СПІВПРАЦЯ

Нещодавно Національна комісія з питань регулювання зв'язку погодила положення про свою Громадську раду, тим самим привівши її діяльність у відповідність до вимог урядової постанови "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

У документі визначено основні завдання та функції Громадської ради як постійно діючого колегіального виборного консультативно-дорадчого органу при НКРЗ.

За словами голови Громадської ради Андрія Дронюка, внесені та погоджені комісією зміни до положення розширюють повноваження Громадської ради, зокрема, в частині здійснення нею контролю за діяльністю НКРЗ та проведення громадської експертизи нормативно-правових актів, які розробляє комісія.

Громадська рада інформуватиме комісію та громадськість про свою діяльність через спеціально створену рубрику "Громадська рада" на офіційному веб-сайті НКРЗ. Що ж до самого складу ради, то, як повідомили у прес-службі НКРЗ, його сформували ще у лютому із 26 представників інститутів громадянського суспільства, які діють у сфері зв'язку, професійних спілок та інших об'єднань.

Окрім того НКРЗ затвердила положення про свою Науково-експертну раду, де визначено порядок її роботи. Основним завданням новоствореного органу з десяти визнаних експертів та науковців, що працюють у галузі зв'язку, є консультаційна, наукова та експертна підтримка діяльності НКРЗ та її робочих груп при підготовці рішень щодо визначення стратегічних напрямків підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання зв'язку. До того ж члени ради зобов'язані брати участь у підготовці пропозицій щодо рішень НКРЗ, направлених на захист національних інтересів України у міжнародних організаціях зв'язку, в розробці та виконанні державних цільових програм, прогнозних і програмних документів соціально-економічних реформ.