Промисловість

У січні 2015 р. порівняно із січнем 2014 р. індекс промислової продукції становив 78,7%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 24,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 78,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції зменшився на 11,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 83,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 17,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 45,9%, зокрема у виробництві коксу та коксопродуктів — 48,5%, продуктів нафтопереробки — 38,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 21,6%. У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 7,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 87,4%, зокрема у виробництві гумових і пластмасових виробів — 71,8%, іншої неметалевої мінеральної продукції — 95,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 18,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 67,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 17,2%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2015 р. порівняно з січнем 2014 р. становив 97,6%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 99,3%, господарствах населення — 95,9%.   

За січень цього року реалізовано на забій 294 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,2% менше порівняно з січнем 2014 р., вироблено 590 тис. т молока (на 2,1% менше) та 1,3 млрд шт. яєць (на 8,8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 49%, 65% та 26%.

За розрахунками, на 1 лютого 2015 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,0 млн голів (на 9,8% менше, ніж на 1 лютого 2014 р.), зокрема корів — 2,3 млн (на 6,4% менше), свиней — 7,3 млн (на 4,5% менше), овець і кіз — 1,4 млн (на 7,2% менше), птиці всіх видів — 206,6 млн голів (на 4,6% менше). У господарствах населення утримувалось 67,0% загальної чисельності великої рогатої худоби, зокрема корів — 76,8%; свиней — 48,2%, овець і кіз — 84,9%, птиці всіх видів — 41,5%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень цього порівняно з січнем 2014 р. збільшився на 13%, зокрема рослинництва — на 22%, продукції тваринництва — на 0,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2015-го порівняно із січнем 2014 року зросли на 57%, зокрема продукції рослинництва — на 91%, тваринництва — на 43%. У січні цього порівняно з груднем 2014-го середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 18,5%, зокрема продукції рослинництва — на 23%, тваринництва — на 5%.

На 1 лютого 2015 року на сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 22,3 млн т зерна (на 14% більше, ніж на 1 лютого 2014 року).

 Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 12,3 млн т зерна (на 16% більше), зокрема 3,8 млн т пшениці.

Запаси насіння соняшнику становили 4,2 млн т (на 24,5% менше, ніж на 1 лютого 2014 р.).

Будівництво

У січні 2015 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 2,1 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні 2015 р. порівняно із січнем 2014 р. становив 63,3%.

Будівництво будівель скоротилося на 32,6%, зокрема нежитлових — на 54,2%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 0,9%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 40,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 85,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 6,8% та 8,0% відповідно.

Підприємства 5 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Донецької областей) виконали 61,5% загального обсягу будівництва.

За 2014 р. в Україні прийнято в експлуатацію 9741,3 тис. м2 загальної  площі житла.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла за 2014 р. порівняно з 2013 р. зменшилася на 2,1%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Порівняно з 2013 роком експорт товарів та послуг скоротився на 14,6%, а імпорт — на 28%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3883,7 млн дол. (за 2013 р. — від’ємне 8514,3 млн дол.).

За 2014 р. експорт товарів становив 53913,5 млн дол. США, імпорт — 54381,8 млн дол. Порівняно із 2013 р. експорт скоротився на 13,5% (на 8392,4 млн дол.), імпорт — на 28,3% (на 21452,8 млн дол.). Від’ємне сальдо становило 468,3 млн дол. (за 2013 р. від’ємне — 13528,7 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,99 (за 2013 р. — 0,82).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 217 країн.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 17004,7 млн дол., або 31,5% загального обсягу експорту, і збільшився порівняно з 2013 р. на 431,2 млн дол., або на 2,6% (у 2013 р. — 16573,5 млн дол., або 26,6%). Зокрема зріс обсяг поставок жирів та олії тваринного або рослинного походження,  деревини і виробів з деревини, електричних машин, механічних машин, зернових культур.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Італії на 5,7%, Єгипту — на 5,3%, Польщі — на 3,9% та Німеччини — на 2,5%. Одночасно скоротився до Росії на 33,7%, Білорусі — на 16,7%, Індії — на 7,1% та Туреччини — на 5,1%.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 21059,8 млн дол., або 38,7% загального обсягу, та зменшився проти 2013 р. на 5707,1 млн дол., або на 21,3% (за 2013 р. обсяг імпорту становив відповідно 26766,9 млн дол. та 35,3%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Угорщини.

Проти 2013 р. імпорт товарів збільшився тільки з Білорусі на 10,7% та Угорщини на 4,6%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: з Росії — на 45,1%, США — на 29,9%, Китаю — на 27,4%, Італії — на 26,9%, Польщі — на 24,3% та Німеччини — на 19,5%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2015 р. становив 60,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем 2014 р. становив 80,8%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень 2015 року становив 65,7 млрд грн., а це 77,4% обсягу січня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень 2015 р. становив 31,2 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 76,4% обсягу січня 2014 р. і 71% обсягу грудня 2014 р.

Транспорт

У січні 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 22,3 млрд ткм, або 76,5% обсягу січня 2014 р. Підприємствами транспорту перевезено 42,7 млн т вантажів, що становить 75,8% від обсягу січня 2014 року.

У січні 2015-го залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 20,9 млн т вантажів, що на 21,3% менше, ніж у січні 2014 року. Водним транспортом за січень 2015 р. перевезено вантажів у обсязі 0,3 млн т, що на 33,4% більше, ніж за січень 2014 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 36,4% обсягів січня 2014 р. Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2015 р. виконали вантажообіг обсягом 2,0 млрд ткм, який зменшився на 14,7% порівняно з відповідним періодом торік, і перевезли 8,3 млн т вантажів, що на 25,3% менше, ніж за січень 2014 р.

За січень 2015 року авіаційним транспортом перевезено 5,0 тис. т вантажів, що на 7,1% менше, ніж за січень 2014-го. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 14,5 млн ткм, що на 6,7% більше, ніж за січень 2014 р.

За січень 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 7,4 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 409,3 млн пасажирів, що становить відповідно 86,6% та 87,0% від обсягу січня 2014 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем 2014 р. зросли на 0,7%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 0,2 млрд пасажирів, що на 20,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні 2014 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,6%.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися у 2 рази порівняно з січнем 2014 р., зокрема закордонні перевезення — у 3,6 раза. Авіаційним транспортом перевезено 0,4 млн пасажирів, що на 22,3% менше, ніж за січень 2014 року.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2015 р. становив 103,1% (у січні 2014-го — 100,2%).

Ціна на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,7%. Найбільше (на 17,8—13,5%) подорожчали овочі, рис, фрукти. На 8,1—2,9% зросли ціни на продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, олію, яловичину, хліб.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 3,0%, що насамперед спричинено подорожчанням фармацевтичної продукції на 3,2%.  Крім того, на 2,9% та 2,7% зросли ціни на амбулаторні послуги та послуги лікарень.

Підвищення цін на транспорт загалом на 1,2% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 6,5% та пасажирських перевезень авіаційним транспортом на 2,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2015 р. становив 102,3% (у відповідному місяці попереднього року — 100,5%).

Доходи населення

У 2014 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з 2013 р. збільшився на 6,0% і становив 3480 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6—3,4 раза.

Індекс реальної заробітної плати у 2014 р. порівняно з 2013 р. становив 93,5%.

Упродовж 2014 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась більш ніж у 3 рази, або на 1683,8 млн грн, і на 1 січня 2015 р. становила 2436,8 млн грн, що дорівнює 7,0% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2014 р.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2015 р. становила 524,4 тис. осіб. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 79,1% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні порівняно з груднем 2014 р. зріс на 0,1 в. п. і на кінець січня 2015 р. становив 2,0% населення працездатного віку. Так, у сільській місцевості цей показник зріс на 0,1 в. п. і становив 2,8% населення працездатного віку, у міських поселеннях він не змінився (1,6% населення працездатного віку).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2015 р. становила 42928,9 тис. осіб. Упродовж 2014 р. чисельність населення зменшилася на 144,2 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,4 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (166,8 тис. осіб), зафіксовано міграційний приріст населення (22,6 тис. осіб).

Порівняно із 2013 р. обсяг природного скорочення збільшився на     11,9 тис. осіб, або з 3,6 до 3,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Державна служба
статистики України

У повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення Антитерористичної операції.