У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У 2012 р. порівняно з попереднім роком індекс промислової продукції становив 98,2%.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з 2011 р. зріс на 1,9%.

У переробній промисловості індекс продукції становив 96,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,5%.

У легкій промисловості випуск продукції скоротився на 5,3%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини темп росту промислової продукції становив 98,2%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 104,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції зменшився на 26,4%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості одержано приріст продукції 7,1%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 94,2%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за підсумками 2012 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 5,2%.

У машинобудуванні випуск продукції зменшився на 6%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень—грудень 2012 р. становив 103%.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками, індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у 2012 р. порівняно з 2011 р. становив 95,5%, в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 93,5%, у господарствах населення — 97,6%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва у 2012 р. порівняно з 2011 р. склав 91,8%, в т.ч. в аграрних підприємствах — 89,1%, у господарствах населення — 95,4%.

Під урожай 2012 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 27,8 млн га, у т.ч. аграрними підприємствами — на 19,5 млн га (70,1%), господарствами населення — на 8,3 млн га (29,9%). Порівняно з 2011 р. загальна посівна площа збільшилась на 125,9 тис. га (на 0,5%).

У 2012 р. загальний валовий збір зернових і зернобобових культур становив 46,2 млн т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність — 31,2 ц з 1 га. Порівняно з 2011 р. виробництво зерна скоротилося на 18,6% (на 10,6 млн т), що зумовлено як скороченням площі збирання (на 532 тис. га, або на 3,5%), так і зниженням середньої врожайності з 1 га (на 5,8 ц, або на 15,7%). 

Валовий збір соняшнику на зерно (8,4 млн т у вазі після доробки) порівняно з 2011 р. зменшився на 3,5%, насамперед за рахунок зниження його врожайності з 1 га (на 1,9 ц, або на 10,3%).

У 2012 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2011 р. становив 103,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 107,6%, у господарствах населення — 101,2%.

За розрахунками, на 1 січня 2013 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,5 млн голів (на 1,8% більше, ніж на 1 січня 2012 р.), в т.ч. корів — 2,6 млн (на 0,8% менше), свиней — 7,5 млн (на 1,9% більше), овець і кіз — 1,7 млн (на 0,5% більше), птиці всіх видів — 213,9 млн голів (на 6,5% більше).

Будівництво

У 2012 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 62,3 млрд грн, що в порівняних цінах становить 86,2% до обсягів будівництва у 2011 р. Скоротились обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд, на 16,5%, установлення інженерного устаткування будівель та споруд — на 5,5%, завершення будівництва — на 9,4%, оренди будівельної техніки з оператором — на 17,1%. Водночас обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з підготовки будівельних ділянок, зросли на 5,5%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 79,8%). Серед них зменшили обсяги робіт підприємства з будівництва будівель (на 14,5%), доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 27,6%), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 35,5%), магістральних і місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 15,0% та на 14,7% відповідно).

Водночас збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (на 5,3%), будівництво водних споруд (на 31,7%).

Зовнішня торгівля

За січень—листопад 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 63084,7 млн дол. США та 76860,7 млн дол. і збільшилися проти січня—листопада 2011 р. на 1,9% та 2,9%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 13776 млн дол. (за січень—листопад 2011 р. також від’ємне — 12794,7 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (за січень—листопад 2011 р. — 0,83).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 213 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,9% усіх товарів, до країн ЄС — 24,5% (у січні—листопаді 2011 р. — відповідно 38,3% та 26,7%).

Серед країн СНД головними торговими партнерами у січні—листопаді 2012 р. як в експорті, так і в імпорті товарів були країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Серед країн—членів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійснювались до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини та Іспанії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту у 2,3 раза, Казахстану — на 42,3% Білорусі — на 15,1%. Одночасно скоротився до Італії на 20,3%, Російської Федерації — на 10,3% та Польщі — на 6,4%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася частка зернових культур, залізничних локомотивів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, механічних машин. Натомість зменшилась частка чорних металів, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, руд, шлаку і золи.

Із країн СНД імпортовано 41,3% усіх товарів, із країн ЄС — 30,7% (у січні—листопаді 2011 р. — відповідно 45,4% та 30,9%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Чехії.

Збільшились імпортні поставки з Білорусі на 24,9%, Китаю — на 23,6%, Італії — на 15,2%, США — на 14,5%, Польщі — на 12,2%. Одночасно зменшилися на 5,2% поставки з Російської Федерації.

Оптова і роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2012 рік становив 1065,5 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 95,6% порівняно з 2011 роком.

Оборот роздрібної торгівлі за 2012 рік становив 804,3 млрд грн, що на 15,9% більше за обсяг 2011 року.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за 2012 рік проти 2011 року збільшився на 8,2% і становив 23,8 млрд грн.

Транспорт

За 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 772,8 млн т вантажів, що склало 95,1% від обсягу перевезень вантажів у 2011 р. Вантажообіг становив 394,6 млрд ткм, або 92,4% від обсягу 2011 р.

У 2012 р. перевезення вантажів залізницями становили 97,5% від обсягу 2011 р., у т.ч. відправлення вантажів — 97,3%.

Водним транспортом за 2012 р. перевезено вантажів у обсязі 7,8 млн т, або 78,6% від обсягу 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом склали 73,7% від обсягів 2011 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2012 р. перевезено 179,0 млн т вантажів, що на 0,1% більше, ніж за 2011 р., та виконано вантажообіг в обсязі 39,2 млрд ткм, який зріс на 1,8% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За 2012 р. авіаційним транспортом перевезено 114,9 тис.т вантажів, що на 24,7% більше, ніж за 2011 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 349,5 млн ткм, що на 5,7% менше, ніж за 2011 р.

За 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 6,8 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 132,5 млрд пас. км, що становить відповідно 97,6% та 98,8% від обсягів 2011 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,4%. Перевезення пасажирів морським транспортом становили 83,8% від обсягів 2011 р.

Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 24,4% порівняно з 2011 р.

Авіаційним транспортом перевезено 8,1 млн пасажирів, що на 8,0% більше, ніж за 2011 р.

За 2012 р. міським електротранспортом перевезено 2,9 млрд пасажирів, що на 0,1% менше, ніж у 2011 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за рік у цілому становив 99,8% (у відповідному періоді попереднього року — 104,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,3%. Найбільше (на 22,5—13,0%) знизилися ціни на овочі, яйця, цукор, рис. На 7,6—1,7% стали дешевшими продукти переробки зернових, молоко, масло, сири, фрукти, сметана, риба та продукти з риби. Водночас на 6,5—4,2% зросли ціни на маргарин, сало, безалкогольні напої, на 2,7—0,9% — хліб, м’ясо та м’ясопродукти, кисломолочну продукцію, макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 7,0%, у т.ч. тютюнові вироби — на 8,8%, алкогольні напої — на 5,4%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,7%, у т.ч. плата за водопостачання — на 6,5%, водовідведення — на 6,1%, квартиру — на 3,7%. Разом з цим на 0,5% знизилася плата за гарячу воду, опалення.

Збільшення цін у сфері охорони здоров’я на 2,0% відбулося в основному за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 4,0%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 4,1%, що зумовлено подорожчанням палива та мастил на 6,9% і транспортних послуг на 3,5%. У той же час на 0,5% подешевшали автомобілі.

На 4,4—1,4% стали дорожчими послуги освіти, ресторанів та готелів, зв’язку. У той же час одяг і взуття подешевшали на 2,3%.

Доходи населення

У січні—листопаді 2012 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2999 грн, що на 15,4% більше, ніж у відповідному періоді 2011 р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та виробів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 68% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.Києві — 4548 грн, Донецькій — 3488 грн, Київській — 3127 грн, Дніпропетровській — 3117 грн та Луганській — 3069 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернігівській та Чернівецькій областях і не перевищував 77% від середнього по економіці.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2012 р.) становила 22,1 млн осіб, з яких 20,5 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,6 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15—70 років — 60,1%, а в працездатному віці — 67,4%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 7,4%, а праце?здатного віку — 8,0%.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 14,8% і на 1 січня 2013 р. становила 506,8 тис. осіб, або 31,1% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2012 р. становила 45560,3 тис. осіб. Упродовж січня—листопада 2012 р. чисельність населення зменшилася на 73,4 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,8 особи. Разом з тим у дванадцяти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (125,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (51,6 тис. осіб). Порівняно із січнем—листопадом 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 24,1 тис. осіб, або з 3,6 до 3,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 11,0 до 11,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 14,6 до 14,5 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення.

 У січні—листопаді 2012 р. у 12 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, у 15 регіонах — міграційне скорочення.

Державна служба
статистики України