Промисловість

У січні–жовтні 2011 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив 8,2%.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем–жовтнем 2010 р. збільшилося на 6,8%.

У переробній промисловості приріст виробництва становив 9,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 1,5%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 7,8%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 10,6%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — зменшився на 1,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, внаслідок скорочення обсягів виробництва продуктів нафтопереробки (на 18,8%), відбулося зменшення випуску продукції на 9,1%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшилися на 16,5%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 11,2%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за 10 місяців 2011 р. одержано приріст продукції 11%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 19,6%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень–жовтень 2011 р. збільшився на 5,8%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–жовтні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 116,6%.

За 10 місяців 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 125,6%, у тому числі в аграрних підприємствах — 128,4%, у господарствах населення — 123,3%.

Станом на 1 листопада 2011 р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено і обмолочено на площі 14,2 млн га, що становить 89,9% до площ, посіяних під урожай поточного року; намолочено 50,5 млн т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 29,9% більше, ніж було зібрано торік, при середній урожайності 35,7 ц з 1 га обмолоченої площі (на 8,3 ц більше).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–жовтень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 102,4%, у тому числі в аграрних підприємствах — 106,6%, у господарствах населення — 99,2%.

За 10 місяців 2011 р. реалізовано на забій 2,4 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 4,8% більше порівняно з відповідним періодом 2010 р., вироблено 9,6 млн т молока (на 1,9% менше) та 16,0 млрд шт. яєць (на 11,8% більше).

За розрахунками, на 1 листопада 2011 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,0 млн голів (на 2,4% менше, ніж на 1 листопада 2010 р.).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 6%, у тому числі продукції тваринництва — на 9%, рослинництва — на 4%.

Будівельна діяльність

 У січні–жовтні 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 45,1 млрд грн, що на 11,7% більше проти відповідного періоду попереднього року.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств із будівництва будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 85,4%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства з будівництва доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (в 1,5 раза більше). Також продовжують зростати обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами, що займаються будівництвом мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 13,6%) та будівель (на 10,0%).

За 9 місяців 2011 р. уведено в експлуатацію 4905,4 тис. м2 загальної площі житла, з яких 909,3 тис. м2 (або 18,5% загального обсягу житла) — відповідно до Порядку (наказ Мінрегіонбуду від 24.06.2011 р. № 91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 р. №1035 (втратила чинність). У міських поселеннях уведено в експлуатацію 3687,3 тис.м2 загальної площі житла (75,2% загального обсягу), у сільській місцевості — 1218,1 тис. м2 (24,8%).

Темпи обсягів уведеного житла до відповідного періоду попереднього року становили 93,5%, при цьому без урахування житла, введеного відповідно до Порядку та Тимчасового порядку, — 147,1%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за 9 місяців 2011 р. становив 59922,3 млн дол. США, імпорту — 63959 млн дол. Порівняно з січнем–вереснем 2010 р. експорт збільшився на 34,4%, а імпорт — на 40,6%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 4036,7 млн дол. (за 9 місяців 2010 р. також негативне — 915,9 млн дол.).

За 9 місяців 2011 р. експорт товарів становив 49951,8 млн дол. США, імпорт — 59494,8 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2010 р. експорт збільшився на 37,8%, імпорт — на 42,7%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 9543 млн дол. (за 9 місяців 2010 р. також від’ємне — 5442 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

До країн СНД було експортовано 38,4% усіх товарів, до країн ЄС — 27,5% (за 9 місяців 2010 р. — відповідно 36,5% та 24,8%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (29,4% експортних та 36,3% імпортних поставок).

Із країн СНД імпортовано 45,7% усіх товарів, із країн ЄС — 30,7% (за 9 місяців 2010 р. — відповідно 43,9% та 31,6%).

За 9 місяців 2011 р. обсяг експорту послуг становив 9970,5 млн дол. США, імпорту — 4464,2 млн дол. Порівняно з відповідним періодом минулого року експорт збільшився на 19,7%, імпорт — на 17,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 5506,3 млн дол. (за 9 місяців 2010 р. — 4526,1 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами 217 країн світу.

До країн СНД експортовано 44,8% усіх послуг, до країн ЄС — 25,6% (за 9 місяців 2010 р. — відповідно 49,1% та 26,5%).

Основною країною-партнером залишається Російська Федерація, на яку припадає 40,6% від загального обсягу експорту та 14,8% — імпорту послуг.

Імпорт послуг з країн СНД становив 18,2% від загального обсягу імпорту, з країн ЄС — 54,7% (за 9 місяців 2010 р. — відповідно 17,6% та 54,4%).

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–жовтень 2011 р. становив 864,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–жовтнем 2010р. збільшився на 0,7%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2011 р. становив 546,9 млрд грн, що на 14,9% більше від обсягу січня–жовтня 2010 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–жовтень 2011р. проти січня–жовтня попереднього року збільшився на 12% і становив 17,3 млрд грн.

Транспорт

За січень–жовтень 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 666,1 млн т вантажів, що на 7,9% більше, ніж за січень–жовтень 2010 р. Вантажообіг зріс на 7,3% і становив 353,4 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–жовтнем 2010 р. зросло на 8,4%, у тому числі відправлення вантажів — на 8,3%. Відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці на 15,7%, Одеській — на 13,9%, Львівській — на 12,6%, Донецькій — на 7,8%, Придніпровській — на 5,6%, Південній — на 5,0%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 8,2 млн т, що на 11,4% менше, ніж за січень–жовтень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–жовтнем 2010 р. зменшилися на 17,8%, морського транспорту — на 0,4%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скоротилися на 34,6%, морським — на 0,9%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2011 р. перевезено 145,8 млн т вантажів, що на 14,2% більше, ніж за січень–жовтень 2010 р., та виконано вантажообіг в обсязі 31,6 млрд ткм, який зменшився на 0,3% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень–жовтень 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 75,9 тис.т вантажів, що на 8,7% більше, ніж за січень–жовтень 2010 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 309,8 млн ткм, що на 1,3% більше, ніж за січень–жовтень 2010 р.

Послугами пасажирського транспорту в січні–жовтні 2011 р. скористалися 5,8 млрд пасажирів, що на 2,4% більше, ніж за січень–жовтень 2010 р. Пасажирська робота зросла на 3,5% і становила 113,1 млрд пас. км.

Залізничним транспортом за січень–жовтень 2011 р. відправлено 362,4 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,5% більше, ніж за січень–жовтень 2010 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,9%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–жовтнем 2010 р. зросли на 7,2%.

У січні–жовтні 2011 р. перевезення пасажирів річковим транспортом порівняно з січнем–жовтнем 2010 р. зросли на 3,6%, у тому числі закордонні перевезення — на 66,7%.

Авіаційним транспортом перевезено 6,5 млн пасажирів, що на 23,6% більше, ніж за 10 місяців 2010 р. За січень–жовтень 2011 р. міським електротранспортом перевезено 2,4 млрд пасажирів, що на 9,6% більше порівняно з січнем–жовтнем 2010 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2011 р. становив 104,2% (у січні–жовтні 2010 р. — 107,9%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–жовтні 2011 р. становив 115,6% (у січні–жовтні 2010 р. — 118,0%).

У добувній промисловості ціни зросли на 25,2%, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води — на 19,8%, переробній промисловості — на 12,4%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–вересні 2011 р. становив 114,9% (у січні–вересні 2010 р. — 112,5%).

Доходи населення

У січні–вересні 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2571 грн і порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 18,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, готелях та ресторанах та ін.

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 108,0%.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 листопада 2011 р. становила 397,6 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у жовтні 2011 р. звернулося 101,0 тис. незайнятих громадян проти 97,6 тис. у вересні (у жовтні 2010р. — 114,4 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 листопада 2011 р. становила 378,9 тис. осіб, або п’яту частину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 70,8% осіб, які мали статус безробітного. Майже кожний другий безробітний раніше займав місце робітника або посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні за жовтень скоротився на 0,1 відсоткового пункту і на 1 листопада 2011 р. становив 1,4% населення працездатного віку.

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Житомирській області (2,7%), а найнижчий — у м. Києві (0,4%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2011 р. становила 45665,3 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2011 р. чисельність населення зменшилася на 113,3 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,3 особи. Водночас у 8 регіонах зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (125,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (12,2 тис. осіб).

Порівняно з січнем–вереснем 2010 р. обсяг природного скорочення зменшився на 26,8 тис. осіб, або з 4,4 до 3,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у січні–вересні 2011 р. залишилася на рівні відповідного періоду минулого року — 10,9 живонародженого у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 15,3 до 14,6 особи.

У січні–вересні 2011 р. у 13 регіонах зафіксовано міграційний приріст населення, у 14 регіонах — міграційне скорочення.

Державна служба
статистики України