Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» від 18.06.1994 р. №319/94 встановлено обов’язковість щоквартального декларування суб’єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які перебувають за межами України.

Порядок подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і перебувають за її межами, та отримання ними довідки про проведення декларування за встановленою формою передбачено спільним листом Національного банку України та ДПА України від 17.04.2003 р.  №28-311/1929-2823, № 3368/5/23-5316.

Декларацію подають до контролюючого органу за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності у двох примірниках. Один примірник залишається в контролюючому органі для обліку та контролю, а на другому  ставиться штамп контролюючого органу і підпис відповідальної особи, до якої подано Декларацію.

Суб’єкт підприємницької діяльності подає декларацію зі штампом контролюючого органу та підписом відповідальної особи до територіального управління Нацбанку за своїм місцезнаходженням. Після отримання декларації територіальне управління Нацбанку видає довідку про проведення декларування, яка засвідчується підписом начальника (заступника начальника) територіального управління Нацбанку та відбитком печатки відповідного територіального управління.

Зазначену довідку суб’єкт підприємницької діяльності подає контролюючому органу, до якого попередньо було подано декларацію, для засвідчення підписом начальника відповідного контролюючого органу або його заступника та відбитком печатки.

Засвідчена та скріплена печатками територіального управління Нацбанку і контролюючого органу довідка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення суб’єктами підприємницької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними договорами через уповноважені банки України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Враховуючи те, що відповідно до Указу декларуванню підлягає лише наявність у резидентів валютних цінностей та майна, які перебувають за межами України, декларації подають лише ті суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які мають валютні цінності та майно за межами України.

Термін реєстрації довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і перебувають за її межами, встановлено у листі ДПС України від 25.01.2012 р. №2351/7/22-3317, а саме протягом 5 робочих днів.

Головне управління Міндоходів у м. Києві