день звільнення зі служби.

При цьому виплата перерахованої пенсії здійснювалася поетапно: з 1 січня 2005 року — у розмірі 50%, а з 1 січня 2006 року — 100% перерахованої суми пенсії.

Правомірність цього була підтверджена пунктом 8 постанови пленуму Верховного суду від 15.04.2005 року № 4, у якому увагу суддів звернули на те, що законодавством з питань пенсійного забезпечення, яке діяло до 1 січня 2005 року, не було передбачено можливості перерахунку раніше призначених пенсій у зв’язку із запровадженням після звільнення зі служби військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу, нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, яких вони не отримували під час служби, а також премій.

З огляду на викладене, заборгованості з виплати пенсії за минулі роки нема.

Щодо виплати підвищення до пенсії дітям війни повідомляю, що Законом «Про соціальний захист дітей війни» передбачено підвищення пенсій дітям війни на 30% мінімальної пенсії за віком.

При цьому розмір мінімальної пенсії за віком визначається статтею 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеному законом. Ця норма застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно із вищевказаним законом, і для розрахунку підвищення до пенсії дітям війни не застосовується.

Також повідомляю, що ухвалою Конституційного суду від 19.05.2009 року № 27-у/2009 підтверджено, що у частині третій статті 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» закладено однозначну вимогу щодо застосування мінімального розміру пенсії за віком, встановленого у абзаці першому частини першої цієї статті, — виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим законом, та непоширення вказаного мінімального розміру пенсії за віком на правовідносини, що виникають на підставі інших законів, крім цього закону.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 28.05.2008 року № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», підвищення до пенсії цій категорії осіб виплачується у розмірі 49,80 грн.